h

Verklaring van Commissie van Goede Diensten

20 maart 2020

Verklaring van Commissie van Goede Diensten

Jarenlang was de SP-afdeling Breda een voorbeeld van een enthousiaste en daadkrachtige afdeling met veel actieve leden die zich inzetten voor een betere, socialere en rechtvaardigere wereld om te beginnen in Breda. Door onderlinge tegenstellingen waren de afgelopen maanden niet makkelijk voor de SP afdeling Breda. De laatste ledenvergadering ontspoorde en dat heeft de nodige aandacht gekregen binnen en buiten de SP.

Om de afdeling te ondersteunen heeft het landelijke Partijbestuur op 7 februari een Commissie van Goede Diensten (CGD) ingesteld om de afdeling Breda te helpen zo snel mogelijk weer onafhankelijk, gezond en actief te worden.

Op 10 februari, 26 februari en 17 maart zijn de leden op de hoogte gesteld van de voortgang van de CGD en kon iedereen reageren met tips en opmerkingen.

De CGD heeft de afgelopen 6 weken met veel leden gesproken om de oorzaken van de problemen te onderzoeken en samen met die leden aan oplossingen te werken. Dat onderzoek is bijna afgerond.

Tegelijkertijd had de CGD de opdracht om te werken aan een vernieuwd afdelingsbestuur waarvoor iedereen zich tot 10 maart kandidaat kon stellen. Gelukkig hebben veel leden gehoor gegeven aan de oproep om samen de schouders eronder te zetten. Dat vernieuwde bestuur staat in de startblokken om voortvarend aan de slag te kunnen gaan.

De bedoeling was dat op 25 maart de ledenvergadering haar vertrouwen zou kunnen uitspreken in de door de CGD voorgedragen kandidaten door een vernieuwd afdelingsbestuur te kiezen.

Door de Corona-Crisis moeten we die ledenvergadering helaas uitstellen tot tenminste 22 april.

We zijn er zeker van dat we ook deze vervelende tijd samen te boven zullen komen.

Als gevolg van alle verwikkelingen van de afgelopen maanden heeft BoiBoi Huong op 18 maart haar lidmaatschap van de SP opgezegd en kan zij dus geen onderdeel meer zijn van onze 4-koppige SP Fractie in Breda. Wij hebben begrip voor haar besluit maar betreuren wel dat het niet anders is gelopen.

Zodra de ledenvergadering bij elkaar kan komen, zal haar worden verzocht die raadszetel weer ter beschikking te stellen van de SP. Zij heeft voor haar aantreden in maart 2018 schriftelijk beloofd aan dat verzoek te zullen voldoen.

Helaas heeft ook Patrick van Lunteren besloten zijn lidmaatschap van de SP op te zeggen. Ook dat begrijpen wij, maar betreuren wij zeer. Patrick heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor de SP en het is jammer dat hij meent daar nu mee te moeten stoppen.

U bent hier