h

Nieuws uit 2020

26 maart 2020

SP: Noodpakket goed voor bedrijven, maar wat doen we voor inwoners?

Foto: G.Lanting

SP Breda vraagt zich af of het gisteren gepresenteerde noodpakket aan maatregelen voor de coronacrisis, voldoende is. Het gaat om € 1,2 miljoen wat neerkomt op nog geen € 7 per Bredanaar. Bovendien komt het geld vrijwel uitsluitend bij bedrijven terecht. Ook ouderen, zorgbehoevenden en gezinnen in armoede die het toch al niet makkelijk hadden, zullen worden getroffen door deze crisis. Zij lopen de grootste gezondheidsrisico’s en verliezen als eerste hun vaak toch al slecht betaalde baan. “Maatregelen voor deze groep ontbreken in de aanpak van dit college”, constateert SP-fractievoorzitter Bas Maes. SP Breda wil zo snel mogelijk in debat met het College van B&W over deze en mogelijk andere maatregelen om de crisis goed door te komen. Maes: “We moeten er samen voor zorgen dat we voldoende geld vrijmaken en dat het terecht komt bij de bedrijven en inwoners die dat het hardst nodig hebben. Daar ben ik met de maatregelen zoals ze nu voorliggen nog helemaal niet gerust op!”

Lees verder
24 maart 2020

SP Breda start Corona Hulpdienst

Foto: SP

De Bredase SP-afdeling start een hulpdienst waarbij inwoners terecht kunnen met hun vragen, zorgen of praktische problemen vanwege de coronacrisis. De afgelopen tijd kreeg SP Breda veel vragen van inwoners over uiteenlopende onderwerpen, maar allen met betrekking tot de coronacrisis. “Kan ik nog wel naar buiten om boodschappen te doen? Ik moet toch aan het werk, is dat wel veilig? Wat gebeurt er nu met dak- en thuislozen?”, somt SP-afdelingsvoorzitter Michel Verschuren op. “Op die en alle andere vragen gaan we met een team van vrijwilligers antwoord geven. Daarnaast zullen we ook zoveel mogelijk doorverwijzen naar de vele mooie initiatieven die er al zijn.”

Lees verder
20 maart 2020

Mag gemeente gegevens bijstandsgerechtigden zomaar delen?

Foto: SP

De Gemeente Breda laat het commercieel onderzoeksbureau Mediad Data b.v. uit Rotterdam onderzoek doen naar de ervaringen van bijstandsgerechtigden met de vorig jaar ingevoerde tegenprestatie. Persoonsgegevens van duizenden mensen worden daarvoor ongevraagd door de gemeente aan dit bedrijf verstrekt. SP Breda betwijfelt of dit juridisch gezien mag en vraagt het College van B&W waarom de gemeente niet gewoon zelf mensen belt of mailt om te vragen naar hun mening. SP-fractievoorzitter Bas Maes: “Ik wil weten of dit zomaar mag en of de gemeente hun handelswijze heeft laten toetsen bij bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens. Mij bekruipt het gevoel dat de gemeente onvoldoende alert is op schendingen van de privacy.”

Lees verder
20 maart 2020

Verklaring van Commissie van Goede Diensten

Jarenlang was de SP-afdeling Breda een voorbeeld van een enthousiaste en daadkrachtige afdeling met veel actieve leden die zich inzetten voor een betere, socialere en rechtvaardigere wereld om te beginnen in Breda. Door onderlinge tegenstellingen waren de afgelopen maanden niet makkelijk voor de SP afdeling Breda. De laatste ledenvergadering ontspoorde en dat heeft de nodige aandacht gekregen binnen en buiten de SP.

Lees verder
18 maart 2020

Veel vragen en zorgen in Breda over coronacrisis - UPDATE

Foto: Pixabay

De coronacrisis moeten we samen met alle ruim 180 duizend Bredanaars bestrijden. Daarover bestaat geen (politiek) verschil van mening. Toch bereiken ons als SP-fractie veel vragen van inwoners, organisaties en ondernemers waar we gehoor aan willen geven. Om deze vragen niet 'politiek' te maken, hebben wij ervoor gekozen ze als ‘technisch’ in te dienen en niet als raadsvragen. De antwoorden volgen zo spoedig mogelijk. Staat jouw vraag er niet tussen? Laat die dan achter in de reacties of mail naar breda@sp.nl

Lees verder
4 maart 2020

In memoriam Pieter Teurlings

Foto: SP

Met grote verslagenheid moeten wij plotsklaps afscheid nemen van een pracht Kameraad. Pieter Teurlings is dinsdag dood in zijn flat aangetroffen. Terwijl hij nog zo vol in het leven zat en vol goede moed om te strijden voor een socialer en menswaardig Breda. De afgelopen tien jaar was Pieter een van de toonaangevende gezichten van de Bredase SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier