h

SP: Doorbreek de neerwaartse spiraal

25 juli 2013

SP: Doorbreek de neerwaartse spiraal

Door de crisis krijgen steeds meer mensen te maken met gedwongen uithuisplaatsing. De cirkelredenatie waarmee zij vervolgens van het kastje naar de muur worden gestuurd worden, is schrijnend. Zonder vaste woon- of verblijfplaats geen recht op een inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) - zonder GBA geen recht op een woning – zonder GBA inschrijving geen recht op een uitkering om zelf iets te huren – Zonder GBA inschrijving ook geen recht op regulier werk dus geen goed inkomen om zelf te huren – Zonder huur geen woning – zonder woning geen GBA-inschrijving – enzovoort. Kortom, hier is sprake van een bureaucratische gedrocht waar elk weldenkend mens van inziet dat dit zo snel mogelijk uit de wereld geholpen moet worden.

marge in beeld

Nog niet zo heel lang geleden stonden de initiatiefnemers van ‘Marge in Beeld’ op de stoep van het stadskantoor. Zij bezorgden daar toen een petitie over dak- en thuislozen die ongedocumenteerd door het leven gingen. Het betrof niet alleen uitgeprocedeerde asielzoekers. Nee, het treft ook gewoon in Nederland geboren mensen. Mensen waar het leven even tegen zat en die daardoor buiten de vastgelegde protocollen en kaders van onze bureaucratie terecht zijn gekomen. Het blijkt dan erg lastig, zo niet onmogelijk, voor hen om op het stadskantoor iemand te vinden die dat probleem wil (of kan) oplossen voor hen.

Een ambtenaar nam die petitie namens de wethouders in ontvangst met de belofte deze onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijk wethouders. De Burgemeester liep bij toeval tegen deze petitie-aanbieding aan en ook hij beloofde aanwezigen er naar te kijken. Dan is het zo opgelost zou je denken. Maar toch bereiken ons als SP hele andere geluiden. Vandaar de volgende vragen aan het college:

1. Deelt u de mening dat de bovengeschetste vicieuze cirkel doorbroken moet worden? Zo nee, kunt u dat toelichten?
2. Wat is er door het college ondernomen na ontvangst van de petitie?
3. Zijn de bureaucratische protocollen en kaders aangepast zodat mensen niet meer in die vicieuze cirkel blijven hangen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom moet dat zo lang duren?
4. Wat gaat u doen om, mevrouw xxx, die bijgevoegde mail aan de SP stuurde, uit haar ellendige bureaucratische val te bevrijden en weer een menswaardig en erkend bestaan te geven?
5. Van hoeveel mensen weet u dat zij ongedocumenteerd in Breda leven? Hoeveel gezinnen of alleenstaande ouders met kinderen betreft dit?
6. Is bekend hoeveel mensen die woonden in Breda nu ongedocumenteerd wonen op campings en recreatieparken in de buurgemeenten van Breda? Zo nee, bent u bereid dat uit te zoeken?
7. Hoe gaat u die mensen helpen uit die vicieuze cirkel te geraken?
8. Welke rol kunnen woningbouwcorporaties spelen in het toewijzingsbeleid van woningen? Heeft u met hen daarover al contact gehad?

(Foto door Paul Marijnissen)

U bent hier