h

SP plannen zijn wél betaalbaar

27 juni 2009

SP plannen zijn wél betaalbaar

Tijdens de behandeling van de Kadernota geeft de gemeenteraad de grote lijnen aan voor de plannen van komend jaar. Het college gaat hiermee vervolgens aan de slag en verwerkt de kaders die de gemeenteraad stelt in de begroting. Bij de laatste algemene beschouwingen heeft de SP niet alleen kritiek geuit op de plannen van het college, maar ook
alternatieven aangedragen. Alternatieven die betaalbaar én uitvoerbaar zijn. Zo kiest de SP ervoor om géén 11 miljoen uit te geven aan een topsporthal, maar om dat geld te investeren in amateur-sportaccomodaties.

Wij kiezen ervoor om een deel van de bijna 7 miljoen die Breda jaarlijks aan subsidie kwijt is voor het Chassétheater en het Graphic Design Museum in te zetten om te voorkomen dat de Bibliotheek filialen moet
sluiten en de Nieuwe Veste moet bezuinigen. Ons voorstel om, net als vorig jaar, ook nu een internetvergoeding te verstrekken voor bijstandskinderen kan gewoon uit de bijzondere bijstand gefinancierd worden. Een convenant sluiten met woningbouwcorporaties over meer sociale woningbouw in Breda kost de gemeente niets. Ook het beheer van
zwembaden en de ijsbaan opnieuw in gemeentehanden brengen kost geen structureel geld.

Zijn dit onmogelijke voorstellen? Nee, het is een kwestie van keuzes maken. De bomen groeien ook in Breda niet meer tot de hemel. Het is dan wat de SP betreft niet te verkopen om bijvoorbeeld wél geld uit te geven aan een topsporthal, en op hetzelfde moment een filiaal van de bibliotheek te sluiten. Op die keuzes mag de kiezer straks ons én de andere partijen afrekenen!

U bent hier