h

SP Breda dient Wob-verzoek in over armoedebeleid

17 oktober 2019

SP Breda dient Wob-verzoek in over armoedebeleid

Foto: SP

Op wereldarmoededag donderdag 17 oktober, maakt SP Breda zich sterk voor de Bredanaars in armoede, zo’n 15.000 a 20.000 inwoners. Raadslid Boi Boi Huong kon het afgelopen jaar haar controlerende taak aangaande het armoede- en schuldenbeleid moeilijk uitvoeren. De reden is dat als zij raadsvragen stelde deze regelmatig niet werden beantwoord door de wethouder of onvoldoende en onzorgvuldig. Daarom dient zij namens de SP-fractie een WOB-verzoek in om documenten over het armoede en schuldenbeleid boven water te krijgen.
 

Wethouder Boaz Adank heeft al sinds september 2018 geen raadsvragen meer willen beantwoorden over het nieuwe armoede en schuldenbeleid. Dat zou tot stand komen in het eerste kwartaal van 2019. Nu aan het eind van 2019 is er nog steeds geen officieel nieuw beleid. Maar er werden dit afgelopen jaar wel drastische beleidswijzigingen doorgevoerd, zonder deze eerst aan de gemeenteraad voor te leggen. Er is zomaar een drempelbedrag van 134 euro voor de bijzondere bijstand ingevoerd. Er is dit jaar ook besloten om de budgetten voor het armoede en schuldenbeleid met honderdduizenden euro’s te korten. De reden die het college geeft is dat het met veel minder geld kan. Dit omdat in Breda in 2018 dramatische  onderuitnutting van die gelden plaatsvonden maar het aantal mensen dat in armoede leeft nog heel groot is. De SP vindt dat er onderzoek moet plaatsvinden naar deze onderuitnutting.

Mensen in de bijstand, 4500 in Breda, leven volgens het CPB in armoede. De participatie van deze mensen in de voorbereiding en uitvoering van het beleid, heeft de wethouder nauwelijks georganiseerd. Slechts 1 Bredanaar zit in het overlegorgaan Clientenbelang Breda dat volgens de wet periodiek overleg dient te hebben met het gemeentebestuur. Dit terwijl de gemeenteraad heeft vastgesteld dat dit 3 tot 5 mensen moeten zijn. Nog steeds zijn dat veel te weinig vertegenwoordigers van mensen in de bijstand. Om al deze redenen dient Huong het Wob-verzoek in. Zij wil meer inzicht krijgen in de ambtelijke organisatie en de totstandkoming van het beleid.

U bent hier