h

Veemarktstraat 58: 1 – 0 voor de vleermuizen

16 mei 2007

Veemarktstraat 58: 1 – 0 voor de vleermuizen

Op 10 mei stelde raadslid Maurice Spapens van de SP in het vragenuur de mogelijke afbraak van het 'verscholen' pand aan de Veemarktstraat 58, en eventuele kap van bomen, aan de orde. De afgelopen bijna 40 jaar is het historische pand aan de Veemarktstraat 58 gemeentelijk eigendom geweest. De gemeente heeft haar eigendom bewust laten verloederen, dit terwijl particuliere eigenaren door de gemeente, terecht overigens, worden aangeschreven indien zij hetzelfde doen. Meten met 2 maten? Meerdere malen is zij door omwonenden aangeschreven met het verzoek het pand op te knappen, bij te houden, te herstellen of vrij te geven voor herstel. De SP wil dat dit pand voor het nageslacht bewaard blijft.

In het laatste half jaar is het zo snel gegaan met het pand dat de beveiliging verwijderd is, de elektriciteit is afgesneden en vervolgens het pand alsnog onbewoonbaar is verklaard. Het zou een toonbeeld kunnen zijn van hoe architectuur op zijn plaats door de eeuwen heen veranderd en uiteindelijk behouden wordt. Het uitgevoerde bouwkundige onderzoekje getuigt niet van een grondig onderzoek van buiten en binnen, naar de historische staat van het pand.

Met betrekking tot de bomen: eind maart 2006 is een gespecialiseerd boomverzorgings-bedrijf een week lang bezig geweest om alle klimop uit de bomen te verwijderen (ook uit de vijf bomen die men in eerste instantie wilde kappen). Volgens de SP is het zou toch kapitaal- én ecologische vernietiging indien men nu deze bomen zou kappen. Net als bij de Maycretewoningen in het Ginneken, zitten er ook hier vleermuizen, alle vleermuizen behoren tot de beschermde diersoorten. Tevens is het nu broedseizoen van de vogels.

De SP wilde van het college weten of zij ook vond, net als de SP, dat er alles aan gedaan moet worden om dit pand inclusief groen te behouden, of men bereid was om N.V. Stadsherstel een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek te laten doen, en of hoe dan ook de bomen gespaard konden blijven. Wethouder Adank vond de historische kwaliteit van het pand niet de moeite van het bewaren waard. Toch zal er een historisch onderzoek(je) gedaan, beperkt omdat N.V. Stadsherstel volgens Adank geen prioriteit geeft aan het pand. De bomen en vleermuizen vallen onder de Flora en Fauna-wet en daar houdt de gemeente Breda zich aan, volgens de wethouder.

SP raadslid Maurice Spapens

U bent hier