h
18 mei 2017

Raad, spreek je steun uit voor kinderboerderij Parkhoeve!

Foto: Kinderboerderij Parkhoeve
 Samen met onder andere PvdA en GroenLinks zal SP Breda vanavond de Gemeenteraad oproepen om steun uit te spreken voor het voortbestaan van kinderboerderij Parkhoeve in Breda-Noord. De subsidieaanvraag van de kinderboerderij werd op grond van voor het bestuur onduidelijke redenen afgewezen en zij diende hiertegen dan ook bezwaar in. Die bezwaarprocedure loopt nu maar een uitspraak kan nog wel zes weken op zich laten wachten. "Werkelijk niemand wil dat deze populaire kinderboerderij waar zoveel kinderen maar ook volwassenen plezier aan beleven, haar poorten moet sluiten", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Juist daarom is het van belang dat we in afwachting van de procedures, al die vrijwilligers en bezoekers niet onnodig in onzekerheid laten zitten. Het woord is vanavond aan de Gemeenteraad om als volksvertegenwoordigers uit te spreken dat de kinderboerderij wat ons betreft moet blijven voorbestaan!"

Lees verder
15 mei 2017

SP op onderzoek uit in De Heuvel

Foto: SP
 Zaterdag was SP Breda op onderzoek uit in de Hudsonstraat in de wijk De Heuvel. Klachten van bewoners dat er stukken plafond naar beneden kwamen, vormden de directe aanleiding voor het bezoek. De SP heeft er in 2013 mede voor heeft gezorgd dat de huren van deze zogenaamde "schimmelwoningen" werden bevroren. Nu zijn we 4 jaar verder en staan de woningen er nog steeds. "Uit de gesprekken van vandaag blijkt dat het merendeel van de bewoners weinig klachten heeft", zegt SP-bestuurslid en bouwkundige Mario Bierbooms. "Over het algemeen reageert WonenBreburg snel op klachten. En dat is maar goed ook! Want ondanks de lage huur en het feit dat deze woningen op termijn gesloopt worden, moeten ze tot die tijd natuurlijk wel veilig bewoonbaar blijven!”Lees verder
11 mei 2017

SP: Kinderboerderij Parkhoeve belangrijk voor Breda-Noord

SP Breda wil dat kinderboerderij Parkhoeve in Breda-Noord behouden blijft voor dit deel van de stad. Woensdag maakte BN/DeStem bekend dat kinderboerderij Parkhoeve in Breda-Noord een afwijzing heeft ontvangen van de subsidieaanvraag van 28 duizend euro. Er zou onvoldoende worden aangegeven welke activiteiten er georganiseerd worden en men zou te weinig doen om financieel gezien de eigen broek op te houden. Het bestuur herkent zich niet in de kritiek. “Met 50 actieve vrijwilligers en 50.000 bezoekers op jaarbasis heeft de kinderboerderij juist een enorm bereik”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Deze laagdrempelige voorziening brengt mensen in beweging en leert kinderen over de natuur. En dat alles in een wijk die een steuntje in de rug van de gemeente goed kan gebruiken. Wij vragen het college het besluit te heroverwegen en er alles aan te doen deze kinderboerderij open te houden.”Lees verder
9 mei 2017

D66 en SP: Studentenkamers nog altijd te duur

Foto: SP
 Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat uitgaande van het woonwaarderingsstelsel, de gemiddelde huur voor een studentenkamer in Breda bijna 50 euro te duur is. Vorig jaar bedroeg dit nog ruim 170 euro bleek uit toenmalig onderzoek van het Huurteam. Dit Huurteam kwam er op initiatief van SP Breda en helpt huurders waaronder studenten, om te hoge huren aan te vechten bij hun huisbaas of de huurcommissie. "Je kan dus concluderen dat het beleid van meer nieuwbouw en de aanpak van huisjesmelkers zijn vruchten af begint te werpen", zegt SP-raadslid René Spiegels. "Toch betalen 2 op de 3 studenten nog altijd te veel voor hun kamer In Breda. Samen met D66 wil de SP dat het Huurteam nog vaker wordt ingezet om de huren verder te verlagen!"

Lees verder
5 mei 2017

Opinie: VVD, maak liever werk van echte banen!

Foto: SP
 De door VVD’er Frits Bolkestein ingezette race naar de bodem van de Europese arbeidsmarkt heeft ertoe geleid dat de lonen en arbeidsvoorwaarden in de tuinbouw inmiddels zo slecht zijn, dat ook werknemers uit Midden- en Oost-Europa er niet meer voor naar West-Brabant komen. Het zou dan ook logisch zijn om die omstandigheden nu eindelijk eens te verbeteren zodat het werken in deze sector weer aantrekkelijk wordt. Deze economische wet van vraag en aanbod gaat echter aan uitgerekend de VVD Breda voorbij. In plaats van dat zij bepaalde tuinders hun verantwoordelijkheid laten nemen, zetten zij liever bijstandsgerechtigden in. Hiermee bieden zij geen oplossing voor het probleem maar verhullen wel de oorzaak ervan.

Lees verder
1 mei 2017

Dag van de Arbeid

Foto: SP
 Vandaag is de Dag van de Arbied. Traditiegetrouw viert SP Breda dit door onze oudere en meest trouwe leden in het zonnetje te zetten met een bezoekje en een mooie bos bloemen. In tegenstelling tot veel andere landen, is deze belangrijke dag in Nederland geen officiële feestdag of vrije dag. Sommigen denken zelfs onterecht dat deze dag vooral iets uit het verleden is. “Kijk maar eens naar de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Van de jongeren tot 25 jaar heeft maar liefst 70% een flexcontract en daarmee geen enkele zekerheid voor de toekomst. De strijd van werknemers voor een echte baan tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden is daarmee actueler dan ooit!”Lees verder
29 april 2017

Laat ook lage inkomens profiteren van groene energie

Foto: SP
 Uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie, FNV, de Woonbond en Tax Justice, blijkt dat vooral Nederlanders met een laag inkomen de rekening van groene energie gepresenteerd krijgen. De Nederlandse samenleving zal in de komende decennia vrij van CO2-emissies worden ten gevolge van de afspraken in het klimaatakkoord Parijs 2015. Dat is uiteraard een zeer positieve ontwikkeling. “Om dat doel te bereiken zullen echter ook kosten moeten worden gemaakt”, zegt SP-raadslid René Spiegels. “We moeten voorkomen dat een in de kern positieve ontwikkeling de ongelijkheid in Nederland verder vergroot. Te beginnen in Breda!”Lees verder
26 april 2017

Opinie: AirBnB is wolf in schaapskleren

Foto: SP
 Onder druk van de SP komt wethouder Adank van Breda met een notitie over hoe om te gaan met AirBnB, de populaire verhuursite van particuliere kamers en woningen. De SP heeft tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad stevige kritiek geuit op het effect van dergelijke verhuur op de stad en de manier van werken van het bedrijf. Helaas bleek tijdens de vergadering dat lang niet alle politieke partijen zich bewust zijn van de kwalijke werkwijze van AirBnB, en vergoelijkten zij dit met termen als deeleconomie en het feit dat het mooi is dat iemand een zakcentje bij kan verdienen. Daarmee schetsen zij echter een heel verkeerd beeld, AirBnB is namelijk een wolf in schaapskleren.Lees verder
22 april 2017

Zonnige toekomst voor buurthuis Geeren-Noord!

Foto: SP
 Vrijdagmiddag werd het nieuwe logo van buurthuis Geeren-Noord onthuld door wethouder Patrick van Lunteren (SP). Na jaren van onrust en onzekerheid ziet de toekomst er weer zonnig uit voor deze woonkamer van de buurt. Op initiatief van SP Breda voorkwam de Gemeenteraad vorig jaar dat het buurthuis zijn deuren moest sluiten. Inmiddels ligt er ook een visie op wijkcentra van het College van B&W waarin staat dat de Bredase buurthuizen ondersteund worden en open blijven tot tenminste 2030. “Maar dat is slechts de politieke kant van het verhaal”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Het zijn vooral het nieuwe bestuur en al die actieve vrijwilligers die buurthuis Geeren-Noord tot een succes hebben gemaakt! Ik ben trots op hen en ook al die SP’ers die zich belangeloos hebben ingezet waaronder Pieter Teurlings, Theo de Haan en Rachied Benabbou!” 

Lees verder
21 april 2017

Druk bezochte thema-avond 'Geef armoede een gezicht!'

Foto: SP
 Donderdagavond waren ongeveer 65 mensen naar De Wegwijzer gekomen om mee te praten over armoede in Breda. Ria Wiegeraad: “Ik ben heel blij met deze grote opkomst van vooral ook mensen die zelf met weinig inkomen moeten rondkomen en in armoede leven. Want om hun ging het op deze avond!” Ter sprake kwam onder andere de bureaucratie en de wijze waarop de Belastingdienst bijvoorbeeld met terugvorderingen werkt. Wiegeraad: “Door mensen eerst toeslagen toe te kennen en ze vervolgens weer terug te eisen komen mensen in grote problemen. Dat werkt de bestrijding van armoede door gemeenten juist tegen!”Lees verder

Pagina's