h

Behandeling Voorjaarsnota 2017

1 juni 2017

Behandeling Voorjaarsnota 2017

Foto: SP
 Donderdagavond werd de Voorjaarsnota 2017 besproken in een speciale raadscommissie. Deze voorjaarsnota sorteert voor op de Begroting 2018. De laatste begroting van de raadsperiode 2014-2018. Een periode waarin de SP voor het eerst in haar bijna 25-jarig bestaan in Breda, onderdeel uitmaakte van de coalitie. "De behandeling van deze voorjaarsnota is daarmee een bijzonder moment. Een moment om de balans op te maken", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Wat heeft deze coalitie - en natuurlijk de vorige - zoal in gang gezet en herkennen wij daarin voldoende van onze idealen als progressieve, linkse partij."

Hieronder kunt u de inbreng van SP-fractievoorzitter Bas Maes terug lezen. Of kijk de uitzending terug (van 1 uur, 22 m en 30 s).

Voorjaarsnota 2017

Inleiding: balans opmaken

Voorzitter,

Deze voorjaarsnota sorteert voor op de Begroting 2018. De laatste begroting van de raadsperiode 2014-2018. Een periode waarin de SP voor het eerst in haar bijna 25-jarig bestaan in Breda, onderdeel uitmaakte van de coalitie en met één fantastische wethouder in het college zat. De behandeling van deze voorjaarsnota is daarmee een bijzonder moment. Een moment om de balans op te maken. Wat heeft deze coalitie - en natuurlijk de vorige - zoal in gang gezet en herkennen wij daarin voldoende van onze idealen als progressieve, linkse partij. Natuurlijk zijn er veel raakvlakken met de overige partijen zowel binnen als buiten de coalitie die wij als een gezamenlijk successen zien. Ik doel dan op bijvoorbeeld innovatief bestuur of de milieuvisie die er afgelopen  periode is gekomen en die voortvarend ter hand is genomen. Omdat de tijd beperkt is zal ik in het vervolg echter ingaan op de voor de SP drie belangrijkste thema's: zorg, wonen en werk & inkomen.

Zorg: Geld voor de zorg moet naar de zorg

Voorzitter,

Begin 2015 zijn veel taken op het gebied van zorg en participatie over de schutting van de gemeentes gegooid zonder daarbij het benodigde geld. In Breda zijn we erin geslaagd een zachte landing te realiseren en dat is een groot compliment waard. Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan en waar er problemen waren zijn die snel aangepakt.
In de begroting hebben we zoals afgesproken in het bestuursakkoord Focus op vooruitgang, een hek gezet om het sociaal domein. Ook hebben we gezegd dat geld voor de zorg naar de zorg moet gaan. En daar schuurde het. Ik heb dat al vaker gezegd. Geld dat overbleef op de Wmo en Jeugdzorg ging de afgelopen jaren toch naar iuitkeringen en participatie waar juist een tekort was. Dit kon zo niet langer structureel doorgaan en daarom is de SP blij te zien dat in de voorjaarsnota maatregelen worden getroffen.

Wonen: uitvoeren beleid voor snel meer huizen 

Voorzitter,

Het besef dat er een tekort is aan betaalbare woningen wordt inmiddels raadsbreed gedeeld. Mede ook doordat de bouw ervan is achtergebleven en de vraag door bijvoorbeeld de crisis en komst van statushouders explosief is gestegen. Het college maar ook de raad hebben tal van afspraken gemaakt, om te voorkomen dat het tekort ertoe leidt dat wachtlijsten nog verder strijden en groepen mensen tegenover elkaar komen te staan. Ik noem hierbij onder andere: sloop van goedkope huurhuizen drastisch naar beneden bijgesteld, goedkope huurhuizen die te koop stonden uit de verkoop gehaald, het stijgen van de huur zoveel mogelijk voorkomen zodat huizen betaalbaar blijven, 1000 extra studentenwoningen zodat woningen voor gezinnen weer beschikbaar komen, 1600 goedkope huurwoningen erbij waarvan 1000 al de komende jaren, 900 middeldure huurwoningen erbij om de doorstroming op gang te brengen, het transformeren van leegstaande kantoren tot woningen, meerdere statushouders in één duurdere huurwoning, huisvesting van statushouders in Het Koetshuis, tijdelijke woningen zoals die momenteel gerealiseerd worden.
Maar ondanks die afspraken konden we gisteren ook in de krant lezen dat de wachttijden bij Klik voor wonen toch oplopen. Het is tijd om de afspraken uit voeren zodat er snel meer huizen bijkomen. Hiervoor is beleid maar ook geld nodig.

Werk & inkomen en armoedebeleid

Tot slot, voorzitter,

Afgelopen maandag besprak de commissie economie het armoedebeleid. De SP presenteerde daar ook haar Aanvalsplan Armoede. Het Aanvalsplan Armoede is opgesteld samen met de mensen zelf, die direct met armoede te maken hebben. En dat is hard nodig! In 2015 leefden in Breda 8.525 huishoudens in armoede, waaronder bijna 4000 kinderen. Dit aantal daalt niet. Sterker nog: ondanks het economisch herstel is dit aantal in 2016 gestegen naar 8.800 huishoudens. Daarom staan er naast ervaringen van mensen die zelf in armoede verkeren, ook tientallen aanbevelingen. Een deel daarvan heeft het college al verwerkt in het eigen armoedebeleid, een deel kan worden vormgegeven binnen de huidige financiële kaders en voor een deel daarvan is extra geld nodig zoals het verhogen van de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor diverse regelingen van 110% naar 125%, eventueel getrapt is. Hoeveel dat precies is, dat moeten we uitzoeken. 

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier