h

Nieuws uit 2014

13 februari 2014

Niet mauwen maar bouwen

WonenBreburg heeft de handschoen opgepakt. Onder het zelf opgelegde motto ‘niet mauwen maar bouwen’ zijn ze er in geslaagd een strak renovatieplan neer te zetten voor de Vestingstraat. Dat constateert fractievoorzitter van SP Breda, Patrick van Lunteren op de eerste kijkdag in een modelwoning. “ En het is nog eens helder uitgelegd ook”. Van Lunteren: “ Met de 50.000 euro per woning wordt een flinke verbetering aan de woning aangebracht. En de opties zien er zeer reëel uit”.

Lees verder
11 februari 2014

SP Breda voor ondernemen

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke kracht in de Bredase economie. Vaak zijn het deze bedrijven die sfeer en energie geven aan het centrum, dorp, wijk of buurt. Ze zorgen allen bij elkaar ook voor circa 70% van de werkgelegenheid. Daar mag best wat meer tegenover staan. Startende ondernemers moeten eenvoudiger aan huis kunnen werken. Met een tegemoetkoming in gemeentelijke lasten moet werk- en winkelruimte gehuurd kunnen worden. De vele leegstaande kantoren en andere panden spelen hierbij een belangrijke rol waarbij de gemeente met behulp van een leegstandsregister de regierol neemt. Bij alle
ontwikkelingen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de gevolgen voor de kleine ondernemers. Belangenbehartigers zoals het Retail Platform moeten kunnen aantonen dat ze ook daadwerkelijk nam ens alle ondernemers optreden. De zondagsopenstelling van winkels wordt geëvalueerd en daarbij wordt aan alle ondernemers en belanghebbenden naar hun mening gevraagd.

Lees verder
7 februari 2014

Maak Schoolzwemmen weer gratis

In het nieuwe schooljaar, na de zomer, is schoolzwemmen weer gratis voor alle kinderen in groep 2 en 3. Dat wordt wat SP Breda betreft weer de norm. Door de bezuiniging op het schoolzwemmen in 2011 leren te veel kinderen niet zwemmen. SP-bestuurslid en oud-zwemleraar Karel Jorissen: "Met zoveel water om ons heen moet iedereen in Nederland kunnen zwemmen. Voor de veiligheid van onze kinderen is die 138.000 euro een schijntje".

Lees verder
6 februari 2014

SP Breda voor economie en de gemeentekas


De gemeente geeft jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro uit. Dat is allemaal belastinggeld waar u terecht wat voor terug wilt zien. In de afgelopen jaren zijn nogal wat financiële problemen aan het licht gekomen. De gemeente heeft tenminste 150 miljoen euro verloren aan mislukte vastgoedprojecten en grondaankopen. Door een boekhoudkundige truc van het huidige stadsbestuur is 50 miljoen euro van die schuld naar komende jaren doorgeschoven. Daarnaast is er op onderhoud van wegen en voet- en fietspaden voor 22 miljoen aan achterstallig onderhoud. Dit zijn alleen nog maar de bekende cijfers. Het is nog maar de vraag wat voor lijken er nog meer uit de kast komen vallen. Veel van ons belastinggeld verdwijnt dus in de gaten die dat beleid in de begroting heeft geslagen. Daarbij komt ook nog eens het afbraakbeleid uit Den Haag. De regering gooit veel extra werk bij de gemeente over de schutting met veel te weinig geld om het goed uit te kunnen voeren. Tegen dat Haagse onrecht moeten we ons als stad veel meer verzetten bijvoorbeeld via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Anders gaat het ten koste van jeugdzorg, buurthuizen, scholen, de zorg, bibliotheken en al die andere taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Lees verder
4 februari 2014

SP Breda voor samenwerken

Breda is strategisch gelegen tussen de twee wereldhavens Antwerpen en Rotterdam. Breda is daarmee een interessante plaats om te wonen en te werken. Met alle snelwegen langs de deur en met een aftakking van de Hoge Snelheids Lijn (HSL) kan Breda een graantje meepikken van de economische kracht van die havens. Toch lukt dat niet omdat ze op het verkeerde paard wedden. Zoals is gebleken blijven de gehoopte logistieke bedrijven en kantoren weg uit Breda. Het wordt tijd dat we de koers aanpassen en weer echt werk naar Breda halen. Daarvoor is het nodig in de regio slimme afspraken te maken. Dat is beter dan dat gemeenten elkaar naar de bodem concurreren. Als we elkaar wat gunnen door het werk, de winkels en het wonen slim te verdelen, profiteren we daar allemaal van. Zo vangen we de krimp in de dorpen op en liften we mee met de economische kansen die er volop liggen. Als grootste stad in de regio moet Breda zich verantwoordelijk opstellen en het goede voorbeeld geven. De samenwerkingsverbanden die er op steeds meer gebieden met andere gemeenten komen, moeten democratisch controleerbaar blijven. Er mogen geen bestuurlijke tussenlagen komen die als koninkrijkjes opereren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier