h
28 september 2017

ROOD vs. Schoolkosten!

Foto: SP

Deze week zijn de SP-jongeren van ROOD Breda verschillende scholen van het ROC langsgegaan. Recent is in het nieuws geweest dat MBO-scholen teveel geld vragen van hun leerlingen. Dit kan dan gaan om bijvoorbeeld materialen zoals overalls en dergelijke die de studenten zelf moeten aanschaffen. De jongeren van ROOD willen samen met de studenten ervoor zorgen dat de MBO-scholen in Breda het voorbeeld volgen van De Rooi Pannen. Deze school heeft onlangs namelijk besloten dergelijke kosten voor eigen rekening te nemen, zodat iedere student gelijke kansen kan krijgen om te slagen. Adi Vranac van ROOD: “Stoppen met studeren omdat het te duur is. Het is een trend die we de laatste paar jaren helaas terug zien komen. Naast het feit dat het collegegeld al een hoop geld is voor een student die met zijn bijbaantje een diepe minima verdient, zijn ook de extra kosten een doorn in het oog. Dit leidt ertoe dat studenten die een financieel vangnet hebben van hun ouders bijvoorbeeld, meer kans hebben op het afronden van hun studie. Dit onrecht moet de wereld uit geholpen worden en daarom willen wij, samen met de studenten, ervoor zorgen dat de ongelijkheid rechtgetrokken wordt”.

Lees verder
25 september 2017

SP Breda start campagne ‘Red ons winkelcentrum!’

Foto: SP

Naar aanleiding van de zorgen die door diverse wijk- en dorpsraden en winkeliersverenigingen zijn geuit over de mogelijke komst van nog meer winkels bij Stada Stores, start SP Breda met een enquête onder inwoners en winkeliers. Deze week trekt de partij Prinsenbeek en de Haagse Beemden in om het gesprek aan te gaan. De komende weken volgen Princenhage, Tuinzigt, Heuvel en Hoge Vucht. Online kan de vragenlijst nu al voor al die wijken en dorpen ingevuld worden. SP-fractievoorzitter Bas Maes: “Hoe groter de respons des te moeilijker kan de gemeente later dit jaar bij een besluit over de verkoop, voorbij gaan aan de terechte zorgen.”

Lees verder
23 september 2017

Burendag in de Heuvel

Foto: SP

Tijdens Nationale Burendag was SP Breda te gast in de Hudsonstraat in de wijk Heuvel. Er was door de bewoners van alles georganiseerd zoals springkussens, een popcornmachine en voetbalgoaltjes voor de kleinsten en koffie, een biertje en een barbecue voor de wat ouderen. SP Breda was er ook om met mensen in gesprek te gaan over de staat van hun woningen die medio 2019 gesloopt zullen worden. Tot het zover is, moet de leefbaaheid wel op peil blijven. Samen met bewoners streed SP Breda in 2013 met succes voor de aanpak van deze schimmelwoningen. “Alle gezinnen met kinderen zijn toen al overgeplaatst naar betere woningen”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “De mensen die er nu nog wonen, daarvan worden de klachten steeds snel aangepakt. Daarnaast hebben zij een verlaagde huur en straks ook recht op een nieuwe woning. Mensen die er wonen met een tijdelijk contract betalen ook een lage huur en blijven bovendien hun wachttijd verder opbouwen zodat er in 2019 ook voor hen een fatsoenlijk huis is!”

Lees verder
22 september 2017

SP Breda op bezoek bij Fort Oranje

Foto: SP

Vrijdagmiddag bracht SP Breda een bezoek aan camping Fort Oranje in Rijsbergen, gemeente Zundert. Wethouder Patrick van Lunteren, fractievoorzitter Bas Maes en raadslid Dirk Uijl waren uitgenodigd door bewoners om een kijkje te komen nemen op de inmiddels deels ontruimde camping. Ook spraken zij daar met hulpverleners en medewerkers van de gemeente. Op een parkeerterrein naast Fort Oranje werd ook gesproken met mensen die het terrein niet meer op mogen, waaronder eigenaar Cees Engel. “Dat er iets moest gebeuren aan de schrijnende situatie op Fort Oranje roepen wij al jaren”, zegt Bas Maes. “Over de manier waarop kan je wel je vraagtekens zetten.” Veel mensen op Fort Oranje leven tussen hoop en vrees. Ze weten niet of de sluting ditmaal echt doorgaat en waar ze anders heen moeten. Maes: “De gemeente Zundert heeft zich volgens mij verkeken op de omvang en complexiteit van deze opgave. De bewoners mogen daarvan niet het slachtoffer worden!”

Lees verder
19 september 2017

Heeft ook Breda tekorten op Jeugdzorg?

Foto: Gemeente.nu

SP Breda maakt zich zorgen over de groeiende tekorten op Jeugdzorg. Uit recent onderzoek van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur onder 228 gemeentebesturen blijkt dat steeds meer kinderen aankloppen bij de gemeente voor jeugdzorg. Dit terwijl bij veel gemeenten het jaarbudget voor de jeugdzorg al op is. Veel gemeenten zien de zorgvraag stijgen en ook de hulpvraag waarmee kinderen komen wordt zwaarder. “Bij de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten was de verwachting dat gemeenten kinderen met maatwerk en lichtere zorg efficiënter konden helpen. Ieder jaar wordt er daarom vanuit het Rijk verder op het jeugdzorgbudget bezuinigd”, zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. “Nu blijkt echter dat ruim driekwart van de gemeenten wachtlijsten heeft  en bijna 90 procent verwacht ook in 2018 niet uit te komen met de beschikbare gelden. Ik wil weten of Breda ook dit landelijke beeld volgt en hoe we gaan voorkomen dat de jeugd het kind van de rekening wordt!”

Lees verder
17 september 2017

GroenLinks en SP: Outdoor Brabant naar De Klokkenberg slecht idee!

Foto: SP
 GroenLinks en SP vinden een verhuizing van Outdoor Brabant naar landgoed De Klokkenberg een zeer slecht idee. Recent verschenen er berichten in de media dat Outdoor Brabant van plan is om haar huidige locatie Prinsenhoeve te verlaten. De voorzitter van Outdoor Breda, voormalig VVD-wethouder Cees Meeuwis, wil  graag een locatie waar een permanent gebouw kan komen  zodat er met grotere regelmaat (hippische) evenementen kunnen worden georganiseerd. De Klokkenberg wordt genoemd als één van de nieuwe locaties. “Een zeer slecht idee. Juist in dit gebied wat onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur, hebben we de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de natuur”, zegt SP-raadslid René Spiegels. “Daarnaast zou het in strijd zijn met het evenementenbeleid waarin we hebben afgesproken geen evenementen in die ecologische hoofdstructuur toe te staan. Ik reken erop dat het college zich aan die afspraken houdt!”Lees verder
14 september 2017

Tiny Houses goede aanvulling op woonbeleid

Foto: SP
SP Breda vraagt het College van B&W om samen met initiatiefnemers, Tiny Houses verder vooruit te helpen. Na een jaar klussen werd vorige maand onder grote belangstelling het Tiny House van Bredanaar Remco Stadhouders opgeleverd. Het mobiele huisje biedt alles wat je als één- of tweepersoonshuishouden nodig hebt. Naast het hippe uiterlijk valt de populariteit ook te verklaren door het feit dat een Tiny House voor een fractie van de kosten van een regulier huis gebouwd kan worden. Daarnaast is het zelfvoorzienend waardoor aansluiting op de riolering of het elektriciteitsnet niet nodig is. “Dit 'of the grid' wonen in combinatie met het bevrijd zijn van woonlasten zoals huur of hypotheek, spreekt veel mensen aan”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Daarnaast is het volgens mij een welkome aanvulling op het woonbeleid wat gericht is meer betaalbare huizen en een betere doorstroming op de woningmarkt.”Lees verder
11 september 2017

Slagkracht september alleen digitaal

Foto: SP
 Deze maand zal de Slagkracht, het maandelijkse inlegvel van de SP-afdeling Breda, niet op papier maar uitsluitend digitaal worden verspreid.  Dit vanwege problemen bij het afdrukken. Excuses voor het ongemak en via deze weg wensen wij een ieder toch veel leesplezier!Lees verder
7 september 2017

Huurt Breda ook dure externen in?

Foto: SP
SP Breda wil van het College van B&W weten of ook de Gemeente Breda dure externen inhuurt die meer verdienen dan een minister. Vandaag bericht BN/DeStem over de inhuur van externen bij de overheid. Regelmatig verdienen zij een jaarsalaris dat fors meer is dan dat van een minister (179.000 euro). Tientallen ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten keren bovendien torenhoge uurtarieven (meer dan 175 euro per uur) uit aan extern personeel. “Terwijl veel gemeenten hebben bezuinigd op bijvoorbeeld de thuiszorg, werken zij wel mee aan de schaamteloze zelfverrijking van enkele graaiers aan de top", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ik reken erop dat Breda hier niet aan meedoet. Onze inwoners moeten erop kunnen rekenen dat wij zinnig en zuinig met belastinggeld omgaan!"Lees verder
6 september 2017

SP-leden kiezen Bas Maes als lijsttrekker

Foto: SP
 Op een drukbezochte ledenvergadering is Bas Maes woensdagavond unaniem verkozen tot lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Maes is sinds 2014 fractievoorzitter voor de SP in de Bredase gemeenteraad. Daarvoor was hij onder andere afdelingsvoorzitter en commissielid. “Ik vind het een grote eer om opnieuw vier jaar voorop te mogen gaan in de strijd voor een eerlijker en socialer Breda”, zegt Maes trots. “Eén raadsperiode SP Breda in de coalitie maakt het verschil, maar we zijn er uiteraad nog niet.”

Lees verder

Pagina's