h

Vragen naar aanleiding van enquête Wensel Cobergherstraat

9 mei 2012

Vragen naar aanleiding van enquête Wensel Cobergherstraat

Eerder dit jaar is door een meerderheid van de Bredase gemeenteraad ingestemd met ‘bestemmingsplan Hoge Vucht’. Dit plan maakt het onder andere mogelijk voor WonenBreburg, appartementen in de categorie “sociale huur” in de Wensel Cobergherstraat te slopen. De SP vindt dat met ruim 30.000 mensen op de wachtlijsten voor een corporatiewoning, zeker corporaties zeer terughoudend om moeten gaan met sloop.

SP'ers aan het buurten in de buurt

Naar aanleiding hiervan heeft de SP in week 16 een enquête afgenomen onder bewoners van de Wensel Cobergherstraat om te vragen hoe zij hun leefomgeving ervaren en hoe zij tegenover uw plannen staan. Van de 216 benaderde adressen hebben er 95 meegewerkt aan de enquête wat neer komt op een respons van 44%. Dit is zeer ruim voldoende om van een representatieve en betrouwbare uitslag te kunnen spreken.

Op de vraag of bewoners op enige wijze geïnformeerd zijn over de sloopplannen die WonenBreburg met de flats heeft, geeft ruim twee derde aan dat dit niet het geval is. Veelgehoorde opmerking was dat mensen het vooral uit de krant hebben moeten lezen. Een enkeling zegt bij het tekenen van het huurcontract gewaarschuwd te zijn dat de flats op de nominatie staan om gesloopt te worden.

Slechts een kwart van de bewoners is tevreden over de staat van de woning. Van de rest geeft een kwart aan dat de staat van de woning slecht is en volgens één op de vijf is die zelfs zeer slecht. Veelgehoorde klachten zijn onvoldoende ventilatie (vocht/schimmels), lekkages en zeer hoge stookkosten vanwege te weinig isolatie en enkel glas. Opvallend was dat veel mensen, ondanks dat het lente was, in dikke vesten en zelfs jassen opendeden.

Hier staat tegenover dat bewoners ondanks de slecht onderhouden flats een flinke huur moeten betalen. Bedragen van ruim boven de 600 euro (inclusief servicekosten) werden zeer regelmatig genoemd. Gezien de grote onvrede over de staat van de flats is het niet verwonderlijk dat ongeveer de helft van de ondervraagden inmiddels sloop als enige uitweg ziet. Een ongeveer gelijk percentage ziet een oplossing in beter onderhoud of een renovatie.

Een in de ogen van de SP zorgelijke ontwikkeling zijn de zogenoemde ‘sloopnomaden’. Dit zijn huurders die keer op keer gedwongen moeten verhuizen omdat hun woning gesloopt wordt. Zij belanden vaak van de ene uitzichtloze woonsituatie in de andere. Van de ondervraagden geeft bijna één op de vijf aan al eerder te zijn verhuisd omdat hun woning gesloopt werd. Dit is onwenselijk en bovendien in strijd met het eigen beleid van WonenBreburg

Naar aanleiding van de enquête stelde we de volgend vragen aan de directie van WonenBreburg:

  1. Hoe verklaart u het dat het overgrote deel van de bewoners van wie u voornemens bent de appartementen te slopen, nog op geen enkele wijze door u geïnformeerd zijn?
  2. Zijn de alternatieven voor sloop, groot onderhoud of renovatie, door u bestudeerd? Wat heeft u uiteindelijk doen besluiten toch voor sloop te gaan? Op wat voor termijn bent u van plan de flats te slopen?
  3. Hoe gaat u er totdat er daadwerkelijk gesloopt wordt, voor zorgen dat de woonsituatie van de huurders zal verbeteren? Indien u dit niet van plan bent, kunnen de huurders dan een huurverlaging verwachten (zoals in bijvoorbeeld de Ameland- en Terschellingstraat het geval is)?
  4. Hoe gaat u ervoor zorgen dat er geen ‘sloopnomaden’ ontstaan? Gaat u mensen die al eerder gedwongen moesten verhuizen vanwege sloop, ditmaal wel een goede vervangende woning aanbieden voor onbepaalde tijd?
  5. Door een meerderheid van de gemeenteraad is begin dit jaar het sloop afwegingskader vastgesteld. Hoe staat het besluit deze flats te slopen zonder bijvoorbeeld brede steun van bewoners, in relatie tot dit kader?

Resultaten enquete

U bent hier