h

Nieuws uit 2018

2 februari 2018

Het grote gelijk van Koos Gouka

Foto: BN/DeStem

Donderdag is oud-directeur van Laurentius, Walter Vermeulen, veroordeeld tot 30 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechter achtte hem schuldig aan oplichting en verduistering. "Eindelijk gerechtigheid", aldus voormalig SP-raadslid Koos Gouka. Gouka streed als vertegenwoordiger van de huurders jarenlang tegen de schimmige praktijken van directie en bestuur. Gouka: "Toen al, jaren terug, stonk het zaakje aan alle kanten. Het duurde even voor mensen naar mij zijn gaan luisteren".

Lees verder
2 februari 2018

Bestaanszekerheid: "Over de rug van mensen met schulden wordt veel geld verdiend!"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! De beste weg uit de armoede blijft een baan met fatsoenlijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden. SP Breda maakte zich hard voor echte banen, ook voor mensen met een mbo-opleiding of lager. We hebben ons verzet tegen misstanden op de werkvloer bij PEGATRON en ATEA. Verder heeft Breda, met maatwerk, de afgelopen jaren gewerkt aan de bestrijding van armoede. Mensen in de bijstand konden voor zichzelf starten en beperkt bijverdienen om aan de armoedeval te ontkomen. Met extra geld voor het woonlastenfonds, armoede onder kinderen en het verlagen van de rentetarieven van de kredietbank, werden huisuitzettingen en uitzichtloze situaties zoveel mogelijk voorkomen. In plaats van drempels op te werpen, werden minima actief gewezen op de regelingen die er voor hen zijn.

Lees verder
31 januari 2018

Duizend vrienden op Facebook

Foto: SP

De SP groeit niet alleen in de peilingen maar ook op social media! Afgelopen weekend maakte SP Breda de duizendste vriend op Facebook: Dzenata Skobalj. De partij is daarmee de op één na grootste en heeft koploper VVD die net iets groter is, ook al in het vizier. Bestuurslid en kandidaat-raadslid Adi Vranac zocht Dzenata op en overhandigde een SP-goodiebag. “Als SP zijn we graag op straat, onder de mensen. Maar ook social media is onwijs belangrijk om met de inwoners van Breda in contact te blijven. We zijn dan ook erg blij dat we er steeds meer volgers bij krijgen. En wat helemaal tof is: Dzenata gaat ook meteen lid worden van onze jongerenorganisatie ROOD!”  

Lees verder
31 januari 2018

Verkeer en vervoer: "P+R-voorzieningen om de binnenstad te ontlasten"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Begin 2014 was er voor ruim 20 miljoen aan achterstallig onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden. Deze en de volgende periode wordt die achterstand ingehaald. Te beginnen daar waar de veiligheid in het gedrang is. Om fietsgebruik te stimuleren kwamen er meer fietsrekken bij en werden de stallingen gratis. Ook kwamen er snelfietspaden, zoals die van en naar het nieuwe treinstation. Voor winkeliers in de inloopstraten werd het eerste kwartier gratis parkeren geïntroduceerd. Samen met bewoners werd er in wijken in en om het centrum gezocht naar oplossingen voor parkeerproblemen. Overbodige verkeersborden en -lichten werden verwijderd voor overzichtelijkere en veiligere kruisingen.

Lees verder
30 januari 2018

Geen samenwerking met discriminerende uitzendbureaus

Foto: ANP

SP Breda wil dat het College van B&W gaat controleren of uitzendbureaus waar de gemeente mee samenwerkt, zich schuldig maken aan discriminatie. Als dat zo is wil de SP dat per direct de samenwerking met deze bedrijven wordt stopgezet. Uit onderzoek van televisieprogramma Radar blijkt dat bijna de helft van 78 willekeurig gebelde uitzendbureaus meewerkt mee aan discriminatie op afkomst. De uitzendbureaus zijn bereid om geen Turken, Marokkanen of Surinamers aan te dragen voor een baan als een opdrachtgever daarom vraagt. “Discriminatie op basis van wie je bent of waar je in gelooft is onacceptabel”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Iedereen verdient een gelijke kans. Dat dat kennelijk niet geldt in de uitzendsector is een grof schandaal waar we als Breda niet aan mee moeten werken.”

Lees verder
29 januari 2018

SP brengt boek uit over 25-jarige geschiedenis in Breda

Foto: SP

Zaterdagavond 17 februari presenteert SP Breda het boek Samen strijden, samen winnen. Hierin wordt teruggeblikt op de roemruchte geschiedenis van de Bredase SP-afdeling die dit jaar 25 jaar bestaat. De partij doet letterlijk een boekje open over de pioniersjaren tot aan de 'linkse coup' die er in 2014 voor zorgde dat de partij voor het eerst ging meebesturen. "In het van oudsher liberale Breda heeft de SP niets cadeau gekregen", zegt Johan Kwisthout, medeoprichter en destijds het allereerste raadslid voor de SP in Breda. "Met vallen en opstaan zijn we steeds wijzer en sterker geworden. Dat verhaal hebben we nu vastgelegd in een boek met daarin ook veel leuke beelden en grappige anekdotes."

Lees verder

Pagina's

U bent hier