h

Nieuws uit 2018

16 augustus 2018

Night Flight maand dicht na geconstateerde overtredingen

Foto: SP

Het overlastgevende hostel Night Flight gaat een maand op slot nadat er meerdere overtredingen zijn geconstateerd. Zo werd het hostel permanent bewoond en was er tegen de regels in, toch alcohol aanwezig. Dit is aanleiding voor burgemeester Paul Depla om het hostel voor de duur van een maand te sluiten. Alhoewel er volgens de omwonenden nog veel meer overtredingen zijn geweest, overheerst blijdschap dat het verscherpt toezicht toch wat heeft opgeleverd.

Lees verder
14 augustus 2018

Buurt ervaart overlast van uitzendbureau en kamerbewoning

Foto: SP

Bewoners van de buurt Valkenberg ervaren overlast van uitzendbureau Pepperminds en van (illegale) kamerbewoning. Dat bleek afgelopen zaterdag nadat SP Breda ging buurten in de buurt. Naar aanleiding van de klachten heeft de partij vragen gesteld aan het College van B&W.

Lees verder
10 augustus 2018

Tzorg halveert aantal uren huishoudelijke hulp in zomerperiode

Thuiszorgorganisatie Tzorg heeft het aantal uren huishoudelijke hulp gehalveerd gedurende de zomerperiode. Zowel cliënten van Tzorg als medewerkers trokken hierover bij de SP aan de bel. De partij heeft Raadsvragen gesteld in Breda, maar aangezien Tzorg in ruim 300 gemeenten actief is, ook Kamervragen aan verantwoordelijk minister Hugo de Jonge. “In Breda is Tzorg contractueel verplicht voor een ‘schoon huis’ te zorgen”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Ik zie niet in hoe dat in de zomer ineens in de helft van de tijd zou kunnen.” Van waarschuwingen van het personeel dat er in de zomer bezettingsproblemen zouden komen, heeft Tzorg zich niets aangetrokken. In plaats daarvan heeft de thuiszorgorganisatie de problemen afgewenteld op de cliënten. “Ik wil van de wethouder weten of zij hiervan op de hoogte was”, zegt Maes. “Als Tzorg geld van cliënten of de gemeente heeft ontvangen en daar niets voor heeft gedaan, dan moet dat tot de laatste euro worden teruggehaald!” 

Lees verder
6 augustus 2018

Lange arm van Brussel bedreigt lokale democratie

Foto: SP

SP Breda roept het College van B&W op om de noodklok te luiden bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen een Europees voorstel dat de lokale democratie ondermijnt. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen nu over het voorstel dat gemeentes zal verplichten om al hun regels en wetten die aan het dienstenverkeer raken eerst ter goedkeuring aan Brussel voor te leggen. “Nog voordat onze gemeenteraad mag beslissen om bijvoorbeeld Airbnb aan banden te leggen, moet zij volgens dit voorstel straks wachten tot Brussel toestemming geeft,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “In Breda gaan we zelf over wat goed is voor onze stad. Daar hebben Brusselse bureaucraten helemaal niets over te zeggen en dat moet wat SP Breda betreft in de toekomst ook vooral zo blijven!”

Lees verder
4 augustus 2018

Wie bepaalt eigenlijk wat kunst is?

Foto: SP

Is dat glazen T-Huis in het Valkenberg met al die gloeilampen nu kunst of niet? En als dat zo is wie betaalt dan de rekening voor onderhoud? Als er geld bij komt kijken is het altijd gezeur. Jammer, want wie de geschiedenis kent van dat gebouwtje weet hoe het zit. “Alle reden dus om even samen met fietsende (oud-)wethouder Patrick van Lunteren langs te fietsen”, aldus cultuurwoordvoerder van SP Breda Maurice Spapens. “Kunst mag niet elke keer de dupe worden van mensen die voor een dubbeltje op de eerst rang willen zitten”.

Lees verder
3 augustus 2018

Opinie: Wat is het Plan B voor mensen met een arbeidsbeperking?

Foto: SP

Vrijdag verscheen op BredaVandaag het volgede opinieartikel van SP-raadslid Boi Boi Huong - "Vermoedelijk op 20 augustus is het zover, dan wordt de laatste groep medewerkers van de sociale werkvoorziening ATEA bij een "gewone" werkgever gedetacheerd. Een groep van 75 mensen met een arbeidsbeperking, moet over enkele weken bij Bosch werken maar is daar nog niet eens officieel door de leiding over geïnformeerd. Dit terwijl een hal bij het bedrijf al voor ze is aangepast. Het is nu belangrijk dat wethouder Boaz Adank (VVD) waarborgt dat de nieuwe werkplek en taken zijn aangepast aan hun beperkingen. Evenals dat bij de locatie ATEA altijd het normaal was. De SP krijgt namelijk klachten binnen die wijzen op het tegendeel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier