h

Nieuws uit 2012

9 november 2012

“De woningcorporaties moeten weer terug naar de basis”

Dat deze zin op een door de SP georganiseerde thema-avond uitgesproken wordt, is natuurlijk weinig verrassend. De SP heeft er nooit een geheim van gemaakt fel tegenstander te zijn van het ‘projectontwikkelaartje spelen’ van veel corporaties. Dat deze echter uit de mond van hoofdgast en interim-bestuurder bij Laurentius, mevrouw Karin Rosielle kwam was echter des te opmerkelijker. Ook de andere gasten, waaronder wethouder wonen Bob Bergkamp, voorzitter van de huurderskoepel mevrouw Wil van Ruiten en SP-fractievoorzitter in Rotterdam, de heer Leo de Kleijn, pleiten voor meer overheidstoezicht bij corporaties.

Lees verder
8 november 2012

Tegenbegroting 'Eerst de mensen'

Donderdagmiddag om 16.00 uur start de Raadsvergadering over de begroting van 2013. Halverwege de rit is wat de SP betreft de tijd rijp om eens te reflecteren op de koers van de gemeente. De ruk naar asociaal rechts na de verkiezingen van 10 maart 2010 tekent zich pijnlijk af in de stad. Het kan anders, het moet anders. Voor de SP is het uitgangspunt totaal het tegenovergestelde van de zittende coalitie. Het gaat niet primair om euro’s en verdiencapaciteit. Voor de SP is dat secundair en ondergeschikt. De SP zegt: “Eerst de mensen”.

Lees verder
5 november 2012

Buurten in de Buurt

Op zondag trokken ondanks het druilerige weer, maar liefst twee groepen SP-ers de stad in om enquêtes op te halen en met bewoners in gesprek te gaan. Eerder in de week werden de vragenlijsten met betrekking tot kamerbewoning al huis-aan-huis verspreid in delen van de wijken Doornbos en Brabantpark. Aanleiding waren de geluiden die de SP regelmatig ontvangt over kamerbewoning. Ondanks het gemeentelijk beleid neemt kamerbewoning alleen maar toe in deze delen van Breda.

Lees verder
4 november 2012

SP organiseert thema-avond woningbouwcorporaties

Op woensdagavond 7 november organiseert de SP een voor iedereen toegankelijke avond rond de centrale vraag “Is er nog toekomst voor de woningbouwcorporaties? ”. Met alle negatieve publiciteit rondom de woningbouwcorporaties van de laatste tijd lijkt deze vraag actueler dan ooit. Spraakmakende gasten uit de politiek en uit de dagelijkse praktijk zullen met elkaar en de zaal in gesprek gaan.Te gast is onder andere Karin Rosielle, interim-bestuurder bij de in de problemen geraakte Laurentius. Ook Bob Bergkamp, Wethouder wonen, zal aanwezig zijn en de rol die Gemeente Breda speelt nader toelichten. De Bredase problemen met corporaties staan helaas niet op zich. Ook Rotterdam heeft met Vestia natuurlijk het nodige meegemaakt. Leo de Kleijn, fractievoorzitter van SP aldaar, licht de situatie toe. Ook zullen de Gezamenlijke Huurderskoepels vertegenwoordigt zijn.

Lees verder
2 november 2012

Nieuw Commissielid: Dirk Uijl

Dirk

Stadsgenoten,

Lees verder
28 oktober 2012

SP doet onderzoek naar overlast kamerbewoning

Eind vorig jaar presenteerde het huidige college van Burgemeester en Wethouders haar beleid rondom kamerbewoning. Omdat bepaalde wijken in Breda veel overlast ondervonden van eengezinswoningen volgepakt met arbeidsmigranten of studenten, werd er ingezet op een betere spreiding door de stad. “We zijn nu een jaar verder en gaan op onderzoek uit of de overlast in wijken als Doornbos, Linie en Brabantpark inderdaad is afgenomen.” zegt Bas Maes, woordvoerder bouwen en wonen voor de SP-fractie in de Bredase gemeenteraad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier