h
10 juni 2018

Nieuw VVD-college besluit direct tot sluiten Stichting Ariba

Foto: Google Streetview

Daags na hun installatie is de eerste daad van dit VVD-college, de sluiting van Stichting Ariba in Bavel. Ondanks eerdere toezeggingen, krijgt de zorgboerderij die dagbesteding biedt aan jongeren met een beperking, geen nieuw huurcontract. Jarenlang is er met de initiatiefnemers van Ariba gewerkt aan de juiste bestemmingsplannen, de juiste huurcontracten en de juiste voorwaarden. Afgelopen februari is aan de initiatiefnemers een verlenging van het huurcontract toegezegd. “Tot onze spijt horen wij nu dat het huurcontract ondanks de toezeggingen niet door gaat”, zegt SP-raadslid Inge Verdaasdonk. “Dit getuigd op zijn minst van onzorgvuldigheid richting de initiatiefnemers die veel tijd, geld en energie hebben gestoken in de plek. Om de term onbehoorlijk bestuur nog maar even niet in de mond te nemen!”

Lees verder
9 juni 2018

SP in actie tegen gaswinning Waalwijk

Foto: SP

Onlangs werd duidelijk dat Minister Wiebes de uitbreiding van de gaswinning uit het veld onder Waalwijk geen strobreed in de weg wil leggen. Het Canadese bedrijf Vermilion wil hierbij de omstreden techniek ‘fracking’ gebruiken: hierbij wordt een mengsel van water en chemicaliën onder hoge druk de aarde in gespoten. De SP vindt dit besluit onverantwoord en onacceptabel. De Brabantse Statenfractie van de SP heeft zich al fel tegen dit besluit uitgesproken. Hier blijft het niet bij. Komende zaterdag 16 juni zal de partij met haar Brabantse Statenleden, een flinke groep activisten en SP-Kamerlid Sandra Beckerman de wijken in Waalwijk die direct boven het gasveld liggen bezoeken. 

Lees verder
8 juni 2018

Wethouder en burgemeester erkennen fouten

Foto: Airbnb

Wethouder Boaz Adank (VVD) en burgemeester Paul Depla hebben gisteren in het door SP Breda aangevraagde interpellatiedebat, erkend fouten te hebben gemaakt. Ook zal bij de verdeling van de taken in het nieuwe college, het onderwerp Airbnb en alles wat daar een directe relatie mee heeft, niet bij wethouder Adank in zijn portefeuille komen. ”Hoe die precieze afbakening eruit ziet wachten we af, evenals de vebetervoorstellen rondom hoe we omgaan met integriteitskwesties”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. ”Maar vooralsnog is met deze knieval door de wethouder en burgemeester, deze discussie voor ons beëindigd.”

Lees verder
8 juni 2018

Patrick zwaait af, Inge en Maurice geïnstalleerd

Foto: Ben van Oosterbosch / Boost Breda

Patrick van Lunteren nam donderdagavond officieel afscheid van de Gemeenteraad. Met de installatie van de nieuwe ploeg, eindigde voor hem en Alfred Arbouw (VVD) het wethouderschap. Van Lunteren besloot eerder al om niet terug te keren als raadslid. Burgemeester Paul Depla sprak veel lovende woorden over hem: “Patrick heeft bewezen dat je ook de stad kan besturen door authentiek te blijven en de menselijke maat voor ogen te houden.” Bij zijn afscheid kreeg hij als ‘fietsende wethouder’ ook een nieuwe fiets, waarop hij onder staande ovatie de raadszaal uit reed. Inge Verdaasdonk, tot gisteren nog burgerraadslid, werd direct daarna geïnstalleerd als raadslid. Maurice Spapens keert terug van eigenlijk nooit weggeweest, door als burgerraadslid de fractie verder te versterken. Daarnaast werd SP-raadslid Dirk Uijl benoemd tot plaatsvervangend raadsvoorzitter. Dat wil zeggen dat hij de eerste vervanger is van burgemeester Paul Depla wanneer deze afwezig is of wanneer het een onderwerp betreft uit diens portefeuille. “Patrick blijft natuurlijk actief voor onze afdeling in onder andere het bestuur, maar desondanks zullen we hem ontzettend gaan missen”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Maar met Inge erbij als topper op zorg en Maurice met al zijn creativiteit en ervaring, staat er een geweldige fractie klaar om de strijd aan te gaan voor een eerlijker en socialer Breda.”

Lees verder
8 juni 2018

Bespreking Bestuursakkoord 2018-2022

Foto: BN/DeStem

Donderdagavond werd het Bestuursakkoord 2018-2022 van coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA besproken in de Gemeenteraad. Volgens SP Breda staat het akkoord vol prestigeprojecten, minder belastingen en meer asfalt. “En de rekening van deze rechtse spilzucht?” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Er wordt €40 miljoen bezuinigd op het sociaal domein, waaronder de zorg voor ouderen en kinderen.” Daarnaast schuift deze coalitie de rekening vooruit door alvast 30 miljoen uit het grondbedrijf en het resultaat te claimen. SP Breda maakt zich ook zorgen over de koers van deze coalitie als het gaat om het aan het werk helpen van mensen. Maes: “Mensen in de bijstand moeten gaan werken zonder loon. Door te kiezen voor de rechts-populistische, Rotterdamse aanpak in plaats van de sociale, Amsterdamse aanpak, laat de VVD wederom zien de broek aan te hebben in deze coalitie.” Tot slot benoemde SP Breda de ambitie van deze coalitie om 1.200 sociale huurwoningen te bouwen. “Een mooi voornemen maar er staat nul financiële dekking tegenover”, zegt Maes. “Het woonbeleid van deze coalitie is gebaseerd op drijfzand. De rekening van 42 miljoen voor 1.200 sociale huurwoningen wordt bij de woningcorporaties gelegd, zonder dat daar met hen van te voren over gesproken is. Dat is zeker lef, maar liefde?”

Lees verder
6 juni 2018

SP-ledenvergadering kiest nieuw bestuur

Foto: SP

Op de ledenvergadering van 6 juni hebben de leden van de afdeling SP Breda met grote meerderheid een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe negenkoppige team gaat de komende twee jaar aan de slag. Voorzitter Michel Verschuren (33) gaat door en naast hem komt nieuwkomer Pierre van Leent (67) als organisatiesecretaris. Paul Marijnissen (52) en Mario Bierbooms (57) zijn herkozen als bestuursleden. Het nieuwe team wordt versterkt door gymnasiast Oscar van Raak (17), Maartje Verheijen (29) en Tamara Verheijen (41). Nog meer versterking komt vanaf vrijdag, vanaf dan neemt ook Patrick van Lunteren (48) deel aan het bestuur. Zijn motivatie: “Met ingang van vrijdag zet ik mij weer vol in voor de mensen in Breda. Niet meer als wethouder maar nog altijd tussen de mensen en samen met de super gemotiveerde SP-vrijwilligers.” Het bestuur wordt gecomplementeerddoor Bas Maes (38), die als fractievoorzitter ook lid is van het bestuur. Afdelingsvoorzitter Michel Verschuren over het nieuwe bestuur: “Met dit team is SP Breda klaar voor de toekomst. Samen met de leden, onze sterke fractie en de mensen in de buurten gaan wij voor een socialer Breda.”

Lees verder
2 juni 2018

Wijken en dorpen nemen afscheid van ‘hun’ wethouder

Foto: Natasja Donkers

Diverse wijk- en dorpsverenigingen organiseerden vrijdag een surprise party in het Belcrumhuis voor Patrick van Lunteren die volgende week afscheid neemt als wethouder. Een traditionele adscheidsreceptie in een zaaltje vol met stropdassen, daar had Patrick geen zin in. Maar een feestje in het buurthuis op de hoek met de inwoners en organisatie die samen met hem het verschil hebben gemaakt de afgelopen vier jaar, is natuurlijk heel wat anders. “Mocht het nog niet duidelijk zijn: een wethouder zoals Patrick tref je niet vaak”, zegt SP-afdelingsvoorzitter Michel Verschuren. “Een echte verbinder en iemand die altijd kiest voor de mensen.” SP Breda is ongelooflijk trots op Patrick en wat hij samen met de mensen voor elkaar heeft weten te boksen in Breda. Patrick bedankt!

Lees verder
1 juni 2018

Wethouder Adank moet zélf verantwoording afleggen over Airbnb

Foto: SP / Brief 16 maart 2018 waar Adank toch optreedt als portefeuillehouder Airbnb, tegen afspraken met de burgemeester in.

Wethouder Boaz Adank (VVD) moet zich volgens SP Breda niet langer verschuilen achter burgemeester Paul Depla (PvdA) en zelf verantwoording afleggen aan de Gemeenteraad. Recent kwam aan het licht dat Adank zijn privéwoning op verhuursite Airbnb staat, terwijl hij hier als portefeuillehouder toerisme ook het woord over voert. SP Breda vroeg woensdag een debat aan met de wethouder hierover, maar de gestelde vragen werden schriftelijk beantwoord door de burgemeester die in het kader van ‘integriteit’ voor hem in de bres sprong. "Uit de antwoorden blijkt dat Adank deze bijverdiensten niet van te voren aan de raad of het college heeft gemeld zoals moet volgens de Gemeentewet",  zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Hij heeft er überhaupt twee maanden te laat melding van gemaakt bij de burgemeester en dit is vervolgens tegen de regels in stilgehouden door beiden. Ook is hij ondanks een afspraak met de burgemeester hierover, toch het woord blijven voeren over Airbnb. De burgemeester erkent fouten te hebben gemaakt maar vooral wethouder Adank heeft heel wat uit te leggen. Hij moet een flinke jongen zijn en dat zelf komen doen!"

Lees verder
31 mei 2018

Patrick van Lunteren keert niet terug in de raad

Foto: Mathijs Strijards

Met het afscheid als wethouder neemt Patrick van Lunteren tegelijkertijd ook afscheid als raadslid. Na 8 jaar in het centrum van de Bredase politiek doet hij voor nu even een stap terug om zich ongebonden te kunnen oriënteren op zijn volgende zet. Raadslid zijn is slechts een middel om het goede te doen”, zegt Patrick van Lunteren. “Weg uit de raad wil niet zeggen dat ik dan helemaal niets meer kan of wil. In tegendeel, ik zal nog op genoeg momenten en op genoeg plekken mijn steentje bijdragen aan de SP en aan een sociaal Breda”.

Lees verder
30 mei 2018

Bestuursakkoord: Verspillen op rechts, bezuinigen op links

Foto: SP

Dinsdagavond presenteerde de coalitie van VVD, D66 en PvdA het bestuursakkoord voor de periode 2018-2022. Het akkoord staat vol prestigeprojecten en andere rechtse hobby’s zoals minder belastingen en meer asfalt. Dit alles wordt gefinancierd door alvast een graai te doen uit het grondbedrijf en door keihard te bezuinigen op het sociaal domein, waaronder de zorg. "Natuurlijk staan er ook een aantal goede dingen in zoals het verbeteren van het falende afvalbeleid", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "De coalitie smijt echter met belastinggeld alsof er geen morgen is. De rekening van deze rechtse spilzucht, wordt neergelegd bij de mensen die het echt niet kunnen missen of vooruitgeschoven. Onverantwoord."

Lees verder

Pagina's