h

College neemt SP-motie uiteindelijk over

9 januari 2009

College neemt SP-motie uiteindelijk over

De fietsenstallingen in het centrum van Breda worden per 1 februari 2009 gratis. In de overdekte stallingen aan de Oude Vest en de Nieuwstraat en de niet-overdekte stalling aan de Haven kunnen fietsers en bromfietsers gratis
hun rijtuig stallen. Ook in de nieuwe fietsenstalling Het Turfschip is het stallen gratis, maar kunnen geen bromfietsen gestald worden. De SP diende bij de fietsnota ‘Fietsen, net zo makkelijk’ in februari 2008 nog een motie in die het college vroeg met een voorstel voor gratis stalling te komen. Deze motie kon toen niet op steun van de collegepartijen rekenen, maar wordt uiteindelijk wél uitgevoerd. Een uitgesteld succes voor de SP dus, maar daarom niet minder relevant. De drempel om de fiets te plaatsen in een bewaakte fietsenstalling moet volgens de SP zo laag mogelijk zijn. Hiermee wordt het fietsen verder gestimuleerd en neemt het gebruik van de auto in de binnenstad af.

U bent hier