h
7 februari 2024

Geslaagde ledenbijeenkomst in Breda met kandidaten partijbestuur

Foto: SP

Woensdag avond zijn de leden van de Bredase SP afdeling samen gekomen. Zoals gewoonlijk hebben de fractie en het bestuur verantwoording afgelegd over dat waar zij de afgelopen maand bezig mee zijn geweest. Ook zijn er een kandidatencommissie voor een nieuw bestuur en een kascontrolecommissie voor de jaarrekening in functie verkozen.

Lees verder
26 januari 2024

De buurt, nee, het dorp was de basis: dorpsvisie Bavel vastgesteld

Foto: SP

Succes voor de inwoners van Bavel. De afgelopen twee jaar is er gewerkt aan een dorpsvisie. Vanuit de bewoners zelf, zoals de Bredase SP dat graag ziet. “De buurt is voor ons de basis is ons motto en dat zagen we terug in Bavel” zegt raadslid Michel Verschuren. De Bredase SP had nog een paar eigen voorstellen. Zij vinden dat het openbaar vervoer beter moet in Breda en hoopt dat Bavel weer een eigen dagelijkse verbinding krijgt. Een motie om dit kracht bij te zetten werd door de raad aangenomen.

Lees verder
18 januari 2024

Boetes voor buitenslapen voor mensen zonder onderdak

Foto: SP

Na eerdere vragen over buitenslaapsancties en boetes voor bedelen aan zorgbehoevende dak- en thuislozen, hoorde we nu dat er in Breda boetes worden gegeven aan mensen die buiten slapen, omdat ze geen dak hebben. Wij vragen wij ons af welk beeld het college heeft van mensen die door allerlei oorzaken dak- en thuisloos raken? Waar moeten deze mensen dan  slapen, als buiten niet mag, maar het in de opvang niet kan, of vol zit?

Lees verder
17 januari 2024

Bredase SP overhandigd 'de gouden moersleutel' aan ProRail

Foto: SP

Samen met Bredanaar Rob, die rolstoelafhankelijk is voerde de SP vandaag actie voor de reparatie van de lift bij station Breda centraal. Deze werkt niet waardoor het station slecht toegankelijk is voor Bredanaars zoals Rob. Met een ludieke actie zoals het overhandigen van de de zogenaamde 'gouden moersleutel' hopen de socialisten het probleem onder de aandacht te brengen bij ProRail die gaat over de lift. 'we laten ProRail zien dat ze eindelijk actie moeten ondernemen!' aldus SP Burgerraadslid Marlous Fieret

Lees verder
14 januari 2024

Zilveren tomaat voor Dirk Uijl tijdens Nieuwjaarsreceptie

Foto: SP

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bredase SP heeft oud raadslid Dirk Uijl de  'Zilveren Tomaat' gekregen door oud-partijvoorzitter Ron Meyer, voor zijn uitzonderlijke prestaties voor de partij. Uijl was verrast en bescheiden trots op de onderscheiding.

Lees verder
10 januari 2024

SP voert actie voor reparatie defecte lift

Foto: SP

Beste betrokken Bredanaars,
Dinsdag om 17u organiseren we vanuit de SP fractie samen met ervaringsdeskundige Rob een actie ivm de steeds kapotte lift op het station. Deze is steeds kapot, het laatste half jaar heeft ie het hooguit 2 weken wel gedaan. Hierdoor kunnen mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, mensen die slecht ter been zijn of met een kinderwagen op pad gaan niet het station in komen. 

Lees verder
4 december 2023

Bredase SP gaat ook weer ná de verkiezingen de straat op

Foto: SP

Afgelopen zaterdag was de SP weer te vinden op straat, ditmaal bij winkelcentrum Heksenwiel. Ze gingen met met mensen in gesprek over het meldpunt COmed en hebben hier meerdere meldingen voor opgehaald. Ook gingen ze met mensen het gesprek aan over de verkiezingsresultaten en wat zij hier van vinden.

Lees verder
30 november 2023

SP succes: er komt een 'Huis van het Recht'

Foto: M. Verschuren

Feest binnen de SP fractie. Op donderdag 30 november nam de gehele raad van Breda een belangrijke motie aan. SP-burgerraadslid Edwin Plinck schreef de motie: "Als slachtoffer van het toeslagenschandaal vind ik het belangrijk dat mensen in Breda geholpen worden door de overheid als zij sociale en juridische problemen hebben, het Huis van het Recht gaat hierbij helpen". Het Huis van het Recht is in de landelijke politiek een initiatief van SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

Lees verder
22 november 2023

SP Stemmers bedankt!

Foto: SP

Bedank voor uw stem en steun bij de verkiezingen

Lees verder
18 november 2023

De Bredase SP gaat er nog vol tegenaan!

Foto: SP

De verkiezingen komen er bijna aan waardoor de Bredase SP een tandje bijzet. De boodschap deze laatste dagen is helder "een stem op de SP is de beste garantie op een socialer Nederland" aldus campagnecoördinator van der Bruggen.

Lees verder

Pagina's