h

Nieuws uit 2019

17 oktober 2019

SP Breda dient Wob-verzoek in over armoedebeleid

Foto: SP

Op wereldarmoededag donderdag 17 oktober, maakt SP Breda zich sterk voor de Bredanaars in armoede, zo’n 15.000 a 20.000 inwoners. Raadslid Boi Boi Huong kon het afgelopen jaar haar controlerende taak aangaande het armoede- en schuldenbeleid moeilijk uitvoeren. De reden is dat als zij raadsvragen stelde deze regelmatig niet werden beantwoord door de wethouder of onvoldoende en onzorgvuldig. Daarom dient zij namens de SP-fractie een WOB-verzoek in om documenten over het armoede en schuldenbeleid boven water te krijgen.
 

Lees verder
16 oktober 2019

Kamervragen beleid dak- en thuislozen Breda

Foto: SP

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) heeft Kamervragen gesteld over Breda dat willens en wetens weigert briefadressen te verstrekken aan dak- en thuislozen die geen herstelplan willen ondertekenen. Het is in strijd met de wet voorwaarden te verbinden aan het verstrekken van briefadressen. Verantwoordelijk wethouder Miriam Haagh (PvdA) blijft desondanks vasthouden aan haar beleid. “Is Breda naar uw mening ook één van de gemeenten die de regels onjuist hanteert?”, vraagt Van Dijk aan de staatssecretarissen van zowel Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). “Bent u bereid om Breda aan te spreken op het stellen van bovenwettelijke eisen bij het afgeven van een briefadres, zoals u dat eerder deed bij andere gemeenten?”

Lees verder
14 oktober 2019

ROOD Breda: Compensatie voor de schuldengeneratie!

Foto: SP

Het experiment is mislukt, het leenstelsel voor studenten werkt niet. Donderdag 10 oktober deelde ROOD Breda een petitie voor de compensatie van de schuldengeneratie uit bij Avans Hogeschool. Met groot succes, binnen een uur tijd hebben tientallen studenten het ondertekent. Het doel van de petitie is om compensatie te regelen voor de generatie die onder het leenstelsel hebben geleend, aangezien nu bijna alle landelijke partijen zich tegen dit schuldenstelsel hebben gekeerd. Een idee waar de meeste studenten positief op reageerden en als ze niet snel de bus moesten halen, namen ze bijna allemaal de tijd om de petitie te ondertekenen. Teken hier ook de petitie.

Lees verder
10 oktober 2019

In gesprek met kandidaat-partijvoorzitters Visscher en Van Lunteren

Foto: Radim Mazanek

Op woensdagavond 9 oktober had SP Breda de eer om de kandidaten te mogen ontvangen voor het partijvoorzitterschap. Jannie Visscher uit Eindhoven en Patrick van Lunteren uit Breda doen beiden een gooi naar deze functie. “Een volle zaal met vele tientallen SP’ers uit de hele regio kwam bijeen en luisterden naar de plannen van onze kandidaten en stelden waardevolle en scherpe vragen aan hen.” blikt voorzitter Michel Verschuren terug. Beide kandidaten straalden optimisme voor de toekomst uit. Onder leiding van SP’er van het eerste uur Nico Heijmans vertelden zij over de sterke kanten van onze partij en het goede verhaal dat wij hebben. Beiden willen onze afdelingen versterken, eensgezindheid bevorderen en een vruchtbare wisselwerking tussen de landelijke partij en de afdelingen. Hoewel er veel overeenkomsten waren over de koers lieten de antwoorden in de vragenrondes ook duidelijke verschillen zien tussen de kandidaten.

Lees verder
9 oktober 2019

SP Breda op de regioconferentie

Foto: SP

Op zaterdag 5 oktober was SP Breda aanwezig met een volledige afvaardiging op de regioconferentie voor Noord-Brabant. "Een drukbezochte conferentie en daar droeg SP Breda een flink steentje aan bij met 17 man", blikt afdelingsvoorzitter Michel Verschuren terug. "Ik ben trots op het feit dat de leden uit onze afdeling zo betrokken zijn." Lilian Marijnissen trapte de dag af en Bredanaar en Tweede Kamerlid Michiel van Nispen was dagvoorzitter. Een belangrijke dag in de discussie over de koers van onze partij in de komende jaren. We spraken over het congresstuk "Samen verder" en over de voordracht voor het partijbestuur. Daarnaast kozen we op die dag voor de regio Noord-Brabant-West de regiovertegenwoordiger. SP Breda feliciteert Merian Marijnissen met haar herverkiezing!

Lees verder
8 oktober 2019

SP Breda steunt personeel Amphia bij cao-acties

Foto: SP

Vandaag voert het personeel van het Amphia actie voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en minder werkdruk. Dit deden zij onder andere met actiebijeenkomsten in de hal en het draaien van zondagsdiensten. Ook SP Breda was op de locaties Molengracht en Langendijk om de actievoerders een hart onder de riem te steken. “Hierbij merkten we dat ook onder patiënten er veel begrip is voor de acties van de verpleegkundigen”, zegt SP-raadslid Inge Verdaasdonk. Marktwerking en zorg verlenen, gaan niet samen. Dat merken ook de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Verdaasdonk: “Ze geven aan dat de patiëntveiligheid in gevaar komt, omdat de werkdruk te hoog is en ze simpelweg met te weinig collega’s staan!”

Lees verder

Pagina's

U bent hier