h

Verkeer en vervoer: "P+R-voorzieningen om de binnenstad te ontlasten"

31 januari 2018

Verkeer en vervoer: "P+R-voorzieningen om de binnenstad te ontlasten"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Begin 2014 was er voor ruim 20 miljoen aan achterstallig onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden. Deze en de volgende periode wordt die achterstand ingehaald. Te beginnen daar waar de veiligheid in het gedrang is. Om fietsgebruik te stimuleren kwamen er meer fietsrekken bij en werden de stallingen gratis. Ook kwamen er snelfietspaden, zoals die van en naar het nieuwe treinstation. Voor winkeliers in de inloopstraten werd het eerste kwartier gratis parkeren geïntroduceerd. Samen met bewoners werd er in wijken in en om het centrum gezocht naar oplossingen voor parkeerproblemen. Overbodige verkeersborden en -lichten werden verwijderd voor overzichtelijkere en veiligere kruisingen.

Maar we zijn er nog niet... De verkeersdruk is dermate groot dat op vele ontsluitingswegen het verkeer dagelijks vast staat. En met de toename van het aantal inwoners zal dit alleen nog maar erger worden. We zetten in op betere doorstroming van de Noordelijke Rondweg met meer ongelijkvloerse kruisingen. Alle belangrijke fietsverbindingen voeren we uit als snelfietspaden met een groene golf. Onvermijdelijk ook gezien de opmars van de elektrische fiets. We maken Park-&-Ride-voorzieningen om de verkeersdruk en de luchtvervuiling in het centrum terug te dringen. Parkeergarages die hierdoor overbodig worden, zetten we in voor een slim bevoorradingssysteem voor de binnenstad. Openbaar vervoer wordt goedkoper, milieuvriendelijk en gratis voor ouderen. Denk hierbij aan elektrische bussen.

Klik op deze link voor het volledige verkiezingsprogramma SP Breda - Maakt het verschil

Reactie toevoegen

U bent hier