h

Nieuws uit 2017

19 juni 2017

Wethouder Van Lunteren (SP) pakt leegstand aan

Foto: SP
 Het College van B&W heeft een nieuwe aanpak voor leegstand gepresenteerd en dat is goed nieuws. Raadslid René Spiegels: “Het is pure kapitalistische logica dat er nieuwe kantoorgebouwen worden gebouwd, maar dat er in Breda nog steeds 150.000 vierkante meter kantoor leeg staat. Dit terwijl er ook nog eens grote vraag is naar ruimte om betaal te wonen.” Het college is met een maatgerichte aanpak gekomen om leegstand in de stad aan te pakken. Wethouder bouwen en wonen Patrick van Lunteren (SP): “Een eenvoudige  oplossing voor het leegstandprobleem is er niet. De ‘beste aanpak’ varieert per stad, per vastgoedsegment en per gebied en is afhankelijk van verschillende factoren. Dit vraagt om een ‘op maat gesneden’ aanpak”.

Lees verder
17 juni 2017

Stedelijk Museum Breda geopend

 Vrijdag werd het Stedelijk Museum Breda geopend in het verbouwde pand aan de Boschstraat waar voorheen museum De Beyerd zat. De laatste sporen van het pretentieuze MOTI (Museum Of The Image) zijn daarmee definitief uitgewist. Wat ervoor terug is gekomen is een museum dat vooral over Breda en haar rijke geschiedenis gaat, aangevuld met moderne elementen. “MOTI, wat wij vaak gekscherend het ‘plaatjesmuseum’ noemden, had naar eigen zeggen internationale allure maar heeft de inwoners en bezoekers van Breda nooit kunnen bekoren”, zegt SP-raadslid Maurice Spapens. Het Stedelijk Museum Breda zal met haar combinatie van historie en moderne kunst vermoedelijk een veel breder publiek aanspreken. Spapens: “De SP is blij dat torenhoge, onrealistisch gebleken ambities plaats hebben gemaakt voor een gewoon goed stadsmuseum!”Lees verder
15 juni 2017

Extra geld voor armoedebestrijding

Foto: SP
 Donderdagavond heeft de Gemeenteraad ingestemd met de Ontwikkelagenda Armoede waarmee 1,4 miljoen extra geïnvesteerd wordt in de bestrijding van armoede In Breda. Ook het voorstel van SP en CDA om de mensen die ervoor in aanmerking komen voortaan actief op regelingen te wijzen, werd aangenomen door een unanieme raad. "Het aantal mensen dat in armoede leeft, neemt ook in Breda nog steeds toe. Daarom is het goed dat we extra geld beschikbaar stellen", zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. "Maar naast meer geld moeten we er ook voor zorgen dat de toegang tot armoederegelingen laagdrempelig is. Ik ben blij dat de rest van de raad dat met ons eens is!" 

Lees verder
15 juni 2017

Plakactie tegen graaiende zorgbestuurders

Foto: SP
 De SP Breda heeft woensdag 14 juni het kantoor van Careyn in Breda beplakt met posters. Hiermee wordt de instelling aangesproken op het gigantisch hoge salaris van €215.000,- dat de – inmiddels ontslagen – bestuurders Rob van Dam en Sandra Spek over 2016 hebben ontvangen. SP raadslid Dirk Uijl hierover: “Het is absolute waanzin dat dit soort salarissen worden betaald met belastinggeld dat bestemd is voor goede zorg. Helemaal als je dan in een interview leest dat bestuurder Rob van Dam stelt dat het maar een karig loon is als je kijkt hoeveel uren hij maakt. Deze man en ook de Raad van Toezicht van Careyn, die dit soort absurde salarissen toestaat, moeten zich de ogen uit de kop schamen.”Lees verder
13 juni 2017

SP en D66: Behoud Open Universiteit voor 'onderwijsstad' Breda

Foto: SP
 SP en D66 roepen het College van B&W op om te proberen het studiecentrum van de Open Universiteit voor Breda te behouden. In haar blad Modulair van juni, licht de Open Universiteit het huisvestingsplan voor studiecentra toe. Hieruit blijkt dat naast de vestigingen in Alkmaar, Den Haag en Emmen ook het studiecentrum in Breda zal sluiten. Dit ondanks dat er op de locaties Den Haag en Breda veel activiteiten zijn. Omdat er in een straal van 60 kilometer echter andere centra zijn, zullen studenten uit Breda voortaan naar Rotterdam of Eindhoven moeten. "Breda profileert zich graag als een onderwijsstad en een breed onderwijsaanbod is dan ook van groot belang", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Wij betreuren dan ook het besluit en willen graag van het college horen of zij nog mogelijkheden zien de Open Universteit voor Breda te behouden."

Lees verder
11 juni 2017

Wat zijn gevolgen sluiting Fort Oranje voor Breda?

Foto: SP
 SP Breda is blij om te zien dat dankzij samenwerking in de regio nu een einde komt aan de mensonterende situatie op Fort Oranje. Ruim vijf jaar geleden vroeg SP Breda al aandacht voor de misstanden op Fort Oranje. De oproep destijds om een eind te maken aan de uitzichtloze situatie op de camping vond echter weinig gehoor. "De gevolgen van falend beleid op het gebied van criminaliteit, arbeidsmigratie, schuldhulpverlening en wonen, worden hier pijnlijk duidelijk", zegt SP-commissielid Inge Verdaasdonk. "Veel gemeenten uit de regio keken liever de andere kant op of nog erger: droegen er zelfs aan bij door probleemgezinnen door te verwijzen naar campings als Fort Oranje."

Lees verder

Pagina's

U bent hier