h

Leden SP Breda stellen koers vast

7 januari 2009

Leden SP Breda stellen koers vast

De SP-leden in Breda hebben op 7 januari het jaarverslag over 2008, het jaarplan voor 2009, en een nieuw bestuur gekozen. De zittende bestuursleden waren allen herkiesbaar en kregen ook de meeste stemmen zodat ze herkozen zijn. In het jaarplan geeft de partij aan, volop in te zetten in versterking van de basis en slagkracht van de partij. Speerpunten zijn het werven van nog meer kaderleden en vrijwilligers op alle fronten, nog vaker actief zijn in de wijk, met 'buurten in de buurt' of anderszins, en waar mogelijk de politieke agenda bepalen in de raad of door onderwerpen van buiten de raad op de raadsagenda te krijgen. De leden scherpten het jaarplan op enkele punten aan: zo werd bijvoorbeeld als wijziging aangenomen dat we bij de campagne van de Europese verkiezingen in principe in heel de gemeente ten minste een maal een verkiezingsfolder verspreiden, en dat we met zoveel mogelijk kaderleden ten minste zes keer per jaar grootschalig 'buurten in de buurt', los van incidentele buurtonderzoeken.

U bent hier