h

Socialismedag weer succes

13 mei 2012

Socialismedag weer succes

Het is al vele jaren een traditie in de Bredase SP-afdeling: ieder jaar in mei wordt er een zaterdagmiddag besteed aan discussie over een bepaald thema. Een prima gelegenheid om eens wat diepgaander in te gaan op de historie en actualiteit van het socialisme. Thema van dit jaar was, zeer actueel, de ervaringen, kansen en bedreigingen van socialistische partijen in de regering. Nu regeringsdeelname voor de SP actueler dan ooit is geworden is het goed om uitgebreid stil te staan bij dit vraagstuk.

 een pittig debat over wezenlijke vragen Historicus Ron Blom

Historicus en SP-lid Ron Blom ging in zijn inleiding in op de discussies die een eeuw geleden in de Duitse arbeidersbeweging speelden rondom hetzelfde vraagstuk: moeten socialisten deelnemen aan een 'burgelijke' regering, en zo ja, onder welke voorwaarden? In een andere sessie werd uitgebreid gediscussieerd over voors, tegens, en voorwaarden voor de SP om deel te nemen aan een regering. Ingegaan werd onder andere op de economische toestand, Griekenland en de rol van de Griekse linkse partij Syriza, en de noodzaak om strijd binnen het parlement te combineren met strijd buiten het parlement. Een prima opmaat voor het Congres op 2 juni in Breda!

De inwendige mens moet natuurlijk niet vergeten worden

U bent hier