h

Veel vragen en zorgen in Breda over coronacrisis - UPDATE

18 maart 2020

Veel vragen en zorgen in Breda over coronacrisis - UPDATE

Foto: Pixabay

De coronacrisis moeten we samen met alle ruim 180 duizend Bredanaars bestrijden. Daarover bestaat geen (politiek) verschil van mening. Toch bereiken ons als SP-fractie veel vragen van inwoners, organisaties en ondernemers waar we gehoor aan willen geven. Om deze vragen niet 'politiek' te maken, hebben wij ervoor gekozen ze als ‘technisch’ in te dienen en niet als raadsvragen. De antwoorden volgen zo spoedig mogelijk. Staat jouw vraag er niet tussen? Laat die dan achter in de reacties of mail naar breda@sp.nl

Technische vragen n.a.v. coronacrisis

Financiële en economische gevolgen
1. De regering zegt voldoende reserves te hebben om de financiële en economische gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen. Is ook Breda in staat deze klap op te vangen in de begroting?

2. Welke financiële en economische gevolgen kan de coronacrisis hebben voor Breda? Wordt dit momenteel geïnventariseerd en worden er diverse scenario’s met maatregelen uitgewerkt?

3. Heeft de coronacrisis ook gevolgen voor de diverse grote projecten waaronder de topsporthal, renovatie van de Grote Kerk, de doorstroomvoorziening en het doortrekken van de haven? Lopen dezen vertraging op en wat gaat dat ons als stad kosten?

4. Welke mogelijkheden heeft Breda om ervoor te zorgen dat werknemers hun baan behouden en onze ondernemers overeind blijven?

5. Ook in Breda hebben tienduizenden werkenden een onzeker inkomen die als eerste de klappen opvangen van ook deze crisis. Wat kan Breda doen specifiek voor zzp’ers, oproepkrachten, mensen met een nulurencontract of een contract voor bepaalde tijd?

6. Wat kan Breda specifiek doen ter ondersteuning van sectoren die nu hard worden getroffen waaronder de horeca, detailhandel en kunst en cultuur?

Bezuinigingen Veiligheidsregio en GGD
7. Vorige maand nog besloot Breda € 300 duizend te bezuinigen op onder andere de Veiligheidsregio en de GGD. Denkt u dat gelet op de coronacrisis deze bezuiniging haalbaar is? Zo nee, wat doet u er aan om dit gat in de begroting op te vangen?

Buurthuizen
8. Ook buurthuizen moeten minimaal drie weken de deuren sluiten en lopen dus inkomsten mis. Bent u bereid financieel bij te springen zodat buurthuizen ook na de coronacrisis kunnen blijven voortbestaan?

Initiatieven uit de stad
9. Zou MOOIWERK., de organisatie in Breda die alles weet van vrijwilligerswerk en momenteel niet veel kan doen vanwege het stilleggen van veel evenementen, een rol kunnen spelen bij het samenbrengen van hulpvraag en -aanbod?

Evenementen
10. Wordt er coulant omgegaan met vergunningen en andere voorwaarden voor evenementen die willen/moeten verplaatsen vanwege het virus?

(Aanvullende) technische vragen n.a.v. coronacrisis

 

Bescherming medewerkers met vitale beroepen

11. Huishoudelijke hulpen moeten bij milde klachten wel komen werken, maar er worden geen voorzorgsmaatregelen zoals mondkapjes, desinfectiemiddelen, etc. getroffen. Dat terwijl zij juist over de vloer komen bij kwetsbare mensen. Hoe kan dit? Bent u bereid hier organisaties voor huishoudelijke hulp op aan te spreken?

 

12. Een soortgelijke situatie is er blijkbaar bij medewerkers van kinderdagverblijven. Zij moeten wel werken met lcihte klachten, maar er worden verder geen voorzorgsmaatregelen getroffen. Wederom de vraag: hoe kan dit? En bent u bereid kinderdagverblijven hierop aan te spreken?

 

ATEA/Sociale werkvoorziening

13. Ook mensen met een arbeidsbeperking die via ATEA toch aan de slag moeten in een volle bedrijfshal, maken zich zorgen. Welke voorzorgsmaatregelen worden er voor hen getroffen?

 

Voedselbank

14. Zeven voedselbanken hebben al de deur moeten sluiten omdat vrijwilligers thuisblijven vanwege de coronacrisis. Speelt dit probleem ook in Breda en wat kan de gemeente doen om ervoor te zorgen dat de vele honderden gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, niet de dupe worden?

 

Huisuitzettingen

15. Onder andere De Woonbond heeft opgeroepen om voorlopig af te zien van huisuitzettingen omdat mensen vanwege coronamaatregelen moeilijk elders terecht kunnen.  Bent u bereid hierover met woningcorporaties in overleg te gaan?

U bent hier