h

Angst voor asbest!

29 juni 2013

Angst voor asbest!

Vestingstraat 01

Zoals de SP regelmatig doet, waren wij ook zaterdag 29 juni weer op pad in de buurt, deze keer in de Haagpoort. Daar troffen wij in de Vestingstraat veel onrust aan over de aanwezigheid van asbest in de woningen. Er blijkt bij de laatste grootscheepse renovatie asbest te zijn verwerkt in de gevelplaten aan de binnenzijde. Wanden waar mensen al die jaren in hebben kunnen boren en schroeven. Nieuwe bewoners is in de loop der jaren, zo melden zij, nooit verteld dat die asbest daar zat. Nu ineens krijgen zij 28 juni een brief binnen waarin zij gewaarschuwd worden voor die asbest. Zonder dat daarbij informatie is verstrekt over het hoe, en wanneer van veilige asbestsanering. " De aanwezigheid van het asbest stapelt zich boven op alle klachten die de mensen daar al hebben over het achterstallige en gebrekkige onderhoud", zegt SP fractievoorzitter Patrick van Lunteren. "Om toestanden als in de Utrechtse wijk Kanaleneiland te voorkomen waar door onkunde vele miljoenen euro’s verspild werden moeten snel de feiten op tafel".

1. Bent u bekend met de matige tot slechte staat van onderhoud van de woningen aan de Vestingstraat? Wat is daarover uw oordeel en hoe ziet het onderhoudsplan van WonenBreburg voor de Vestingstraat er uit?

2. Is het u bekend dat er asbest aanwezig is in de woningen aan de Vestingstraat? Zo ja, hoe lang weet u dit al?

3. Hoe kan het dat bewoners van de Vestingstraat niet op de hoogte waren van de aanwezigheid van de asbest in hun woning? Indien WonenBreburg de bewoners wel heeft geïnformeerd wanneer en hoe is dat dan gebeurd?

4. Wat is de reden dat WonenBreburg nu ineens die brief van 27 juni rondstuurt waarmee zij eigenlijk vooral onrust veroorzaakt?

Vestingstraat 02

5. Heeft WonenBreburg de aanwezigheid van asbest in de woningen aan de Vestingstraat volgens de voorschriften geïnventariseerd? Zo ja, kan de raad inzage krijgen in de rapportage?

6. Heeft WonenBreburg een asbestsaneringsplan voor de woningen aan de Vestingstraat? Maakt dit plan onderdeel uit van een algeheel groot onderhoudsplan voor de straat? Kan de gemeenteraad inzage krijgen in dat plan?

7. Wanneer begint WonenBreburg met de sanering van het asbest? Aan welke voorwaarde moet de asbestsaneerder en de sanering zelf voldoen? Hoe garandeert u dat de bewoners niet onnodig blootgesteld worden aan vrije asbestvezels tot de sanering is afgerond?

8. Op welke wijze zal gemeente Breda toezien op de sanering van het asbest en hoe gaat u de onrust wegnemen bij de bewoners die afgelopen dagen is ontstaan?

Vestingstraat 03

(Foto's door Paul Marijnissen)

Uitzending Hart van Nederland

U bent hier