h
10 april 2018

Fatsoenlijk loon en pensioen voor mensen met arbeidsbeperking

Foto: SP

Het vorige kabinet deed, onder leiding van Jetta Klijnsma (PvdA), de sociale werkplaatsen op slot en bezuinigde 1,2 miljard op de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. Het nieuwe kabinet-Rutte, staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) voorop, is van plan om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te betalen én hun pensioen af te pakken. “Hiermee wordt er opnieuw een half miljard bezuinigd op deze groep en zakt het kabinet wat mij betreft door de bodem van onze beschaving”, zegt SP-raadslid Boi Boi Huong. “Breda moet hiertegen optreden. Daarom pleiten wij ervoor dat mensen die door deze kabinetsmaatregel onder het minimumloon gaan verdienen, worden gecompenseerd zodat zij wel een fatsoenlijk salaris krijgen en aan pensioenopbouw doen."

Lees verder
9 april 2018

Buurten in de buurt Heuvel

Foto: SP

SP Breda was zaterdag op een geweldige mooie lentedag op bezoek in de Heuvel. Specifiek tussen de Mastbosstraat en het Thorbeckeplein, een stuk dat in de laatste jaren een grote metamorfose heeft doorgemaakt. Er zijn veel gedateerde woningen afgebroken en nieuwe daarvoor teruggekomen en er zijn een aantal oudere, maar nog goed bewoonbare woningen blijven staan. In de buurt is een mengelmoes van sociale huur, duurdere huur en koop gerealiseerd. In een aantal straten is gerenoveerd (tot en met zonnepanelen op de daken bij sociale huurwoningen) en in andere straten wordt groot onderhoud gepleegd. Kortom iemand, die na 20 jaar terug zou komen in de buurt, zou gedesoriënteerd kunnen raken. "Het is dan ook niet verwonderlijk, dat veel mensen, die we aanspraken en die vaak ook al lang in de buurt wonen, het hier uitstekend naar hun zin hebben", zegt SP'er Pierre van Leent. "Toch komen er tijdens de gesprekken wel wat zaken naar boven..."

Lees verder
7 april 2018

SP (voorlopig) uit onderhandelingen gezet

Foto: SP

Informateur Bert Wijbenga-Van Nieuwenhuizen heeft na diverse gespreksrondes met partijen, vandaag het advies uitgebracht dat VVD, D66 en PvdA verder in gesprek moeten over een nieuw te vormen coalitie. Dat is een voortzetting van de huidige coalitie, behalve de SP. “Onze inzet bij de gesprekken was een liberaal linkse coalitie, waarbij we een voortzetting van de huidige zeker niet uitsloten”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Dat wij nu in eerste instantie buiten de boot vallen, is teleurstellend. Wij hebben de afgelopen vier jaar aangetoond te kunnen besturen en hadden graag opnieuw deel uitgemaakt van de coalitie. Mocht het VVD, D66 en PvdA - samen een minimale meerderheid in de raad! - niet lukken een stabiele coalitie te vormen, dan staan wij in ieder geval klaar om opnieuw onze verantwoordelijkheid te nemen.”

Lees verder
30 maart 2018

Raadsfractie beëdigd

Foto: SP

Donderdagavond is de Bredase Gemeenteraad beëdigd. Onder hen ook SP’ers Bas Maes, Patrick van Lunteren, Boi Boi Huong en Dirk Uijl. Daarnaast legden ook de burgerraadsleden de eed of gelofte af, waaronder Inge Verdaasdonk en Michel Verschuren. Fractievoorzitter Bas Maes stelde trots - en met de nodige humor - zijn team voor de komende vier jaar voor aan de stad. Lees hieronder zijn bijdrage...

Lees verder
28 maart 2018

Afscheid van Ria Wiegeraad, René Spiegels, Maurice Spapens en Rachied Benabbou

Foto: SP

Woensdagavond nam de Gemeenteraad afscheid van SP-raadsleden Ria Wiegeraad, René Spiegels en Maurice Spapens. Van Ria en René was het al bekend dat zij niet op een verkiesbare plaats stonden. Voor Maurice was het nog even spannend. Toen echter vorige week de verkiezingsuitslag bekend werd, was het snel duidelijk dat hij niet als raadslid zou terugkeren. Maurice is wel de eerstvolgende om in te stromen als burgerraadslid indien er een plek vrijkomt. Ook van burgerraadslid Rachied Benabbou werd afscheid genomen. “Ik wil Ria, René, Maurice en Rachied hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren. Niet alleen in belang van de SP, maar in het belang van heel Breda”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Stuk voor stuk zijn het geen politici in traditionele zin van het woord. Maar echte volksvertegenwoordigers die samen met de mensen het verschil maakten. Natuurlijk blijven ze actief binnen onze partij, maar in de raad gaan we ze zeker missen.”

Lees verder
27 maart 2018

Bas Maes opnieuw fractievoorzitter

Foto: SP

Maandagavond heeft de SP-fractie Bas Maes opnieuw verkozen tot voorzitter. Maes was ook de afgelopen vier jaar fractievoorzitter en had daarvoor diverse rollen binnen de SP in Breda waaronder commissielid en afdelingsvoorzitter. De nieuwe fractie bestaat verder uit raadsleden Patrick van Lunteren (tevens demissionair wethouder), Dirk Uijl en Boi Boi Huong en burgerraadsleden Inge Verdaasdonk en Michel Verschuren. Zij zullen allen in de raadsvergadering van aanstaande donderdag beëdigd worden. Pieter Teurlings blijft als fractiemedewerker de drijvende kracht achter de schermen. Maes: “Het is een eer om dit team vol elan, ervaring en politieke slagkracht opnieuw aan te mogen voeren!”

Lees verder
22 maart 2018

SP Breda behaalt 4 zetels

Foto: SP

SP Breda gaat terug van 6 naar 4 zetels en volgt daarmee de landelijke trend van de partij. Dat blijkt uit de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren. Het resultaat van de historische overwinning van 2014, een verdubbeling van 3 naar 6, kon helaas niet geëvenaard worden. “Gelet op de enorme inzet van onze wethouder, fractie en alle andere leden de afgelopen vier jaar, is dat natuurlijk teleurstellend”, zegt SP-lijsttrekker Bas Maes. “Maar je ziet ook dat in wijken als de Hoge Vucht en de Haagse Beemden waar we veel hebben kunnen betekenen voor mensen, we in veel stembureaus het grootst zijn. Hard werken wordt dus wel degelijk beloond.”

Lees verder
21 maart 2018

Kies voor de partij waar je na de verkiezingen ook nog wat aan hebt!

Foto: SP

De afgelopen vier jaar maakten we het verschil. Aanstaande woensdag kan ook jij het verschil maken. Stem SP Breda en kies voor de partij waar je ook na de verkiezingen nog wat aan hebt!

Lees verder
20 maart 2018

ROOD: Ik ga via SOCIAAL Breda

Foto: SP

In de nacht van maandag op dinsdag hebben de SP-jongeren van ROOD alvast hun stemadvies afgegeven aan de treinreizigers van en naar Breda. De spreuk ‘Ik ga via Breda’ op het oude CSM-terrein, werd uitgebreid met het woord ‘sociaal’ in – hoe kan het ook anders – rode letters. “In tegenstelling tot wat Mark Rutte beweert, is Breda helemaal geen liberale VVD-stad en dat gaat het wat ons betreft ook na woensdag niet worden”, zegt Jelger Elzinga van ROOD. “Een sterke SP heeft de afgelopen jaren Breda ook een sociaal gezicht gegeven op het gebied van zorg, wonen en armoedebeleid. En aan dat sociaal Breda bouwen we na woensdag gewoon verder!”

Lees verder
19 maart 2018

SP Breda maakt het verschil. Ook voor Geeren.

Foto: SP

Heeft u de SPeld al zien staan in de straat? Deze duikt daar op in de stad waar SP Breda - samen met de mensen! - het verschil heeft gemaakt. Met de woningcorporaties maakte SP-wethouder Patrick van Lunteren een eind aan de explosief stijgende huren. Hierdoor bleven duizenden huizen betaalbaar. Sociale huurwoningen die verkocht of gesloopt dreigde te worden hebben we weten te behouden. Samen met de jeugd van Geeren-Zuid streden we voor een trapveldje aan de Jacob Romanstraat en organiseerde daar meerdere buitenspeelmiddagen. Met de bewoners van Geeren-Noord streden we voor het openhouden van hun buurthuis dat inmiddels weer bruist als nooit tevoren.

Lees verder

Pagina's