h

Subsidie voor kleine initiatieven al reeds op?!?

14 december 2021

Subsidie voor kleine initiatieven al reeds op?!?

Foto: SP

Het lijkt er op dat de kleine initiatieven pot voor het eerste halfjaar van 2022 alweer leeg is. Dat blijkt uit de antwoorden die de SP op 14 december ontving. Er konden aanvragen ingediend worden van 1 november 2021 tot en met 1 maart 2022, en de gemeente geeft aan nu al 15 aanvragen te hebben ontvangen voor een totaalbedrag van € 56.000. Terwijl er maar 30000 euro beschikbaar is voor dit eerste half jaar. Voor organisaties die nu nog een aanvraag willen indienen voor het eerste half jaar van 2022 is de kans dus groot dat ze achter het net vissen.

Vorig jaar was er vanuit deze pot € 30.000 beschikbaar voor heel 2021. Toen was de subsidiepot al in februari leeg. Dat was in maart van dit jaar aanleiding voor fractievoorzitter Inge Verdaasdonk om vragen te stellen aan het college: "Op een totaalbudget van 31 miljoen euro is 30.000 euro gereserveerd voor kleine initiatieven, oftewel 0,1% van het beschikbare geld. De rest wordt verdeel door de grote jongens. Dat klopt gewoon niet!" (zie https://breda.sp.nl/nieuws/2021/03/subsidie-kleine-initiatieven-al-op-sp-stelt-vragen)
Het college besloot vervolgens om voor 2022 twee keer zoveel geld beschikbaar te stellen en te gaan werken met 2 aanvraagperioden. Onduidelijk is echter waarom de gemeente er voor gekozen heeft om voor beide aanvraagperioden even veel geld ter beschikking te stellen. De kleine initiatieven pot bestaat inmiddels 3 jaar en uit eerdere jaren is gebleken dat de meeste aanvragen, die gedaan worden,  aanvragen zijn van organisaties die het hele jaar door activiteiten organiseren. Er was dus van te voren te verwachten dat de meeste aanvragen gedaan zouden worden in de eerste aanvraagperiode. Er was bij sommige van deze organisaties ook nog onduidelijkheid over of men tweemaal een aanvraag moest indienen, aangezien er twee aanvraagperioden zijn, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Organisaties mogen de subsidie het hele jaar gebruiken, maar wel pas nadat de aanvraag toegekend is.

Lees hier alle vragen en antwoorden:
https://breda.notubiz.nl/document/10929752/1/Beantwoording%20technische%20vragen%20SP%2014122021%20Subsidie%20voor%20kleine%20initiatieven%20pot

U bent hier