h
27 juni 2017

SP Breda steunt acties basisonderwijs

Foto: SP
 SP Breda trakteert de stakende juffen en meesters van basisscholen De Hoogakker en De Wildert vandaag op taart. Zij voeren evenals de rest van hun collega's in het basisonderwijs, actie voor lagere werkdruk, beter onderwijs en meer salaris. De SP steunt hen in die strijd. "Al jaren wordt de liefde van deze mensen voor dit mooie vak gebruikt om maar niets te veranderen aan de werkdruk en het inkomen", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Meer collega's, kleinere klassen en de aanpak van bureaucratie is hard nodig. Het basisonderwijs verdient beter!"     

Lees verder
25 juni 2017

Opinie: Verruiming openingstijden nog ver weg

Foto: SP
 Dit opiniestuk van SP-raadslid Dirk Uijl over het onderzoek naar de verruiming van de openingstijden voor winkels verscheen vandaag op BredaVandaag - “Jij bent toch van de SP? Dan kan je nu toch niet ineens voor langere openingstijden zijn?“ vroeg een binnenstadondernemer me gisteren. Dat klopt. Ik ben ook helemaal niet voor. Een krantenkop is snel gemaakt. Alsof ‘de politiek’ de openingstijden wil verlengen van 6 tot 23 uur per dag. Het liep natuurlijk anders. Een nadere toelichting van de betreffende wethouder stelde mij enigszins gerust.Lees verder
25 juni 2017

10 wijken- en dorpentour in Tuinzigt

Foto: SP
 Afgelopen zaterdag was het de tweede editie van de 10 Wijken- en Dorpentour van de SP. Dit keer was de caravan van de SP in de wijk Tuinzigt te vinden. Ook wethouder Patrick van Lunteren was aanwezig.  Zowel met jong als oud is gesproken over verschillende onderwerpen, waarbij direct werd gekeken of de SP te hulp kon schieten. Zo zijn er o.a. 30 km-bordjes opgehangen om een kleine bijdrage te leveren tegen de volgens bewoners onveilige situatie op de Meidoornstraat. “Van voorzieningen tot praktische zaken, alles kwam voorbij”, zegt SP-bestuurslid Adi Vranac. “Door op deze manier de buurten in te gaan, is de SP altijd op de hoogte van wat de inwoners van onze wijken dorpen echt willen!”Lees verder
22 juni 2017

ROOD organiseert Bullshit Bingo bij debat Voorjaarsnota 2017

Foto: SP
 Donderdag maakten de SP-jongeren van ROOD het debat over de Voorjaarsnota 2017 wat draaglijker door een potje Oud Hollands Bullshit Bingo te organiseren. Toeschouwers en raadsleden kregen voorafgaand aan de vele uren durende vergadering een bingokaart met daarop allemaal termen uit de categorie 'Management Bullshit' waarvan de Voorjaarsnota 2017 doordrenkt is. "Als dan een term als 'health community' of 'triple-helix-samenwerking' valt dan kunnen de aanwezigen deze afstrepen en wie het eerst een volle kaart heeft mag hard 'bullshit' roepen", legt ROOD-contactpersoon Adi Vranac uit. "Op deze ludieke manier willen we aandacht vragen voor de manier waarop dit soort stukken geschreven wordt. Laten we stoppen met allerlei nietszeggende termen en met elkaar in gewone mensentaal blijven praten. Het is al ingewikkeld genoeg!"Lees verder
19 juni 2017

Wethouder Van Lunteren (SP) pakt leegstand aan

Foto: SP
 Het College van B&W heeft een nieuwe aanpak voor leegstand gepresenteerd en dat is goed nieuws. Raadslid René Spiegels: “Het is pure kapitalistische logica dat er nieuwe kantoorgebouwen worden gebouwd, maar dat er in Breda nog steeds 150.000 vierkante meter kantoor leeg staat. Dit terwijl er ook nog eens grote vraag is naar ruimte om betaal te wonen.” Het college is met een maatgerichte aanpak gekomen om leegstand in de stad aan te pakken. Wethouder bouwen en wonen Patrick van Lunteren (SP): “Een eenvoudige  oplossing voor het leegstandprobleem is er niet. De ‘beste aanpak’ varieert per stad, per vastgoedsegment en per gebied en is afhankelijk van verschillende factoren. Dit vraagt om een ‘op maat gesneden’ aanpak”.

Lees verder
17 juni 2017

Stedelijk Museum Breda geopend

 Vrijdag werd het Stedelijk Museum Breda geopend in het verbouwde pand aan de Boschstraat waar voorheen museum De Beyerd zat. De laatste sporen van het pretentieuze MOTI (Museum Of The Image) zijn daarmee definitief uitgewist. Wat ervoor terug is gekomen is een museum dat vooral over Breda en haar rijke geschiedenis gaat, aangevuld met moderne elementen. “MOTI, wat wij vaak gekscherend het ‘plaatjesmuseum’ noemden, had naar eigen zeggen internationale allure maar heeft de inwoners en bezoekers van Breda nooit kunnen bekoren”, zegt SP-raadslid Maurice Spapens. Het Stedelijk Museum Breda zal met haar combinatie van historie en moderne kunst vermoedelijk een veel breder publiek aanspreken. Spapens: “De SP is blij dat torenhoge, onrealistisch gebleken ambities plaats hebben gemaakt voor een gewoon goed stadsmuseum!”Lees verder
15 juni 2017

Extra geld voor armoedebestrijding

Foto: SP
 Donderdagavond heeft de Gemeenteraad ingestemd met de Ontwikkelagenda Armoede waarmee 1,4 miljoen extra geïnvesteerd wordt in de bestrijding van armoede In Breda. Ook het voorstel van SP en CDA om de mensen die ervoor in aanmerking komen voortaan actief op regelingen te wijzen, werd aangenomen door een unanieme raad. "Het aantal mensen dat in armoede leeft, neemt ook in Breda nog steeds toe. Daarom is het goed dat we extra geld beschikbaar stellen", zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. "Maar naast meer geld moeten we er ook voor zorgen dat de toegang tot armoederegelingen laagdrempelig is. Ik ben blij dat de rest van de raad dat met ons eens is!" 

Lees verder
15 juni 2017

Plakactie tegen graaiende zorgbestuurders

Foto: SP
 De SP Breda heeft woensdag 14 juni het kantoor van Careyn in Breda beplakt met posters. Hiermee wordt de instelling aangesproken op het gigantisch hoge salaris van €215.000,- dat de – inmiddels ontslagen – bestuurders Rob van Dam en Sandra Spek over 2016 hebben ontvangen. SP raadslid Dirk Uijl hierover: “Het is absolute waanzin dat dit soort salarissen worden betaald met belastinggeld dat bestemd is voor goede zorg. Helemaal als je dan in een interview leest dat bestuurder Rob van Dam stelt dat het maar een karig loon is als je kijkt hoeveel uren hij maakt. Deze man en ook de Raad van Toezicht van Careyn, die dit soort absurde salarissen toestaat, moeten zich de ogen uit de kop schamen.”Lees verder
13 juni 2017

SP en D66: Behoud Open Universiteit voor 'onderwijsstad' Breda

Foto: SP
 SP en D66 roepen het College van B&W op om te proberen het studiecentrum van de Open Universiteit voor Breda te behouden. In haar blad Modulair van juni, licht de Open Universiteit het huisvestingsplan voor studiecentra toe. Hieruit blijkt dat naast de vestigingen in Alkmaar, Den Haag en Emmen ook het studiecentrum in Breda zal sluiten. Dit ondanks dat er op de locaties Den Haag en Breda veel activiteiten zijn. Omdat er in een straal van 60 kilometer echter andere centra zijn, zullen studenten uit Breda voortaan naar Rotterdam of Eindhoven moeten. "Breda profileert zich graag als een onderwijsstad en een breed onderwijsaanbod is dan ook van groot belang", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Wij betreuren dan ook het besluit en willen graag van het college horen of zij nog mogelijkheden zien de Open Universteit voor Breda te behouden."

Lees verder
11 juni 2017

Wat zijn gevolgen sluiting Fort Oranje voor Breda?

Foto: SP
 SP Breda is blij om te zien dat dankzij samenwerking in de regio nu een einde komt aan de mensonterende situatie op Fort Oranje. Ruim vijf jaar geleden vroeg SP Breda al aandacht voor de misstanden op Fort Oranje. De oproep destijds om een eind te maken aan de uitzichtloze situatie op de camping vond echter weinig gehoor. "De gevolgen van falend beleid op het gebied van criminaliteit, arbeidsmigratie, schuldhulpverlening en wonen, worden hier pijnlijk duidelijk", zegt SP-commissielid Inge Verdaasdonk. "Veel gemeenten uit de regio keken liever de andere kant op of nog erger: droegen er zelfs aan bij door probleemgezinnen door te verwijzen naar campings als Fort Oranje."

Lees verder

Pagina's