h

Bespreking Jaarverslag

29 mei 2015

Bespreking Jaarverslag

Foto: SP
Donderdag besprak de commissie bestuur het Jaarverslag 2014. Hierin legt het College van B&W verantwoording af over de bestedingen van het afgelopen jaar. Uit het jaarverslag en de accountantsverklaring blijkt dat er in Breda solide financieel beleid gevoerd wordt. "We zien echter dat er afgelopen jaar - alhoewel het al beter gaat dan voorheen - toch weer geld op de plank blijft liggen", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Zolang 1 op de 4 gezinnen in Geeren-Zuid nog onder de armoedegrens leeft, zal ik niet rusten tot dat de laatste cent van dat geld de mensen heeft bereikt die het nodig hebben!"

De oppositie met de VVD voorop, sprak er schande van dat er geld ingezet is van de reserves om ATEA en daarmee de sociale werkvoorziening overeind te houden. "Die reserves zijn er om ingezet te worden als de risico's zich voordoen. Dat moment is nu", volgens wethouder Patrick van Lunteren (SP). "Wat voor wethouder zou ik zijn als ik nu over de rug van mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, de reserves onaangeroerd  zou laten?"

Kijk hier de volledige commissie bestuur terug

Reacties

Grappig dat de VVD zo blaat, want ik heb ze de afgelopen 20 jaar nooit horen klagen als er een gedeelte van de winst van de BSW werd afgeroomd naar de financiele reserve van de gemeente...Tevens was de groenvoorziening van de gemeente goedkoop uit omdat een gedeelte door de BSW werd gedaan en niet door normale ambtenaren van de Charles Petitweg, die normaal betaald krijgen. En tevens werkverdringing door het inzetten van werklozen in het groen...

Reactie toevoegen

U bent hier