h
5 mei 2017

Opinie: VVD, maak liever werk van echte banen!

Foto: SP
 De door VVD’er Frits Bolkestein ingezette race naar de bodem van de Europese arbeidsmarkt heeft ertoe geleid dat de lonen en arbeidsvoorwaarden in de tuinbouw inmiddels zo slecht zijn, dat ook werknemers uit Midden- en Oost-Europa er niet meer voor naar West-Brabant komen. Het zou dan ook logisch zijn om die omstandigheden nu eindelijk eens te verbeteren zodat het werken in deze sector weer aantrekkelijk wordt. Deze economische wet van vraag en aanbod gaat echter aan uitgerekend de VVD Breda voorbij. In plaats van dat zij bepaalde tuinders hun verantwoordelijkheid laten nemen, zetten zij liever bijstandsgerechtigden in. Hiermee bieden zij geen oplossing voor het probleem maar verhullen wel de oorzaak ervan.

Lees verder
1 mei 2017

Dag van de Arbeid

Foto: SP
 Vandaag is de Dag van de Arbied. Traditiegetrouw viert SP Breda dit door onze oudere en meest trouwe leden in het zonnetje te zetten met een bezoekje en een mooie bos bloemen. In tegenstelling tot veel andere landen, is deze belangrijke dag in Nederland geen officiële feestdag of vrije dag. Sommigen denken zelfs onterecht dat deze dag vooral iets uit het verleden is. “Kijk maar eens naar de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Van de jongeren tot 25 jaar heeft maar liefst 70% een flexcontract en daarmee geen enkele zekerheid voor de toekomst. De strijd van werknemers voor een echte baan tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden is daarmee actueler dan ooit!”Lees verder
29 april 2017

Laat ook lage inkomens profiteren van groene energie

Foto: SP
 Uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie, FNV, de Woonbond en Tax Justice, blijkt dat vooral Nederlanders met een laag inkomen de rekening van groene energie gepresenteerd krijgen. De Nederlandse samenleving zal in de komende decennia vrij van CO2-emissies worden ten gevolge van de afspraken in het klimaatakkoord Parijs 2015. Dat is uiteraard een zeer positieve ontwikkeling. “Om dat doel te bereiken zullen echter ook kosten moeten worden gemaakt”, zegt SP-raadslid René Spiegels. “We moeten voorkomen dat een in de kern positieve ontwikkeling de ongelijkheid in Nederland verder vergroot. Te beginnen in Breda!”Lees verder
26 april 2017

Opinie: AirBnB is wolf in schaapskleren

Foto: SP
 Onder druk van de SP komt wethouder Adank van Breda met een notitie over hoe om te gaan met AirBnB, de populaire verhuursite van particuliere kamers en woningen. De SP heeft tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad stevige kritiek geuit op het effect van dergelijke verhuur op de stad en de manier van werken van het bedrijf. Helaas bleek tijdens de vergadering dat lang niet alle politieke partijen zich bewust zijn van de kwalijke werkwijze van AirBnB, en vergoelijkten zij dit met termen als deeleconomie en het feit dat het mooi is dat iemand een zakcentje bij kan verdienen. Daarmee schetsen zij echter een heel verkeerd beeld, AirBnB is namelijk een wolf in schaapskleren.Lees verder
22 april 2017

Zonnige toekomst voor buurthuis Geeren-Noord!

Foto: SP
 Vrijdagmiddag werd het nieuwe logo van buurthuis Geeren-Noord onthuld door wethouder Patrick van Lunteren (SP). Na jaren van onrust en onzekerheid ziet de toekomst er weer zonnig uit voor deze woonkamer van de buurt. Op initiatief van SP Breda voorkwam de Gemeenteraad vorig jaar dat het buurthuis zijn deuren moest sluiten. Inmiddels ligt er ook een visie op wijkcentra van het College van B&W waarin staat dat de Bredase buurthuizen ondersteund worden en open blijven tot tenminste 2030. “Maar dat is slechts de politieke kant van het verhaal”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Het zijn vooral het nieuwe bestuur en al die actieve vrijwilligers die buurthuis Geeren-Noord tot een succes hebben gemaakt! Ik ben trots op hen en ook al die SP’ers die zich belangeloos hebben ingezet waaronder Pieter Teurlings, Theo de Haan en Rachied Benabbou!” 

Lees verder
21 april 2017

Druk bezochte thema-avond 'Geef armoede een gezicht!'

Foto: SP
 Donderdagavond waren ongeveer 65 mensen naar De Wegwijzer gekomen om mee te praten over armoede in Breda. Ria Wiegeraad: “Ik ben heel blij met deze grote opkomst van vooral ook mensen die zelf met weinig inkomen moeten rondkomen en in armoede leven. Want om hun ging het op deze avond!” Ter sprake kwam onder andere de bureaucratie en de wijze waarop de Belastingdienst bijvoorbeeld met terugvorderingen werkt. Wiegeraad: “Door mensen eerst toeslagen toe te kennen en ze vervolgens weer terug te eisen komen mensen in grote problemen. Dat werkt de bestrijding van armoede door gemeenten juist tegen!”Lees verder
19 april 2017

Bouw 1000 extra studentenwoningen op stoom

Foto: SP
 Dinsdagavond werd het bouwplan voor nog eens ruim 100 studentenwoningen op de hoek van de Beverweg en Teteringsedijk enthousiast ontvangen door de Commissie Ruimte. De afgelopen jaren zijn er al 400 studentenwoningen bijgekomen en voor nog eens 800 zijn er al concrete nieuwbouw- of verbouwplannen. Breda ligt daarmee op stoom om de door de Gemeenteraad opgelegde ambitie van 1000 extra studentenwoningen waar te maken. "Dat is goed nieuws voor de studenten in Breda die door een ruimer aanbod de gemiddelde prijs voor een kamer zien dalen", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Maar ook voor de bewoners van bijvoorbeeld Brabantpark. Met de bouw van voldoende studentenwoningen nemen we namelijk huisjesmelkers die in het verleden hele straten eensgezinswoningen ombouwden voor kamerverhuur, de wind uit de zeilen." 

Lees verder
12 april 2017

"Onbestaanbaar dat ernstig zieke man woning dreigt te verliezen"

Foto: SP
 SP Breda heeft vragen aan het College van B&W gesteld over een ernstig zieke man die dreigt zijn huis te verliezen na een renovatie bij zorginstelling Amarant. "Breda is een stad waar het fijn leven moet zijn voor iedereen. Of je hier nu komt studeren, al jaren woont of wanneer je zorgbehoevend bent", zegt SP-raadslid Dirk Uijl. "Daarom is onze verbazing groot dat een inwoner die al 20 jaar in een Bredase woonvoorziening woont, verplicht wordt te verhuizen. De renovatie betekent vooralsnog dat de betreffende inwoner niet meer op zijn vaste, vertrouwde kamer kan terugkeren en het is zelfs nog maar de vraag of hij in zijn geliefde Breda kan blijven." 

Lees verder
11 april 2017

Thema-avond 'Geef armoede een stem en een gezicht!'

Foto: SP
 Op 20 april vindt een openbare bijeenkomst plaats over het thema armoede in Breda, georganiseerd door SP Breda. Deze avond is vooral bedoeld voor de grote groep mensen die met weinig inkomen moet zien rond te komen en in armoede leeft. Daarnaast is iedereen welkom die zich betrokken voelt bij het thema. SP-raadslid Ria Wiegeraad: “In Breda leven ongeveer 8500 huishoudens in armoede, waarvan bijna 4000 kinderen. Dit aantal daalt bijna niet. Ook is een grote groep huishoudens in armoede niet bekend, waartoe ook de groep werkende armen behoort. Lees verder
6 april 2017

SP: Laat kinderen dagelijks 1 mijl bewegen

Foto: SP
 Wethouder Paul de Beer (D66) omarmt het idee van SP Breda om kinderen op de basisschool dagelijks 1,5 kilometer te laten wandelen of hardlopen. Een eenvoudige, gratis en laagdrempelige manier om kinderen in beweging te krijgen. "In veel steden doen basisscholen al mee met dit initiatief dat The Daily Mile heet", zegt SP-raadslid Maurice Spapens. "Wij zijn blij dat het College van B&W dit niet alleen onder de aandacht wil brengen maar ook enthousiast gaat promoten bij basisscholen!"

Lees verder

Pagina's