h
6 april 2017

Van der Most organisatie-secretaris, Vranac algemeen bestuurslid

Foto: SP
 Woensdagavond werden op een zeer druk bezochte ledenvergadering Heleen van der Most (22) en Adi Vranac (23) verkozen tot respectievelijk organisatie-secretaris en algemeen bestuurslid. De tussentijdse verkiezing was nodig omdat Stefan Jaspers enige tijd geleden is verhuisd naar Tilburg. Van der Most draagt de bestuursverantwoordelijkheid van ROOD over aan Vranac. Wat de verdere portefeuilleverdeling binnen het bestuur wordt, zal eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken. "Met deze twee 'jonge honden' in het bestuur beginnen we vol energie aan de komende periode die vooral in het teken zal staan van de Gemeenteraadsverkiezingen van Maart 2018", zegt trotse afdelingsvoorzitter Michel Verschuren. "Als spreekwoord 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' inderdaad waar is, dan zie ik de toekomst van de SP in Breda met groot vertrouwen tegemoet!"      

Lees verder
5 april 2017

SP steunt medewerkers Jumbo in strijd betere cao

Foto: SP
 Vandaag voerden vakbond FNV en medewerkers van diverse distributiecentra van Jumbo actie voor een betere cao. Ook SP Breda was aan de poort bij het distributiecentrum langs de A16 in Breda te vinden. "Wij staan hier om door middel van flyers en koeken het personeel te laten weten dat we hen steunen in hun strijd voor betere arbeidsvoorwaarden", zegt SP-actievoerder Jan Jansen. "Ook de SP wil meer vaste banen en een hoger minimumloon zodat werknemers weer bestaanszekerheid krijgen. Samen blijven we daarvoor knokken want actievoeren loont!" 

Lees verder
5 april 2017

Gemeenteraad: wachtlijsten beschut werk onacceptabel

Foto: SP
 Op initiatief van SP Breda heeft de voltallige Bredase Gemeenteraad donderdagavond uitgesproken dat wachtlijsten voor beschut werk onacceptabel zijn. Volgend jaar moet Breda vanwege landelijke regelgeving minimaal een kleine 50 plaatsen voor beschut werk realiseren. Of dit echter voldoende plaatsen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking is onduidelijk. "Al in de commissie bleek dat veel partijen vinden dat de vraag leidend moet zijn en niet alleen het budget", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ik ben dan ook blij dat de voltallige raad nu onze motie steunt waarin wij aangeven dat wachtlijsten onacceptabel zijn!"Lees verder
30 maart 2017

Gemeente Breda verlaagt tarieven kredietbank

Foto: Internetbode
 De Gemeente Breda gaat de rentarieven voor de kredietbank van 6,5 en 11,1 procent verlagen tot 3,5 procent. Die verlaging komt er op aandringen van SP en PvdA die in januari vragen stelden over de hoge tarieven die de gemeente aan mensen vraagt met een inkomen tot maximaal 130 procent van het bestaansminimum. "Ik ben blij dat de tarieven nu worden verlaagd", zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. "Gemeenten zelf kunnen lenen tegen een zeer lage rente. Dat juist armlastige mensen dan tot ruim 11 procent rente moesten betalen, sloeg natuurlijk nergens op. Dat dit onrecht nu wordt aangepakt, stemt ons zeer tevreden!"Lees verder
29 maart 2017

SP: Stripfestival moet behouden blijven voor Breda

Foto: Foto Stadsfotograaf
SP-raadslid Dirk Uijl heeft het college van de stad vragen gesteld over de zorgelijke berichten met betrekking tot het Stripfestival. Het festival is in de financiële problemen gekomen nu zij komend jaar geen financiële ondersteuning meer krijgt van de gemeente. “Wanneer het Stripfestival uit Breda zou vertrekken, verliest de stad een belangrijk en bijzonder evenement” stelt Uijl. Het festival trekt jaarlijks zo’n 5.000 bezoekers naar de stad en mag zich tot een van de grootste van Europa rekenen, en Breda kan zich met recht de striphoofdstand van het land noemen.Lees verder
27 maart 2017

Weblog: Wat doen we elkaar toch de hele dag aan?

Foto: Veilig Thuis
 Geen vooringenomen oordeel hebben. De eigen normen en waarden niet voorop stellen. Open een gesprek in gaan. Dat is voor iedereen al lastig zat. Laat staan als het om de veiligheid van mensen gaat. Toch doen ze het bij Veilig Thuis elke keer weer. Iedere melding die binnenkomt – zo’n 6.500 per jaar alleen al in West Brabant- een precaire beslissing moeten nemen over het wel of niet ingrijpen in een gezin. Ze doen het vol overgave.Lees verder
23 maart 2017

Onderzoek naar ratten in het Ginneken in volle gang!

Foto: SP
 Bewoners rondom de Keermanslaan in het Ginneken krijgen de komende tijd te maken met een onderzoek naar de staat en ligging van de riolen in hun buurt. Dit naar aanleiding van de al jarenlange klachten van de buurt over de aanwezigheid van ratten in hun straat, tuin en zelfs in hun huis. De SP voert samen met de buurtbewoners, al sinds 2013 actie om de aanwezigheid van ratten in deze buurt op de agenda van de gemeente en WonenBreburg te krijgen. "En dit is nu gelukt!", zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. "Ik ben blij dat de Gemeente en WonenBreburg nu samenwerken in het aanpakken van het rattenprobleem.”

Lees verder
21 maart 2017

SP Breda kondigt Aanvalsplan Armoede aan

Foto: SP
Maandagavond sprak de commissie economie over het armoedebeleid. Het is volgens SP Breda goed dat de trend om minder hard en minder veroordelend naar huishoudens in armoede te kijken, wordt doorgezet. “Maar er wordt ook nog wel veel onderzocht, veel overlegd en veel gepraat over armoede”, zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. “Dat terwijl de kern van armoede heel simpel is: mensen houden gewoon te weinig geld over om volwaardig en goed te kunnen leven. Alhoewel de landelijke politiek over inkomenspolitiek gaat, heeft de gemeente wel degelijk mogelijkheden om armoede aan te pakken.” SP Breda gaf de wethouder daarvoor een groot aantal suggesties mee.Lees verder
21 maart 2017

Michiel van Nispen opnieuw geïnstalleerd als SP-Kamerlid

Foto: SP
Donderdag wordt Bredanaar Michiel van Nispen opnieuw geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de SP. Evenals in de vorige kabinetsperiode zal hij woordvoerder justitie en sport worden. De andere twee kandidaat-Kamerleden uit Breda, Bas Maes (plek 21) en Patrick van Lunteren (plek 46), wisten niet één van de veertien zetels te bemachtigen. “Toch zijn wij blij dat we met Michiel weer een Kamerlid uit onze afdeling hebben”, zegt afdelingsvoorzitter Michel Verschuren. “Wij wensen hem alle succes en twijfelen er niet aan dat hij zijn goede werk onverminderd voortzet. Met verder vijf mensen in de Gemeenteraad en twee in Provinciale Staten heeft onze afdeling nog altijd korte lijnen met alle bestuurslagen. Dat komt ons werk zeker ten goede!”Lees verder
16 maart 2017

Nipt verlies, blik op vooruit!

Foto: SP
 In Breda is het aantal mensen dat voor de Tweede Kamerverkiezingen op de SP heeft gestemd licht gedaald van 11% in 2012 naar 10% gisteren. Daarmee is het resultaat in Breda iets beter dan het landelijk gemiddelde waarbij 9% van de kiezers SP stemt wat heeft geleid tot 14 zetels in de voorlopige prognose. "We feliciteren de grote winnaars van deze verkiezing waaronder onze linkse vrienden van GroenLinks en Partij van de Dieren", zegt SP-afdelingsvoorzitter Michel Verschuren. "Dat de VVD na twee kabinetten afbraakbeleid ondanks flink verlies toch weer het initiatief heeft, is natuurlijk teleurstellend."Lees verder

Pagina's