h

Nieuws uit 2012

20 januari 2012

SP: kom terugkeerbelofte bewoners Driesprong na!

Met groeiende verbazing volgt de SP nauwlettend samen met oud-bewoners van Vlieland- en Texelstraat de ontwikkelingen in De Driesprong en dan vooral het al dan niet nakomen van de terugkeerbelofte. Naar aanleiding van eerdere vragen van onze fractie en inspraak van de bewoners in de commissie ruimte, hebben er inmiddels constructieve gesprekken plaats gevonden. Onder toezicht van een intermediair hebben Gemeente, WonenBreburg en oud-bewoners bijgestaan door de SP van gedachten gewisseld. Er zijn afspraken gemaakt om het in de ogen van oud-bewoners onzorgvuldig uitgevoerde inventarisatie van de terugkeerwens opnieuw tegen het licht te houden. Dit is inmiddels gebeurd en het gesprek over “hoe nu verder?” staat gepland voor dinsdag 24 januari aanstaande.

Lees verder
16 januari 2012

Veel nieuwe gezichten op SP nieuwjaarsreceptie

Op zondagmiddag was cafe 't Hijgend Hert goed gevuld voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de SP Fractievoorzitter Patrick van Lunteren was blij veel nieuwe gezichten te zien. Er zal komend jaar immers flink actie gevoerd moeten worden. de afbraak van sociale voorzieningen gaan we vanaf 1 januari voelen. De rekening van Rutte komt deze maanden bij veel mensen op de deurmat vallen. "We zijn inmiddels met 30 zetels even groot als de VVD" zegt Van Lunteren. "En daar zal het niet bij blijven volgens de trends. Om die stijgende lijn vast te houden moeten we stevig aan de bak en zijn alle extra handen welkom!"

Lees verder
12 januari 2012

Nieuw bestuur verdeelt taken

Het op 4 januari 2012 gekozen afdelingsbestuur is voor het eerst bijeen gekomen heeft de taken onderling verdeeld. Op de bijgewerkte bestuurspagina vind je hun contactadressen en bestuursverantwoordelijkheden.

Lees verder
11 januari 2012

gewoon cash betalen bij Vindingrijk

SP Raadslid Maurice Spapens wil gewoon met contant geld kunnen betalen bij Vindingrijk. Sinds begin dit jaar kunnen klanten alleen nog betalen met een pinpas. Uit veiligheidsoverwegingen behoort kopen met cash geld tot de verleden tijd. “Voor de vele mensen zonder pinpas is het onmogelijk om af te rekenen", weet Spapens: "De SP is voor de verbetering van veiligheid voor het personeel van kringloopcentrum Vindingrijk. Maar er moet wel een andere oplossing wordt gevonden dan dit."

Lees verder
10 januari 2012

Hoeveel mag je vragen?

Opinie/ analyse van Maurice Spapens, (Raadslid voor de SP) en Nico Elshof (Coördinator SP-Hulpdienst Breda )

Lees verder
6 januari 2012

SP Breda is klaar voor 2012

Een ambitieus jaarplan voor 2012 en een vernieuwd bestuur. Dat zijn de belangrijkste concrete resultaten van de ledenvergadering van de Bredase SP op woensdag 4 januari. Ruim 30 leden waren aanwezig in Gemeenschapshuis De Wegwijzer. Zij bespraken de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar en kozen een nieuw bestuur. Bas Maes werd unaniem gekozen als voorzitter van de afdeling. Rinus Filius werd herkozen als organisatiesecretaris, en Carola Bakx, Eva Brokx, Johan Kwisthout, Merian Marijnissen, Pieter Teurlings en Rob Visser werden gekozen als algemeen bestuurslid. Samen met fractievoorzitter Patrick van Lunteren vormen zij het nieuwe afdelingsbestuur. Hans Creemers en Gerda van Veghel waren niet meer herkiesbaar als bestuurslid; Carola en Pieter zijn hun opvolgers in het bestuur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier