h

Kadernota Breda: bezuinigingen op jeugd, WMO en inkomen

8 juli 2024

Kadernota Breda: bezuinigingen op jeugd, WMO en inkomen

Foto: michel verschuren

Kadernota Breda: Het moment waarop al een vooruitzicht wordt gegeven op de begroting voor volgend jaar. Een jaar waarin Breda gaan bezuinigen op Jeugd WMO en werk en inkomen, terwijl deze bezuinigingen niet nodig waren geweest nu als er eerder was ingespeeld op alle stijgende kosten vanuit het college.

Een kadernota waarin de bredase VVD beloftes brak, ze zouden mensen geen geld uit hun zakken kloppen maar doen dat komend jaar volop door zowel parkeren, ozb en leges voor evenementen duurder te maken.

Bij de begroting in november zullen we scherp kijken hoe de bezuinigingen de kansengelijkheid en bestaanszekerheid niet schaden.
Onze motie om bij jeugd expliciet niet zodanig te bezuinigen dat de kansenongelijkheid toeneemt is unaniem aangenomen

U bent hier