h

Kamervragen beleid dak- en thuislozen Breda

16 oktober 2019

Kamervragen beleid dak- en thuislozen Breda

Foto: SP

Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) heeft Kamervragen gesteld over Breda dat willens en wetens weigert briefadressen te verstrekken aan dak- en thuislozen die geen herstelplan willen ondertekenen. Het is in strijd met de wet voorwaarden te verbinden aan het verstrekken van briefadressen. Verantwoordelijk wethouder Miriam Haagh (PvdA) blijft desondanks vasthouden aan haar beleid. “Is Breda naar uw mening ook één van de gemeenten die de regels onjuist hanteert?”, vraagt Van Dijk aan de staatssecretarissen van zowel Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). “Bent u bereid om Breda aan te spreken op het stellen van bovenwettelijke eisen bij het afgeven van een briefadres, zoals u dat eerder deed bij andere gemeenten?”

Lokaal zette de SP in Breda de problemen rondom spookburgers afgelopen maanden op de politieke agenda. Een motie van SP en GroenLinks die de wethouder opriep zich aan de wet te houden werd op aandringen van wethouder Haagh, met zichtbare moeite weggestemd door coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA. “Maar Breda en zeker de wethouder staat niet boven de wet”, zegt Inge Verdaasdonk, raadslid voor de SP in Breda. “Natuurlijk moeten we kwetsbare mensen ondersteunen, maar dwang schrikt juist een grote groep af die daardoor van de radar van instanties verdwijnt. Jammer dat het zover moet komen, maar goed dat de regering wordt opgeroepen dan maar van hogerhand in te grijpen.”

U bent hier