h
28 mei 2017

SP Breda presenteert Aanvalsplan Armoede

Foto: SP
 Maandag heeft SP-raadslid Ria Wiegeraad het Aanvalsplan Armoede overhandigd aan wethouder Marianne de Bie (D66). Dit vond plaats voorafgaand aan de bespreking van het armoedebeleid in de raadscommissie. Wiegeraad: "Het Aanvalsplan Armoede is opgesteld samen met de mensen zelf, die direct met armoede te maken hebben. We willen met dit plan juist hen een stem geven want die blijft mede vanwege schaamte, vaak ongehoord in de politiek!" Naast de ervaringen van de mensen die het betreft, bevat het aanvalsplan ook veel suggesties om armoede aan te pakken. "En dat is hard nodig!", zegt Wiegeraad. "In 2015 leefden in Breda 8.525 huishoudens in armoede, waaronder bijna 4000 kinderen. Dit aantal daalt niet. Sterker nog: ondanks het economisch herstel is dit aantal in 2016 gestegen naar 8.800 huishoudens."

Lees verder
24 mei 2017

SP Breda start met 10 wijken- en dorpentour - UPDATE

Foto: SP
 Zaterdag trapte SP Breda de 10 wijken- en dorpentour af in de Wisselaar, Breda-Noord. Met deze rondgang zorgt SP Breda er de komende 10 maanden tot aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor dat alle wijken en dorpen van Breda bezocht worden. "Iedere laatste zaterdag van de maand trekken we met onze SP-caravan een wijk of dorp in. Met een team van vrijwilligers en experts gaan we in gesprek met mensen rondom een bepaald thema, ditmaal wonen”, zegt SP-afdelingsvoorzitter Michel Verschuren. Maar ook andere vragen, opmerkingen of problemen waar mensen mee zitten kunnen ter sprake komen. “We kijken dan meteen of we mensen ter plekke van advies kunnen voorzien of dat het wellicht aanleiding is om er ook politiek gezien vervolg aan te geven.”Lees verder
21 mei 2017

Goede zorg voor iedereen, niet alleen voor elite!

Foto: SP
De SP Breda is zaterdag 20 mei met de inwoners van Bavel in gesprek gegaan over het nieuw geopende verzorgingshuis van Martha Flora. Deze organisatie biedt, zoals zij het zelf zeggen, de allerbeste zorg bij dementie. Het prijskaartje dat aan die zorg hangt is echter ook naar gelang: bijna €4000,- per maand. Dirk Uijl, raadslid voor de SP in Breda hierover: “De SP wil ook de allerbeste zorg, maar dan wel voor iedereen. Dit soort zorghuizen toont aan dat er veel te veel bezuinigd is het kabinet Rutte, waardoor het afhankelijk is van de dikte van je portemonnee of “de beste zorg” kunt krijgen”.Lees verder
21 mei 2017

SP steunt ambulancepersoneel

Foto: SP
 De SP Breda is zaterdag 20 mei met taart bij de ambulanceposten in Breda langsgegaan. Uit dankbaarheid voor het zware en belangrijke werk dat deze mannen en vrouwen doen, maar ook om hen een hart onder de riem te steken. Komende week wordt namelijk in de Tweede Kamer gedebatteerd over marktwerking in de ambulancezorg. Ondanks het feit dat 92% van het ambulancepersoneel tegen marktwerking is, is demissionair minister Schippers van de VVD er nog steeds van overtuigd dat dit het beste is voor de ambulancediensten. SP raadslid Dirk Uijl hierover: “Het is te belachelijk voor woorden dat vrijwel een hele sector zich tegen een plan uitspreekt, maar dat het toch doorgedramd wordt. Er komt maar weinig realiteitszin binnen in de Ivoren Toren waar deze minister in zit!”.Lees verder
18 mei 2017

Jeugd en politiek: de leukste werkgroep van de raad!

Foto: SP
 Donderdagavond sprak de raad over het winnende project van de werkgroep Jeugd en politiek. Het project Breda Verbonden om eenzaamheid bij ouderen te bestrijden van het Newman College kreeg €5.000,- toegekend. "Als nestor van de raad ondertussen, is het een eer om voorzitter te mogen zijn van de leukste werkgroep van de raad!" zegt SP-raadslid Maurice Spapens. "Maar liefst 49 leerlingen van zes scholen deden dit jaar mee, namelijk het Stedelijk Gymnasium, het O.L.V., de Nassau, het Markenhage, de Graaf Engelbrecht en dus het Newman College. Dat is een absoluut record!"

Lees verder
18 mei 2017

Raad erkent belang kinderboerderij Parkhoeve

Foto: Kinderboerderij Breda-Noord moet blijven
 Alle politieke partijen en ook het College van B&W erkennen het belang van kinderboerderij Parkhoeve. SP Breda vroeg donderdagavond tijdens de raadsvergadering mede namens diverse andere partijen om steun uit te spreken en de zorgen weg te nemen. "Niemand wil dat de kinderboerderij in Breda-Noord sluit maar toch is buiten onze politieke bubbel het beeld ontstaan dat de gemeente elk moment een ketting om de poort komt leggen", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ik hoop dat we vanavond met de brede steun vanuit de raad en het college dat beeld weg hebben kunnen nemen en dat al die vrijwilligers en bezoekers gerust zijn gesteld!"

Lees verder
18 mei 2017

Raad, spreek je steun uit voor kinderboerderij Parkhoeve!

Foto: Kinderboerderij Parkhoeve
 Samen met onder andere PvdA en GroenLinks zal SP Breda vanavond de Gemeenteraad oproepen om steun uit te spreken voor het voortbestaan van kinderboerderij Parkhoeve in Breda-Noord. De subsidieaanvraag van de kinderboerderij werd op grond van voor het bestuur onduidelijke redenen afgewezen en zij diende hiertegen dan ook bezwaar in. Die bezwaarprocedure loopt nu maar een uitspraak kan nog wel zes weken op zich laten wachten. "Werkelijk niemand wil dat deze populaire kinderboerderij waar zoveel kinderen maar ook volwassenen plezier aan beleven, haar poorten moet sluiten", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Juist daarom is het van belang dat we in afwachting van de procedures, al die vrijwilligers en bezoekers niet onnodig in onzekerheid laten zitten. Het woord is vanavond aan de Gemeenteraad om als volksvertegenwoordigers uit te spreken dat de kinderboerderij wat ons betreft moet blijven voorbestaan!"

Lees verder
15 mei 2017

SP op onderzoek uit in De Heuvel

Foto: SP
 Zaterdag was SP Breda op onderzoek uit in de Hudsonstraat in de wijk De Heuvel. Klachten van bewoners dat er stukken plafond naar beneden kwamen, vormden de directe aanleiding voor het bezoek. De SP heeft er in 2013 mede voor heeft gezorgd dat de huren van deze zogenaamde "schimmelwoningen" werden bevroren. Nu zijn we 4 jaar verder en staan de woningen er nog steeds. "Uit de gesprekken van vandaag blijkt dat het merendeel van de bewoners weinig klachten heeft", zegt SP-bestuurslid en bouwkundige Mario Bierbooms. "Over het algemeen reageert WonenBreburg snel op klachten. En dat is maar goed ook! Want ondanks de lage huur en het feit dat deze woningen op termijn gesloopt worden, moeten ze tot die tijd natuurlijk wel veilig bewoonbaar blijven!”Lees verder
11 mei 2017

SP: Kinderboerderij Parkhoeve belangrijk voor Breda-Noord

SP Breda wil dat kinderboerderij Parkhoeve in Breda-Noord behouden blijft voor dit deel van de stad. Woensdag maakte BN/DeStem bekend dat kinderboerderij Parkhoeve in Breda-Noord een afwijzing heeft ontvangen van de subsidieaanvraag van 28 duizend euro. Er zou onvoldoende worden aangegeven welke activiteiten er georganiseerd worden en men zou te weinig doen om financieel gezien de eigen broek op te houden. Het bestuur herkent zich niet in de kritiek. “Met 50 actieve vrijwilligers en 50.000 bezoekers op jaarbasis heeft de kinderboerderij juist een enorm bereik”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Deze laagdrempelige voorziening brengt mensen in beweging en leert kinderen over de natuur. En dat alles in een wijk die een steuntje in de rug van de gemeente goed kan gebruiken. Wij vragen het college het besluit te heroverwegen en er alles aan te doen deze kinderboerderij open te houden.”Lees verder
9 mei 2017

D66 en SP: Studentenkamers nog altijd te duur

Foto: SP
 Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat uitgaande van het woonwaarderingsstelsel, de gemiddelde huur voor een studentenkamer in Breda bijna 50 euro te duur is. Vorig jaar bedroeg dit nog ruim 170 euro bleek uit toenmalig onderzoek van het Huurteam. Dit Huurteam kwam er op initiatief van SP Breda en helpt huurders waaronder studenten, om te hoge huren aan te vechten bij hun huisbaas of de huurcommissie. "Je kan dus concluderen dat het beleid van meer nieuwbouw en de aanpak van huisjesmelkers zijn vruchten af begint te werpen", zegt SP-raadslid René Spiegels. "Toch betalen 2 op de 3 studenten nog altijd te veel voor hun kamer In Breda. Samen met D66 wil de SP dat het Huurteam nog vaker wordt ingezet om de huren verder te verlagen!"

Lees verder

Pagina's