h

Nieuws uit 2012

13 mei 2012

Socialismedag weer succes

Het is al vele jaren een traditie in de Bredase SP-afdeling: ieder jaar in mei wordt er een zaterdagmiddag besteed aan discussie over een bepaald thema. Een prima gelegenheid om eens wat diepgaander in te gaan op de historie en actualiteit van het socialisme. Thema van dit jaar was, zeer actueel, de ervaringen, kansen en bedreigingen van socialistische partijen in de regering. Nu regeringsdeelname voor de SP actueler dan ooit is geworden is het goed om uitgebreid stil te staan bij dit vraagstuk.

Lees verder
11 mei 2012

Werknemers in de thuiszorg betalen het gelag

Met de komst van de WMO, kwam voor gemeenten ook de hulp bij het huishouden. En met de komst van de hulp bij het huishouden, kwamen ook de aanbestedingen. Door onbekendheid met het aanbestedingsrecht maakten gemeenten en zorginstellingen er in de eerste aanbestedingsronde van 2006/2007 een potje van. Faillissementen, ontslagen, rechtszaken, et cetera. En daarna is het niet veel beter gegaan. Bestuurders van zowel gemeenten als zorginstellingen geven niettemin aan dat de "de" klant en "het" personeel heel tevreden is. Niemand toetst die uitspraken echter objectief(!) op waarde. En als zij al waar zouden zijn, tegen welke kosten gaat men dan van een situatie met tevreden mensen, via chaos naar een nieuwe situatie met zogenaamde tevreden mensen? Deze kosten zijn nooit inzichtelijk gemaakt. Er wordt slechts geroeptoeterd door gemeenten dat zorginstellingen te duur zijn en door zorginstellingen dat gemeenten niet weten waar het allemaal om draait.

Lees verder
9 mei 2012

Vragen naar aanleiding van enquête Wensel Cobergherstraat

Eerder dit jaar is door een meerderheid van de Bredase gemeenteraad ingestemd met ‘bestemmingsplan Hoge Vucht’. Dit plan maakt het onder andere mogelijk voor WonenBreburg, appartementen in de categorie “sociale huur” in de Wensel Cobergherstraat te slopen. De SP vindt dat met ruim 30.000 mensen op de wachtlijsten voor een corporatiewoning, zeker corporaties zeer terughoudend om moeten gaan met sloop.

Lees verder
6 mei 2012

Werknemers thuiszorg Breda betalen het gelag

Thuiszorgers gekortwiekt

De werkers in de thuiszorg zijn lang niet zo tevreden over de nieuwe situatie in Breda als de cliënten. Dat is de voorlopige conclusie uit een onderzoek van de SP onder 97 werknemers in de thuiszorg. Dit tekent schril af met de cijfers uit het klant-tevredenheidsonderzoek welke Wethouder Meeuwis afgelopen week presenteerde. 64 % van hen zijn er op achteruit gegaan in uurloon. 57% gingen er op achteruit in aantal uren. “De werkers in de Thuiszorg betalen duidelijk het gelag,” zegt SP raadslid Maurice Spapens. “ Dat de klanten tevreden zijn zegt veel over de inzet en loyaliteit van die werknemers. Zij laten hun klanten niet in de kou staan ondanks dat ze flink moeten inleveren”.

Lees verder
3 mei 2012

Dag van de Arbeid 2012

Traditiegetrouw wordt elk jaar op 1 mei, op de Dag van de Arbeid, bloemen uitgedeeld aan de oudste SP-leden in Breda. Het is dankzij hun inzet om vorige eeuw als één klasse te beslissen eenmaal per jaar bewust niet te werken. Dit als protest tegen de politieke en economische dwang om te werken. “De verworvenheden waar zij voor hebben gestreden zullen we tegen de neoliberale wind in recht overeind houden.”, zegt SP-er Peter Ligtvoet: “We laten ons niet meer uitbuiten. We leven niet om te werken, we werken om te leven”.

Lees verder
1 mei 2012

Beginnen jullie nu al met de verkiezingscampagne?

Op zaterdag 28 april stond de SP op het winkelcentrum Heusdenhout. De SP stond op het winkelcentrum om in contact te komen met de bewoners van de wijk Heusdenhout, om een praatje met ze te maken en wat actiemateriaal aan het winkelende bezoek uit te delen. Een veel terugkomend onderwerp van gesprek was “beginnen jullie nu al met de verkiezingscampagne”. Maar nee hoor, dat is niet het geval. De SP is ook buiten de verkiezingstijd veel op straat te vinden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier