h

Nieuws uit 2018

16 april 2018

Ook Bredase subsidie verstrekt aan foute Jumbo's?

Foto: SP

Afgelopen weekeinde bereikte ons het zorgwekkende nieuws dat de Jumbo in onder andere Ulvenhout werknemers onder valse voorwendselen, met leugens en dreigementen, medische gegevens en bewijsstukken afhandig maakt. Het bedrijf handelde onwettig door te schrijven dat werknemers verplicht zijn de gegevens te verschaffen. Dat het werknemersbestand aan de hand van deze informatie werd doorgelicht op mogelijkheden om subsidie aan te vragen, daar werden werknemers niet over geïnformeerd. "Dit deden zij naar eigen zeggen ‘met de beste bedoelingen’ om mensen met een beperking aan het werk te helpen", zegt SP-raadslid Boi Boi Huong. "Ik twijfel aan de goede bedoelingen van Jumbo. Deze actie lijkt er vooral op gericht om subsidie binnen te harken op mensen die toch al in dienst waren. Subsidies die daarom niet ten goede komen aan werkgevers die wel van plan zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuw aan te nemen." Na het breken van stakingen op de distributiecentra en het omzeilen van de bonden bij het afsluiten van cao’s, lijkt dit een volgende dubieuze manier van Jumbo om zo min mogelijk uit te geven aan personeel. Huong: "Ik wil van wethouder Marianne de Bie (D66) weten of er op deze wijze ook geld van de Gemeente Breda bij Jumbo terecht is gekomen en wat zij hiertegen gaat ondernemen."

Lees verder
13 april 2018

SP Breda steunt stakende leraren

Foto: SP

Vrijdag staken de leraren in het basisonderwijs opnieuw voor minder werkdruk en een beter salaris. En ook ditmaal konden zij rekenen op de steun van SP Breda die hen een bezoekje bracht en iets lekkers meenam. Op de De Werft in de Haagse Beemden, de Petrus en Paulus in Boeimeer en De Fontein in Brabantpark ging het team van de SP in gesprek met de juffen en meesters over de toenemende werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs. “Een juf vertelde over een klas met maar liefst 38 kleuters en hoe dat moet als er één bijvoorbeeld moet worden verschoond vanwege een ongelukje”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Of de leraren op De Fontein die de staking van vandaag aangrepen om de administratie bij te werken zodat ze dat ditmaal niet in de avonduren of het weekend hoeven te doen.”

Lees verder
13 april 2018

Ego’s en eigenbelang staan stabiele meerheidscoalitie in de weg

Foto: SP

Het voorstel van de informateur om met VVD, D66 en PvdA een coalitie te gaan vormen, voldoet niet aan de opdracht van een stabiele meerderheidscoalitie. Samen hebben de partijen een minimale meerderheid van 21 zetels en hopen op gedoogsteun van nieuwkomer 50PLUS. Gisterenavond werd in de raad het voorstel van informateur Bert Wijbenga Van Nieuwenhuizen besproken. “Dit is geen stabiele meerderheidscoaltie. Dit is een houtje-touwtje-coalitie die én niet stabiel is, én bovendien geen meerderheid heeft. VVD, D66 en PvdA haalden samen nog geen 47% van de stemmen”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. De reden dat Breda door deze partijen wordt opgezadeld met een vechtraad en een instabiel stadsbestuur is volgens SP Breda een platte strijd om het pluche. Maes: “VVD wil hoe dan ook één wethouder meer dan D66. D66 weigert hun tweede wethouder op te geven. Daarmee zijn vijf van de zes poppetjes al ingepikt en dat maakt een stabiele meerderheid van vier partijen onmogelijk. Het gaat om ego’s en eigenbelang, niet om het belang van Breda!”

Lees verder
11 april 2018

Pak overlast schoolplein Heuvel aan

Foto: SP

Bewoners van wooncentrum De Brink in de wijk Heuvel hebben al jarenlang overlast van mensen die buiten schooltijd, rondhangen op het schoolplein van basisschool De Parel.  Het gaat bijvoorbeeld over grote groepen die hun afval en behoeften, als dan niet in een luier, op het schoolplein achterlaten en bijzonder veel lawaai maken. “Ook hebben bewoners al meerdere keren melding gemaakt van drugs dealende jongeren maar er wordt weinig tot niet gehandhaafd”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. “Er is inmiddels een enquête geweest onder bewoners van De Brink. De voorstellen die nu echter worden gedaan om de overlast aan te pakken, zijn niet naar tevredenheid van de omwonenden.” SP Breda trekt aan de bel bij het College van B&W en wil dat de overlast eindelijk echt aangepakt wordt.

Lees verder
10 april 2018

Fatsoenlijk loon en pensioen voor mensen met arbeidsbeperking

Foto: SP

Het vorige kabinet deed, onder leiding van Jetta Klijnsma (PvdA), de sociale werkplaatsen op slot en bezuinigde 1,2 miljard op de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. Het nieuwe kabinet-Rutte, staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) voorop, is van plan om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te betalen én hun pensioen af te pakken. “Hiermee wordt er opnieuw een half miljard bezuinigd op deze groep en zakt het kabinet wat mij betreft door de bodem van onze beschaving”, zegt SP-raadslid Boi Boi Huong. “Breda moet hiertegen optreden. Daarom pleiten wij ervoor dat mensen die door deze kabinetsmaatregel onder het minimumloon gaan verdienen, worden gecompenseerd zodat zij wel een fatsoenlijk salaris krijgen en aan pensioenopbouw doen."

Lees verder
9 april 2018

Buurten in de buurt Heuvel

Foto: SP

SP Breda was zaterdag op een geweldige mooie lentedag op bezoek in de Heuvel. Specifiek tussen de Mastbosstraat en het Thorbeckeplein, een stuk dat in de laatste jaren een grote metamorfose heeft doorgemaakt. Er zijn veel gedateerde woningen afgebroken en nieuwe daarvoor teruggekomen en er zijn een aantal oudere, maar nog goed bewoonbare woningen blijven staan. In de buurt is een mengelmoes van sociale huur, duurdere huur en koop gerealiseerd. In een aantal straten is gerenoveerd (tot en met zonnepanelen op de daken bij sociale huurwoningen) en in andere straten wordt groot onderhoud gepleegd. Kortom iemand, die na 20 jaar terug zou komen in de buurt, zou gedesoriënteerd kunnen raken. "Het is dan ook niet verwonderlijk, dat veel mensen, die we aanspraken en die vaak ook al lang in de buurt wonen, het hier uitstekend naar hun zin hebben", zegt SP'er Pierre van Leent. "Toch komen er tijdens de gesprekken wel wat zaken naar boven..."

Lees verder

Pagina's

U bent hier