h
21 april 2017

Druk bezochte thema-avond 'Geef armoede een gezicht!'

Foto: SP
 Donderdagavond waren ongeveer 65 mensen naar De Wegwijzer gekomen om mee te praten over armoede in Breda. Ria Wiegeraad: “Ik ben heel blij met deze grote opkomst van vooral ook mensen die zelf met weinig inkomen moeten rondkomen en in armoede leven. Want om hun ging het op deze avond!” Ter sprake kwam onder andere de bureaucratie en de wijze waarop de Belastingdienst bijvoorbeeld met terugvorderingen werkt. Wiegeraad: “Door mensen eerst toeslagen toe te kennen en ze vervolgens weer terug te eisen komen mensen in grote problemen. Dat werkt de bestrijding van armoede door gemeenten juist tegen!”Lees verder
19 april 2017

Bouw 1000 extra studentenwoningen op stoom

Foto: SP
 Dinsdagavond werd het bouwplan voor nog eens ruim 100 studentenwoningen op de hoek van de Beverweg en Teteringsedijk enthousiast ontvangen door de Commissie Ruimte. De afgelopen jaren zijn er al 400 studentenwoningen bijgekomen en voor nog eens 800 zijn er al concrete nieuwbouw- of verbouwplannen. Breda ligt daarmee op stoom om de door de Gemeenteraad opgelegde ambitie van 1000 extra studentenwoningen waar te maken. "Dat is goed nieuws voor de studenten in Breda die door een ruimer aanbod de gemiddelde prijs voor een kamer zien dalen", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Maar ook voor de bewoners van bijvoorbeeld Brabantpark. Met de bouw van voldoende studentenwoningen nemen we namelijk huisjesmelkers die in het verleden hele straten eensgezinswoningen ombouwden voor kamerverhuur, de wind uit de zeilen." 

Lees verder
12 april 2017

"Onbestaanbaar dat ernstig zieke man woning dreigt te verliezen"

Foto: SP
 SP Breda heeft vragen aan het College van B&W gesteld over een ernstig zieke man die dreigt zijn huis te verliezen na een renovatie bij zorginstelling Amarant. "Breda is een stad waar het fijn leven moet zijn voor iedereen. Of je hier nu komt studeren, al jaren woont of wanneer je zorgbehoevend bent", zegt SP-raadslid Dirk Uijl. "Daarom is onze verbazing groot dat een inwoner die al 20 jaar in een Bredase woonvoorziening woont, verplicht wordt te verhuizen. De renovatie betekent vooralsnog dat de betreffende inwoner niet meer op zijn vaste, vertrouwde kamer kan terugkeren en het is zelfs nog maar de vraag of hij in zijn geliefde Breda kan blijven." 

Lees verder
11 april 2017

Thema-avond 'Geef armoede een stem en een gezicht!'

Foto: SP
 Op 20 april vindt een openbare bijeenkomst plaats over het thema armoede in Breda, georganiseerd door SP Breda. Deze avond is vooral bedoeld voor de grote groep mensen die met weinig inkomen moet zien rond te komen en in armoede leeft. Daarnaast is iedereen welkom die zich betrokken voelt bij het thema. SP-raadslid Ria Wiegeraad: “In Breda leven ongeveer 8500 huishoudens in armoede, waarvan bijna 4000 kinderen. Dit aantal daalt bijna niet. Ook is een grote groep huishoudens in armoede niet bekend, waartoe ook de groep werkende armen behoort. Lees verder
6 april 2017

SP: Laat kinderen dagelijks 1 mijl bewegen

Foto: SP
 Wethouder Paul de Beer (D66) omarmt het idee van SP Breda om kinderen op de basisschool dagelijks 1,5 kilometer te laten wandelen of hardlopen. Een eenvoudige, gratis en laagdrempelige manier om kinderen in beweging te krijgen. "In veel steden doen basisscholen al mee met dit initiatief dat The Daily Mile heet", zegt SP-raadslid Maurice Spapens. "Wij zijn blij dat het College van B&W dit niet alleen onder de aandacht wil brengen maar ook enthousiast gaat promoten bij basisscholen!"

Lees verder
6 april 2017

Van der Most organisatie-secretaris, Vranac algemeen bestuurslid

Foto: SP
 Woensdagavond werden op een zeer druk bezochte ledenvergadering Heleen van der Most (22) en Adi Vranac (23) verkozen tot respectievelijk organisatie-secretaris en algemeen bestuurslid. De tussentijdse verkiezing was nodig omdat Stefan Jaspers enige tijd geleden is verhuisd naar Tilburg. Van der Most draagt de bestuursverantwoordelijkheid van ROOD over aan Vranac. Wat de verdere portefeuilleverdeling binnen het bestuur wordt, zal eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken. "Met deze twee 'jonge honden' in het bestuur beginnen we vol energie aan de komende periode die vooral in het teken zal staan van de Gemeenteraadsverkiezingen van Maart 2018", zegt trotse afdelingsvoorzitter Michel Verschuren. "Als spreekwoord 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' inderdaad waar is, dan zie ik de toekomst van de SP in Breda met groot vertrouwen tegemoet!"      

Lees verder
5 april 2017

SP steunt medewerkers Jumbo in strijd betere cao

Foto: SP
 Vandaag voerden vakbond FNV en medewerkers van diverse distributiecentra van Jumbo actie voor een betere cao. Ook SP Breda was aan de poort bij het distributiecentrum langs de A16 in Breda te vinden. "Wij staan hier om door middel van flyers en koeken het personeel te laten weten dat we hen steunen in hun strijd voor betere arbeidsvoorwaarden", zegt SP-actievoerder Jan Jansen. "Ook de SP wil meer vaste banen en een hoger minimumloon zodat werknemers weer bestaanszekerheid krijgen. Samen blijven we daarvoor knokken want actievoeren loont!" 

Lees verder
5 april 2017

Gemeenteraad: wachtlijsten beschut werk onacceptabel

Foto: SP
 Op initiatief van SP Breda heeft de voltallige Bredase Gemeenteraad donderdagavond uitgesproken dat wachtlijsten voor beschut werk onacceptabel zijn. Volgend jaar moet Breda vanwege landelijke regelgeving minimaal een kleine 50 plaatsen voor beschut werk realiseren. Of dit echter voldoende plaatsen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking is onduidelijk. "Al in de commissie bleek dat veel partijen vinden dat de vraag leidend moet zijn en niet alleen het budget", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ik ben dan ook blij dat de voltallige raad nu onze motie steunt waarin wij aangeven dat wachtlijsten onacceptabel zijn!"Lees verder
30 maart 2017

Gemeente Breda verlaagt tarieven kredietbank

Foto: Internetbode
 De Gemeente Breda gaat de rentarieven voor de kredietbank van 6,5 en 11,1 procent verlagen tot 3,5 procent. Die verlaging komt er op aandringen van SP en PvdA die in januari vragen stelden over de hoge tarieven die de gemeente aan mensen vraagt met een inkomen tot maximaal 130 procent van het bestaansminimum. "Ik ben blij dat de tarieven nu worden verlaagd", zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. "Gemeenten zelf kunnen lenen tegen een zeer lage rente. Dat juist armlastige mensen dan tot ruim 11 procent rente moesten betalen, sloeg natuurlijk nergens op. Dat dit onrecht nu wordt aangepakt, stemt ons zeer tevreden!"Lees verder
29 maart 2017

SP: Stripfestival moet behouden blijven voor Breda

Foto: Foto Stadsfotograaf
SP-raadslid Dirk Uijl heeft het college van de stad vragen gesteld over de zorgelijke berichten met betrekking tot het Stripfestival. Het festival is in de financiële problemen gekomen nu zij komend jaar geen financiële ondersteuning meer krijgt van de gemeente. “Wanneer het Stripfestival uit Breda zou vertrekken, verliest de stad een belangrijk en bijzonder evenement” stelt Uijl. Het festival trekt jaarlijks zo’n 5.000 bezoekers naar de stad en mag zich tot een van de grootste van Europa rekenen, en Breda kan zich met recht de striphoofdstand van het land noemen.Lees verder

Pagina's