h

Recht is recht en …

22 juni 2013

Recht is recht en …

De SP fractie stemde donderdagavond tegen het vaststellen van de jaarrekening 2012. Op advies van de gedeputeerde Pauli was de SP dit jaar nog meer dan andere jaren gebrand op een transparante en eerlijke financiële verantwoording. In zijn rol als financieel toezichthouder op gemeenten in Noord Brabant, drukte Pauli eerder dit jaar de gemeenteraad op het hart zeer zorgvuldig met de zorgwekkende financiële positie van het Bredase grondbedrijf om te gaan. “Gelet op de daaropvolgende adviezen van de Rekenkamer, de Provincie en de minister van Binnenlandse Zaken concluderen wij dat de jaarrekening desondanks toch onrechtmatig is”, zegt SP fractievoorzitter Patrick Van Lunteren. " Van een wethouder en raad die transparantie en zorgvuldigheid hoog in het vaandel hebben zou je niet verwachten dat ze dat dan goedkeuren”.

De jaarrekening bevat een boekhoudkundige truc die op een oneigenlijke manier de negatieve resultaten van het grondbedrijf – circa 23 miljoen euro in 2012 – moeten verhullen. Zowel de Rekenkamer, de Provincie als de Minister geven ook nog eens aan dat het toepassen van een dit jaar vastgelegde boekhoudkundige wijziging volgens de Gemeentewet sowieso niet mag in de jaarrekening van vorig jaar.

“Juist vanwege de waarschuwing van de gedeputeerde eerder dit jaar is het moeilijk te begrijpen waarom de andere raadsfracties dit nu toch zo accepteren”, zegt van Lunteren. “Daarmee brengen ze niet alleen zichzelf en de stad, maar ook de provincie als toezichthouder in ernstige verlegenheid”.

Schamen voor rode cijfers
vernietigende cijfers grondbedrijf
juichen bij een eigen doelpunt

U bent hier