h

Studentenwoonruimte

14 mei 2007

Studentenwoonruimte

Fractielid Hans Creemers heeft aan het College van B&W vragen gesteld over studentenwoonruimte. Het studenten-Kloostercomplex aan de Nieuwstraat is namelijk verkocht aan WSG en wordt verbouwd. De gemeente had dit gekocht in 1992 en er is in samenwerking met Van Tooren Vastgoed vijftien jaar onderdak geboden aan zo'n honderd studenten in hartje centrum. Veel studenten zitten tegenwoordig noodgedwongen in een zogenaamde antikraakwoning, waar ze geen huurrechten hebben en binnen twee (!) weken op straat kunnen staan met geen garantie op een andere woning. Stichtingen als Camelot, Ad Hoc, etc zijn in deze lucratieve markt gestapt. Deze particuliere bedrijven hebben al op zo'n 40 locaties antikraakwoningen met gemiddeld 3 bewoners.

Echter nu doen ook de woningbouwverenigingen daaraan mee. In de Copernicusstraat/Edisonstraat en de Vlielandstraat zitten nu respectievelijk vijftig en honderdvijftig huishoudens antikraak, merendeels studenten. Dit is eigendom van WonenBreburg. Heja Projectontwikkeling gaat studentenwoningen bouwen aan de Tuinzigtlaan, waar nu de ABN/Amro zit, ook antikraak trouwens, wat een loffelijk streven is van Jan Hoppen. Voordat deze er staan zijn we echter al wat jaren verder. De studentenpopulatie van de Hogescholen groeit echter ook gestaag. De SP-Fractie heeft dan ook aan het College gevraagd of ze, eventueel in samenspraak met de woningbouwverenigingen, gaat zorgen voor honderd nieuwe studenteneenheden in (de buurt van) het centrum.

U bent hier