h
21 mei 2023

Bewoners Driesprong en SP boeken kleine overwinning

Foto: M. Verschuren

Al meer dan 10 jaar ervaren veel bewoners van de Driesprong tochtklachten. Daarnaast bevatten de woningen gebreken die gerepareerd moeten worden. In deze hechte Mollukse gemeenschap vertrouwt men de woningbouw niet altijd. "Mijn buren hebben wel meldingen gedaan, maar daar wordt door Breburg niet altijd wat aan gedaan", vertelt inwoner John Luhulima. Maar op woensdag 17 mei bezocht WonenBreburg de buurt, samen met de Bredase SP en werden er een aantal toezeggingen gedaan waar de buurt mee vooruitkan. De Bredase SP blijft bovenop deze zaak zitten om ervoor ter zorgen dat de bewoners goed en snel geholpen worden.

Lees verder
10 mei 2023

Actievoeren werkt, maar bewoners nog steeds ontevreden over Mooiland

Foto: M. Verschuren

Op dinsdagavond 9 mei kwamen de bewoners van de Mooilandappartementen opnieuw bij elkaar. De aanleiding was het zwartboek, gevuld met verhalen over Mooiland. De rode draad is dat er nog steeds veel niet op orde is. Eén mevrouw benoemde dat haar ventilatieroosters zelfs als ze dicht staan nog steeds tocht doorlaten. De afgelopen maanden heeft Mooiland werkzaamheden uitgevoerd, maar de tocht- en geluidsklachten blijven. Daarnaast bespraken de bewoners de aankomende bijeenkomst met de directeur vastgoed van Mooiland.

Lees verder
9 mei 2023

Bredase SP: schreeuwend tekort aan woonwagenstandplaatsen

Foto: SP

Er is een schreeuwend tekort aan standplaatsen voor woonwagens, dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat de Bredase SP samen met woonwagenbewoners heeft gedaan de afgelopen weken. Er blijkt behoefte te zijn aan zo’n 120 plaatsen, veel meer dan de 25 waar gemeente Breda tot nu toe vanuit gaat. Fractievoorzitter Inge Verdaasdonk: “De gemeente Breda heeft jaren geleden een poging gedaan om de behoefte aan standplaatsen in beeld te brengen. Zij hebben toen maar 20% van de woonwagenbewoners gesproken en op basis van dat onvolledige beeld geconcludeerd dat er maar 25 plaatsen nodig waren. Wij hebben vrijwel alle woonwagenbewoners en vele spijtoptanten – mensen die vroeger op een kamp woonden maar nu in huizen wonen – gesproken, en het probleem is echt veel groter dan de gemeente tot nu toe dacht!”

Lees verder
1 mei 2023

SP Breda viert dag van de arbeid samen met haar oudste leden

Foto: SP

Vandaag is het de dag van de arbeid, de dag dat socialisten de arbeidersbeweging en arbeidersklasse vieren. Deze bijzondere dag viert de Bredase SP ook met haar oudste leden. Zoals ieder jaar heeft de afdeling haar oudste leden een bloemetje gebracht om hen te bedanken voor hun inzet en om te laten weten dat zelfs nu ze minder kunnen doen ze hen niet vergeten.

Lees verder
28 april 2023

Mooiland weigert in gesprek te gaan met huurders

Foto: SP

Dat lieten zij de bewoners van de appartementen in de Schorsmolen en de Bredase SP weten, nadat Mooiland uitgenodigd werd voor een bewonersavond op 9 mei. “Wij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een zwartboek met daarin alle verhalen over de slechte communicatie, tochtklachten en achterstallig onderhoud en wilden deze op 9 mei persoonlijk overhandigen.” Aldus een teleurgestelde Maartje Verheijen. De afgelopen maanden heeft zij als bewoner samen met de Bredase SP huurders van de complexen van Mooiland bijgestaan met diverse klachten die zij ervaren.

Lees verder
18 april 2023

Bredase SP deur aan deur in de Wisselaar

Foto: SP

De SP is de partij die ook buiten campagnetijd de wijk in gaat en dat hebben ze afgelopen zaterdag weer laten zien. De Bredase afdeling ging namelijk deur aan deur om de mensen te spreken en om te kijken wat er leeft in de buurt. Met de signalen uit de buurt gaat de afdeling weer aan de slag om te kijken hoe ze de buurt verder kunnen helpen.

Lees verder
5 april 2023

De buurt is de basis

Foto: SP

In 2021 besprak oud-fractievoorzitter Bas Maes in de gemeenteraad zijn bespreeknotitie over het belang van wijk- en dorpsraden. Inmiddels is er nieuw beleid en worden de wijk- en dorpsraden meer betrokken bij initiatieven in de stad en krijgen zij hulpmiddelen om nog meer mensen uit hun achterban te betrekken. "Bij de SP zeggen we de buurt is de basis, de mensen weten wat goed is voor hun buurt. Dit besef is nu ook doorgedrongen op het stadskantoor." aldus oud-raadslid Bas Maes.

Lees verder
4 april 2023

Scanauto 2.0: politiestaat op wielen

Foto: Sp

Tijdens een bespreking over betaald parkeren in Boeimeer liet wethouder Bruijns (CDA) een bom afgaan. Breda wil de scanauto behalve voor het controleren op betaald parkeren ook gaan inzetten om foutparkeerders en andere overtredingen aan te pakken. Reden voor SP burgerraadslid Dirk Uijl om hem daar meteen flink over aan de tand te voelen: “Dit is gewoon een politiestaat op wielen, waar is de nuance en de menselijke maat? En waarom denkt het college zo’n verregaande wijziging door te kunnen voeren zonder dat zij daarover eerst het gesprek met de raad heeft gevoerd?” Wethouder Bruijns moest het antwoord op de vele vragen schuldig blijven, en leek zelfs te twijfelen of de scanauto al andere overtredingen aanpakt of niet. Hij zocht uiteindelijk de vlucht naar voren en kondigde een raadsbrief aan. Op basis hiervan zal de SP kijken welke vervolgacties nodig zijn.

Lees verder
23 maart 2023

SP is positief: Verbeter Breda gaat nu echt van start

Foto: SP

Vanavond is een volgende mijlpaal bereikt het plan, inmiddels heet het pact 3, is nu zo ver dat er een duidelijk plan met doelen ligt. De SP is hier blij mee al blijft de zorg hoe inwoners nu echt mee kunnen blijven praten en beslissen. Geld wat er was voor initiatieven van inwoners was een miljoen euro, niet eens helemaal gebruikt terwijl er ideeën genoeg zijn. Wij hebben het college opgeroepen terug te komen met een voorstel aan de raad hoe dit miljoen goed in te zetten voor onze inwoners binnen de doelen van Verbeter Breda, het grote Bredase project om de kansenongelijkheid in Breda te verkleinen.

Lees verder
23 maart 2023

Goed nieuws: Motie “uitbreiding sluitingstijden voor dancecultuur“ alsnog aangenomen

Foto: SP

Vorige maand zijn de stemmingen gestaakt omdat we met een gelijk aantal voor- en tegenstemmers niet tot een besluit kwamen. Daarop hebben de indieners van de burgersessie over dancecultuur opnieuw een petitie opgesteld afgelopen week om te laten weten dat er echt draagvlak en behoefte is aan de mogelijkheid om in Breda af en toe een dancefeest kunnen neerzetten in Breda wat tot 6 uur in de ochtend door mag gaan. Deze donderdag hebben zij de petitie aangeboden aan de Burgemeester. Op de publieke tribune hebben zij vervolgens de nieuwe stemming met spanning bekeken. En gelukkig, deze keer stemde een meerderheid waaronder de Bredase SP in met deze motie en krijgt Dancecultuur na een jarenlange strijd toch de ruimte om feesten tot 6 uur s’ochtends mogelijk te maken.

Lees verder

Pagina's