h

Wethouder Meeuwis slaat plank volledig mis met opmerkingen over Cordaid

30 juli 2013

Wethouder Meeuwis slaat plank volledig mis met opmerkingen over Cordaid

Vorige week kondigde Cordaid aan een aantal projecten in Nederland op te gaan zetten om armoede in Nederland te bestrijden. Men gaat samenwerken met twee lokale initiatieven voor werkgelegenheidsbevordering. Wethouder Meeuwis reageerde hier verbaasd op in de media. Hij vindt dat Cordaid zich moet richten op ontwikkelingslanden en niets te zoeken heeft in Breda. In feite ontkent hij dat er sprake is van armoede in Nederland. Met de opmerking dat het is alsof je een traumahelikopter inschakelt bij iemand met een schaafwond slaat hij de plank volledig mis.

SP-raadslid Joyce van der Sanden: “Ik ben met stomheid geslagen over de reactie van wethouder Meeuwis over het initiatief van Cordaid. We zijn inmiddels helaas gewend aan de botte uitspraken van de wethouder en de misplaatste opmerkingen en ‘grapjes’ die we regelmatig in de media kunnen lezen. Maar dit keer laat de wethouder wel erg goed merken geen idee te hebben van de werkelijkheid in de stad en de schrijnende situaties die er spelen. Hij bagatelliseert de armoede die er is onder een stijgende groep Bredanaars en maakt een uiterst ongelukkige vergelijking met de situatie in ontwikkelingslanden. Ik vraag me af of iemand met zo’n instelling geschikt is als wethouder met de portefeuille armoedebeleid en re-integratie”.

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het College over de initiatieven van Cordaid en de reactie hierop van Meeuwis. Van der Sanden: “We willen graag weten wat dit College verstaat onder armoede en we willen graag cijfers zien. Om ons heen merken we dat steeds meer mensen in armoede leven, meer schulden hebben, de voedselbank krijgt steeds meer aanvragen. Dit College wil mensen graag aan het werk helpen en dat is juist wat Cordaid gaat proberen. Daar zouden ze dus blij mee moeten zijn."

Ook de vraag van Meeuwis wat de hulp van Cordaid betekent voor de prijs van je huis is bij Van der Sanden in het verkeerde keelgat geschoten. “Dan zie je toch dat die man volledig buiten de werkelijkheid leeft. In de wijken Gerardus Majella en Geeren-Zuid zijn bijna geen koophuizen. De meeste huizen daar zijn sociale huurwoningen. Die mensen maken zich echt geen zorgen over de prijzen van koopwoningen. Ze maken zich zorgen of ze de eigen bijdrage van de ziektekosten kunnen betalen. Of dat hun kind wel mee kan op schoolreisje. Wethouder Meeuwis zou zich eens beter moeten verdiepen in de problemen in zijn stad voordat hij dit soort uitspraken doet."

U bent hier