h

Nieuws uit 2017

3 juni 2017

SP in de buurt

Foto: SP
 Van Heerlen tot Nij Beets, van Breda tot Assen, zaterdag trokken duizenden SP'ers de buurt in om met mensen te knokken voor sociale verandering. Voor meer betaalbare woningen, voor goede zorg, voor zeggenschap over wat van ons allemaal is. In Breda bestond de groep activisten uit maar liefst 20 mensen. "Met zo'n grote groep de buurt in trekken geeft nog meer energie!", vertelt afdelingsvoorzitter Michel Verschuren enthousiast. "Daarnaast hebben we veel verhalen gehoord van de inwoners van Tuinzigt. Hier gaan we met de mensen zelf de komende tijd mee aan de slag!"

Lees verder
3 juni 2017

Initiatiefvoorstel Buurtrechten

Foto: SP
 Een niet alledaags gezicht: vier raadsleden verdedigden woensdag in de commissie hun initiatiefvoorstel vanaf de plaats waar normaal gesproken het College van B&W zit. Tim van het Hof (D66), René Spiegels (SP), Jeroen Bruijns (CDA) en Marike de Nobel (GroenLinks) gaven samen een toelichting op hun plan om inwoners meer ruimte te geven over hun buurt te beslissen. Op enkele suggesties en vragen van de overige fracties en de wethouder na, werd het plan enthousiast ontvangen en kan rekenen op de steun van vrijwel de gehele raad. “De buurt is de basis en met buurtrechten zoals uitdagingrecht, biedingsrecht en probeerrecht krijgen inwoners meer zeggenschap over hun directe leefomgeving”, zegt Spiegels. “Dit initiatiefvoorstel sluit perfect aan bij de ambities van deze coalitie voor innovatief bestuur maar ook bij het socialistische principe van zelfbestuur!"

Lees verder
1 juni 2017

Behandeling Voorjaarsnota 2017

Foto: SP
 Donderdagavond werd de Voorjaarsnota 2017 besproken in een speciale raadscommissie. Deze voorjaarsnota sorteert voor op de Begroting 2018. De laatste begroting van de raadsperiode 2014-2018. Een periode waarin de SP voor het eerst in haar bijna 25-jarig bestaan in Breda, onderdeel uitmaakte van de coalitie. "De behandeling van deze voorjaarsnota is daarmee een bijzonder moment. Een moment om de balans op te maken", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Wat heeft deze coalitie - en natuurlijk de vorige - zoal in gang gezet en herkennen wij daarin voldoende van onze idealen als progressieve, linkse partij."Lees verder
31 mei 2017

SP en PvdA: maak vaart met goedkope huurhuizen

Foto: SP
SP en PvdA willen van het College van B&W weten wat de effecten van het (voorgenomen) beleid zijn op de wachttijden voor goedkope huurhuizen. Uit de jaarcijfers van Klik voor wonen blijkt dat het aanbod van goedkope huurhuizen in 2016 is gedaald en de gemiddelde inschrijftijd is opgelopen tot vier jaar. Dit heeft ook te maken met het groeiend aantal statushouders, dat recht heeft op een woning. “Juist om te voorkomen dat groepen mensen die beiden dringend op zoek zijn naar een betaalbaar huis tegenover elkaar komen te staan, is het van groot belang dat er snel meer huizen beschikbaar komen”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “In Breda hebben college, raad en corporaties hiervoor al tal van afspraken gemaakt. Maar we moeten vaart maken zodat al die maatregelen er ook echt toe leiden dat er meer goedkope huurhuizen komen!”Lees verder
28 mei 2017

SP Breda presenteert Aanvalsplan Armoede

Foto: SP
 Maandag heeft SP-raadslid Ria Wiegeraad het Aanvalsplan Armoede overhandigd aan wethouder Marianne de Bie (D66). Dit vond plaats voorafgaand aan de bespreking van het armoedebeleid in de raadscommissie. Wiegeraad: "Het Aanvalsplan Armoede is opgesteld samen met de mensen zelf, die direct met armoede te maken hebben. We willen met dit plan juist hen een stem geven want die blijft mede vanwege schaamte, vaak ongehoord in de politiek!" Naast de ervaringen van de mensen die het betreft, bevat het aanvalsplan ook veel suggesties om armoede aan te pakken. "En dat is hard nodig!", zegt Wiegeraad. "In 2015 leefden in Breda 8.525 huishoudens in armoede, waaronder bijna 4000 kinderen. Dit aantal daalt niet. Sterker nog: ondanks het economisch herstel is dit aantal in 2016 gestegen naar 8.800 huishoudens."

Lees verder
24 mei 2017

SP Breda start met 10 wijken- en dorpentour - UPDATE

Foto: SP
 Zaterdag trapte SP Breda de 10 wijken- en dorpentour af in de Wisselaar, Breda-Noord. Met deze rondgang zorgt SP Breda er de komende 10 maanden tot aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor dat alle wijken en dorpen van Breda bezocht worden. "Iedere laatste zaterdag van de maand trekken we met onze SP-caravan een wijk of dorp in. Met een team van vrijwilligers en experts gaan we in gesprek met mensen rondom een bepaald thema, ditmaal wonen”, zegt SP-afdelingsvoorzitter Michel Verschuren. Maar ook andere vragen, opmerkingen of problemen waar mensen mee zitten kunnen ter sprake komen. “We kijken dan meteen of we mensen ter plekke van advies kunnen voorzien of dat het wellicht aanleiding is om er ook politiek gezien vervolg aan te geven.”Lees verder

Pagina's

U bent hier