h

SP Breda voor ondernemen

11 februari 2014

SP Breda voor ondernemen

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke kracht in de Bredase economie. Vaak zijn het deze bedrijven die sfeer en energie geven aan het centrum, dorp, wijk of buurt. Ze zorgen allen bij elkaar ook voor circa 70% van de werkgelegenheid. Daar mag best wat meer tegenover staan. Startende ondernemers moeten eenvoudiger aan huis kunnen werken. Met een tegemoetkoming in gemeentelijke lasten moet werk- en winkelruimte gehuurd kunnen worden. De vele leegstaande kantoren en andere panden spelen hierbij een belangrijke rol waarbij de gemeente met behulp van een leegstandsregister de regierol neemt. Bij alle
ontwikkelingen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de gevolgen voor de kleine ondernemers. Belangenbehartigers zoals het Retail Platform moeten kunnen aantonen dat ze ook daadwerkelijk nam ens alle ondernemers optreden. De zondagsopenstelling van winkels wordt geëvalueerd en daarbij wordt aan alle ondernemers en belanghebbenden naar hun mening gevraagd.

Reactie toevoegen

U bent hier