h
17 juni 2016

1000 extra woningen in drie jaar tijd

Breda gaat de komende drie jaar 1000 extra sociale huurwoningen bouwen. Om de eerste nood te lenigen moet daarnaast dit jaar al worden gestart met de bouw van tenminste vijftig tijdelijke woningen. Die opdracht kreeg wethouder wonen Patrick van Lunteren (SP) mee tijdens de raadsvergadering van donderdagavond. Een overgrote meerderheid van de raad steunde moties van de PvdA en SP die daartoe opriepen. "Het is goed dat er nu vaart gemaakt gaat worden want de behoefte aan betaalbare woningen is groot", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Als politiek geven we hiermee een niet mis te verstaan signaal af dat er gebouwd moet gaan worden!" 

Lees verder
16 juni 2016

Breda houdt Wmo-beleid tegen licht

Foto: SP
Op verzoek van de SP gaat Breda de komende periode haar Wmo-beleid tegen het licht houden. Dat is één van de uitkomsten van de raadsvergadering van donderdag. Tijdens dit debat heeft SP Breda een motie ingediend om te kijken naar de manier waarop we als stad met het persoonsgebonden budget (Pgb) en de alfacheque omgaan. SP-raadslid Dirk Uijl hierover: “Het is goed dat deze inventarisatie gaat plaatsvinden, we willen als SP graag zorg van goede kwaliteit, nu maar ook in de toekomst.”Lees verder
14 juni 2016

SP steunt het Positieve verhaal van Breda

Foto: SP
Op zaterdag 18 juni 2016 zal Pegida in Breda demonstreren tegen de Islamisering. Een brede gelegenheidscoalitie waar SP Breda deel vanuit maakt, wil een positief verhaal van Breda tegenover dit haatdragende geluid zetten. Hierbij wordt nadrukkelijk niet de confrontatie gezocht, maar wordt er voor een meer ludieke aanpak gekozen. De gelegenheidscoalitie heeft besloten om de Pegida mars om te dopen tot een sponsorloop. Met de opbrengst van de sponsorloop zullen Bredase initiatieven, die erop gericht zijn vluchtelingen en statushouders te verwelkomen, ondersteund worden. Zo helpt Pegida – onbedoeld en geheel tegen haar uitgangspunten in - mee om mensen die van oorlog en wreedheden zijn gevlucht te helpen in hun nieuwe omgeving. Hulp die zeer welkom is na alle vreselijke gebeurtenissen die deze gevluchte mensen hebben moeten mee maken. 

Lees verder
12 juni 2016

Ook Zundert steunt het Nationaal ZorgFonds

Foto: SP
Ook bezoekers van de Aardbeienfeesten in Zundert steunen maar wat graag het Nationaal ZorgFonds, zonder eigen risico. Enkele honderden keren werd enthousiast de pen ter hand genomen om steun te betuigen aan deze campagne die gestart is door de SP maar uit aan groeien is tot een brede maatschappelijk beweging. In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. De bezoekers in Zundert en van ver daarbuiten waren het daar helemaal mee eens.Lees verder

Actiebereidheid op debatavond Nationaal ZorgFonds

Foto: SP
 Waar men in de Tweede Kamer verhitte debatten voert over het zorgstelsel en het eigen risico, zo anders was het donderdagavond 9 juni in Podium Bloos.Lees verder
8 juni 2016

SP: Wat doet Breda tegen discriminatie?

Foto: SP
Heeft Breda in beeld hoe groot het probleem van discriminatie is en wat doet de gemeente hiertegen? Die vraag stelt SP-commissielid Rachied Benabbou aan het College van B&W. Aanleiding voor de vragen is de steeds weer oplaaiende maatschappelijke discussie over hoe racistisch Nederland en daarmee Breda, nu eigenlijk is. "Uit onderzoek blijkt dat in bijvoorbeeld Rotterdam maar liefst 22% van de mensen van niet-Westerse afkomst, zich wel eens gediscrimineerd voelt", zegt Benabbou. "Voor de Bredase situatie hebben we dergelijke cijfers niet. Die zijn echter wel nodig om te kijken of het gevoerde beleid aanslaat."

Lees verder
5 juni 2016

Debatavond Nationaal ZorgFonds

Foto: SP
Als je mensen vraagt wat hun belangrijkste bezit is, dan antwoord men al snel hun eigen gezondheid en die van familie en vrienden. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze gezondheidszorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijft? Is marktwerking daarin een vloek of een zegen? En wat zou de rol van de zorgverzekeraars moeten zijn? Donderdagavond  9 juni organiseert het Nationaal ZorgFonds een debatavond waarop onder andere deze vragen aan de orde komen.  Te gast zijn SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten, diverse zorgprofessionals en acteur/presentator Edo Brunner die een gesproken column verzorgt.Lees verder
5 juni 2016

Buurten in de Gampel

Foto: SP
Zaterdag 4 juni ging de SP Breda de straat op. Dit keer in de Gampel. Een mooie volksbuurt waar men bezig is die op te knappen. Onder andere de pleinen in die buurt worden samen met de omwonenden onderhanden genomen. Ondanks de positieve veranderingen merkten we toch ook onvrede in de buurt. Vooral automobilisten die te hard rijden, geluidsoverlast en dealers werden vaak genoemd. Wethouder Van Lunteren (SP) was aanwezig en sprak met de mensen en inventariseerden de geluiden. “Goede signalen uit de buurt, samen met de bewoners gaan de gemeente en ik kijken naar oplossingen voor de gemelde problemen. ” Aldus de wethouder met de portefeuille wijken. Ook buurtbewoner Gerrie Vermeulen was tevreden. “De Gampel is een hechte buurt, waarin men voor elkaar klaarstaat. Sinds het nieuwe Oranje-Nassauplein klaar is spelen er weer kinderen buiten, dat hebben we tien jaar niet meer gezien.” Investeringen in de buurt betalen zich zeker uit. De SP zal zich er dan ook hard voor maken om in dit stukje binnenstad de leefbaarheid te vergroten.

Lees verder
3 juni 2016

SP feliciteert bewoners Park Patersven

Foto: SP
  SP Breda feliciteert de bewoners van Park Patersven in Wernhout met de uitspraak van de Raad van State. Volgens die uitspraak mag het park voortaan permanent worden bewoond. Dat is een enorme opsteker voor de ongeveer 1.200 bewoners die tegen wil en dank in een jarenlange juridische strijd waren verwikkeld. Ook de SP heeft zich het lot van de bewoners altijd aangetrokken. Zo bracht SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt samen met leden van de SP Breda diverse werkbezoeken aan het park. Ook riep de SP de Provincie Noord-Brabant op om maatregelen te nemen tegen de onhoudbare situatie die was ontstaan. "Dit park is voor veel mensen die elders om wat voor reden dan ook niet in aanmerking komen voor een huis, een soort laatste toevluchtsoord", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ik ben blij dat er na al die jaren nu eindelijk duidelijkheid is voor de bewoners. Ze mogen hier blijven en kunnen eindelijk gaan bouwen aan de toekomst!"Lees verder
2 juni 2016

Geen kind van school zonder zwemdiploma

Foto: SP
Zorg ervoor dat ieder kind in Breda de basisschool verlaat met een zwemdiploma op zak. Deze duidelijke oproep deed SP Breda woensdagavond in de raadscommissie maatschappij. Daar overhandigde de partij de uitkomsten van de enquête die onder ruim 200 ouders van basisschoolleerlingen werd gehouden aan wethouder Paul de Beer (D66). Het voorstel kon op steun van de gehele raad en de wethouder rekenen. "Dat is ook terecht want waar zoveel water is in de directe woonomgeving, is kunnen zwemmen ook letterlijk van levensbelang", zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. "Daarbij speelt ook nog dat wanneer je niet kunt zwemmen, je ook niet mee kunt recreëren in alle zwemvoorzieningen in en rondom Breda. Een groep kinderen blijft letterlijk aan de kant staan!"   

Lees verder

Pagina's