h
17 juni 2022

Bestuursakkoord: veel ambities, twijfels over financiële haalbaarheid en een wisselbokaal

Foto: SP

Een nieuwe traditie is geboren: een wisselbokaal voor de meest sociale wethouder. Dat idee introduceerde de Bredase SP bij de presentatie van het bestuursakkoord. “Wij dagen de wethouders uit om met elkaar de strijd aan te gaan om het meest sociale beleid uit te voeren!” zei fractievoorzitter Inge Verdaasdonk in het debat over het nieuwe bestuursakkoord.

Lees verder
13 juni 2022

Bredase SP kiest nieuw afdelingsbestuur

Foto: SP

Afgelopen woensdag 1 juni hebben de leden van de Bredase SP op een drukbezochte ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen. Dit nieuwe zevenkoppige bestuur dat met veel steun van de leden is verkozen mag tot juni 2024 leiding geven aan de afdeling

Lees verder
13 juni 2022

SP succes: eindelijk de informatie waar de stad recht op heeft

Foto: SP

Na weken aan trekken met vraag, op vraag, op vraag, hebben we vorige week eindelijk de dikke map met allerlei informatie vanuit het stadskantoor gekregen. Deze was in april uitgedeeld aan de beoogde coalitiepartijen en niet aan de oppositie.

Lees verder
13 juni 2022

Bredase SP kijkt terug op geslaagd Haagse Beemdenfestival

Foto: SP

Zaterdag stond de SP een volle dag op de Heksenwiel met haar eigen kraampje. Bewapend met flyers, sponsjes en tomaatjes om uit te delen, stond de SP een succesvolle dag tegemoet, waar met veel bewoners het gesprek is aangegaan.

Lees verder
19 mei 2022

Geen kwijtschelding gemeentelijke belastingen door energietoeslag?

Foto: SP

Wij kregen signalen dat de energiecompensatie van 800 euro tot problemen kan leiden bij de aanvraag van kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Mensen met een “bijstandsuitkering” hebben de compensatie van 800 euro al automatisch gestort gekregen op hun rekening. Vervolgens zien ze problemen bij de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Een van de voorwaarden voor toekennen kwijtschelding is namelijk een “saldotoets” Door de 800 euro op de rekening kan het zijn dat de kwijtschelding wordt afgewezen door een “te hoog” saldo.

Lees verder
19 mei 2022

Open brief aan de stad en onderhandelaars

Foto: SP

Beste onderhandelaars, beste inwoners van Breda, De Bredase SP is, net als alle andere partijen, uitgenodigd om bij de onderhandelende fracties VVD, GroenLinks, PvdA en CDA aan tafel te schuiven. Een uurtje, achter gesloten deuren, om onze wensen voor de komende vier jaar te vertellen. Terwijl de onderhandelaars veel meer informatie hebben dan wij. Waarna het de vraag is wat er precies mee gebeurd, en waarna er gedaan kan worden alsof er geluisterd is naar alle partijen. De SP heeft niet zoveel behoefte aan achterkamertjespolitiek. Dat is niet de bestuurscultuur die wij willen. Wij zullen niet naar het gesprek komen, maar delen hier in de openbaarheid onze die speerpunten voor de komende periode. En zullen in het openbare debat de onderhandelende partijen controleren en waar nodig afrekenen.

Lees verder
17 mei 2022

Actievoeren van jeugdzorgaanbieders loont

Foto: SP

Al maanden lang was er onrust bij aanbieders van jeugdzorg in Breda en de regio. Zij moesten namelijk samenwerkingsverbanden aangaan met andere aanbieders zonder dat precies duidelijk was wat nou de bedoeling was. Langzaamaan kwam er meer duidelijkheid maar de tijd begon te dringen. Vooral kleine aanbieders voelde zich voor een mogelijke zware opdracht geplaatst en begonnen een petitie.

Lees verder
16 mei 2022

Onderhoud onze buurt!

Foto: SP

Afgelopen zaterdag de 14e, was de Bredase SP in de Haagse Beemden om verhalen op te halen over achterstallig onderhoud naar aanleiding van een aantal klachten die waren binnenkomen.

Lees verder
12 mei 2022

Niet tornen aan de inspraak en rechtszekerheid van onze Bredanaars

Foto: Olaf van der Bruggen

De Raad van State buitenspel zetten én inwoners minder inspraak geven door minder bezwaarprocedures toe te staan. Uitspraken van wethouder Adank, namens het Bredase College in de krant. In een tijd van weinig vertrouwen in de politiek opmerkelijke uitspraken. De SP wilde hier meer over weten. Dat leidde tot een levendig debat en het indienen van een motie van de Bredase SP die unaniem werd aangenomen. In die motie staat één ding sterk overeind. Aan het recht van onze inwoners wordt niet gesleuteld en dat een goede inspraak voor onze Bredanaars de sleutel is voor draagvlak.

Lees verder
10 mei 2022

Wethouder zegt toe energietoeslag tot 120% van bestaansminimum uit te keren

Foto: SP

De Bredase SP heeft afgelopen woensdag 4 mei het college zover gekregen om toe te zeggen dat de gemeente Breda, de inwoners van Breda die tot 120% van het bestaanminimum verdienen ook recht gaan krijgen op de energietoeslag van 800 euro, en niet maar tot 110%.

Lees verder

Pagina's