h
27 mei 2018

Aangekondigde acties zorgen voor rustige nacht Night Flight

Foto: SP

Voor de deur postende omwonenden en SP-raadsleden, verborgen (maar aangekondigd) cameratoezicht, handhavers van de gemeente die nu ineens wel in grote getale aanwezig waren en zelfs een beveiliger van hostel Night Flight zelf. Dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat de nacht van zaterdag op zondag rustig is verlopen. “Dat is winst voor de omwonenden die eens een weekendje geen nachtelijke overlast hebben ervaren van Night Flight”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Maar dit heeft natuurlijk alles met ons aangekondigde bezoek te maken en is geen houdbare oplossing voor de lange termijn. Gelet ook op de reacties van de eigenaar op Facebook, maak ik me geen illusie dat hij zijn leven nu gaat beteren. ’s Middags nog stonden er wel weer groepen drinkend voor de deur, werd er alcohol mee het hostel ingenomen en stonden gasten op het dak.”

Lees verder
23 mei 2018

Open brief aan PvdA: Linkse schaamlap? Of linkse samenwerking?

Foto: SP

Woensdagavond besluiten de leden van PvdA Breda in een extra ledenvergadering of ze wel of niet instemmen met het coalitieakkoord dat samen met VVD en D66 geschreven werd. SP Breda roept hen in een open brief op om tegen dit akkoord en deze coalitie te stemmen die van de PvdA een linkse schaamlap maken voor 4 jaar kil, rechts, liberaal beleid. 

Lees verder
22 mei 2018

Omwonenden en SP-raadsleden houden zelf toezicht bij Night Flight

Foto: SP

Omdat de afdeling handhaving van de Gemeente Breda het al drie jaar laat afweten, gaan omwonenden en SP-raadsleden samen een nacht toezicht houden bij het overlast gevende hostel Night Flight. Dit doen ze door in de nacht van aanstaande zaterdag op zondag voor de deur te posten en gasten van het hostel die overlast veroorzaken aan te spreken op hun gedrag. “Volgens de vele regels uit de exploitatievergunning zou dit eigenlijk moeten gebeuren door de exploitant van het hostel. Maar die weigert dat te doen en komt daar tot op de dag van vandaag mee weg”, zegt woordvoerder Patricia van den Boogaart namens de omwonenden. “Indien aanspreken niet helpt zullen we de direct dienst handhaving bellen en desnoods burgemeester Paul Depla zelf.”

Lees verder
19 mei 2018

SP eist opheldering geslachtofferde invalidenparkeerplaatsen

Foto: Marcel Brans / Breda Gelijk

Afgelopen week bereikte ons het bericht van Breda Gelijk​ dat er op de hoek van de Kraanstraat met de Vismarkt in Breda een eettent is geplaatst. Deze heeft hier netjes een vergunning voor en gezien de evenementen in de buurt van deze plaats ook nog begrijpelijk. Wat SP Breda wel zeer verbaasd, is de precieze plaats van de eettent. Deze neemt namelijk de plaats in van twee invalidenparkeerplekken. "En dat niet voor een dagje, maar voor een maand is ons medegedeeld. En het aantal invalidenparkeerplaatsen binnen de singels is al niet ruim", zegt SP-burgerraadslid Inge Verdaasdonk​. "Het is onwenselijk dat de beste binnenstad, een maand lang minder toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Lees verder
17 mei 2018

SP: Geen bedelverbod maar een armoedeverbod

Foto: SP

Als het aan wethouder Miriam Haagh (PvdA) ligt, komt er een bedelverbod in Breda. SP Breda vindt dat symboolwetgeving van de bovenste plank. “Wij willen niet een verbod op bedelen, maar een verbod op armoede”, zegt SP-burgerraadslid Inge Verdaasdonk. “Is dit een voorbode voor het hardvochtige VVD-beleid wat Breda de komende jaren te wachten staat?” Bovendien is het verbod overbodig. Op het moment dat bedelen echt tot overlast leidt, biedt de algemene plaatselijke verordening (APV) voldoende mogelijkheden om op te treden. Verdaasdonk: “Daarmee schiet deze aanpassing van de APV die juist om minder regels ging, zijn doel voorbij.”

Lees verder
14 mei 2018

SP wil meer openheid over inkomsten politieke partijen

Foto: SP

SP Breda wil werkelijke openheid over de inkomsten van politieke partijen. Vlak voor de verkiezingen hebben partijen vrijwillig hun begroting ingediend bij de accountant van de Gemeente Breda om te controleren of er geen crimineel geld tussen zat. Deze gegevens werden echter niet openbaar. “De accountant er naar laten kijken is een eerste stap, maar het zegt natuurlijk niets over andere vormen van ongewenste beïnvloeding”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Het is ook belangrijk om te weten of bijvoorbeeld een ondernemer, duizenden euro’s bijdraagt aan de campagne van een bepaalde partij en wat hier mogelijk tegenover staat.”

Lees verder
7 mei 2018

SP Breda en 50PLUS: Pak armoede aan, ook onder ouderen

SP Breda en 50PLUS willen van het (nieuwe) College van B&W weten wat zij eraan gaat doen om het tij te keren dat steeds meer Bredanaars in armoede leven. Inmiddels zijn 1100 mensen afhankelijk van de voedselbank om te voorzien in hun basisbehoeften. Ook ziet men een toename van ouderen die aankloppen. “Deze Bredanaars zijn slechts het topje van de ijsberg, omdat mensen alleen via een (schuld)hulpverlener aangemeld kunnen worden”, zegt SP-raadslid Boi Boi Huong.  Uit CBS- onderzoek blijkt dat mensen tussen 55 en 65 jaar het grootste risico lopen om langdurig in armoede te leven.  Meer mensen in deze leeftijdscategorie raken  arbeidsongeschikt of werkeloos omdat steeds langer doorgewerkt moet worden.  Huong: “Juist voor deze groep ontbreekt speciaal beleid vanuit de gemeente. Sterker nog: armoederegelingen worden vooral via internet onder de aandacht gebracht terwijl slechts 30% van de ouderen regelmatig thuis online is!”

Lees verder
5 mei 2018

SP Breda lanceert meldpunt vrijwillige ouderbijdrage

Foto: SP

Vandaag lanceert SP Breda een meldpunt (http://spbreda.nl/enquete) over de vrijwillige ouderbijdrage voor ouders met schoolgaande kinderen. Uit onderzoek  van het tv-programma Kassa bleek dat 30 procent van de ouders ervaart dat kinderen buitengesloten worden indien de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald. "Ook op de school waar ik werk zie ik dat sommige ouders de kosten voor een schoolreisje  niet kunnen betalen en hun kinderen daarom niet mee mogen", vertelt Michel Verschuren, SP-burgerraadslid en docent. “Met het meldpunt willen we kijken hoe Bredase ouders van schoolgaande kinderen de vrijwillige bijdrage en andere extra schoolkosten ervaren.”

Lees verder
1 mei 2018

Dag van de Arbeid

Foto: SP

Vandaag is het 1 mei, de Dag van de Arbeid. Aanstaande zondag viert SP Breda naar aanleiding van de Dag van de Arbeid haar Dag van het Socialisme. Op deze middag willen we de staat van links en in het bijzonder de SP bespreken. Welke uitdagingen liggen er voor ons? Denk en debatteer vooral mee. We zien je graag op 6 mei om 13:00 uur in het Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12, Breda

Lees verder
26 april 2018

Bezoekers moskee en SP in gesprek

Foto: Google Streetview

Donderdagavond spraken Mohamed Zarouali en Rachied Benabbou, vaste bezoekers van de moskee aan de Antiloopstraat, met SP-fractievoorzitter Bas Maes. Naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur, stelde SP Breda vragen over de invloed van Saudi Arabië op de moskee en de financiële banden. “Veel vaste bezoekers van de moskee waaronder ikzelf, vinden dat de moskee hierdoor onterecht in een kwaad daglicht is gesteld”, zegt Zarouali. “Dit doet geen recht aan het goede werk wat het bestuur ook doet om veel jongeren op het rechte pad te houden.” SP Breda betreurt het als de bezoekers zich gekwetst voelen en ziet ook mogelijkheden om te voorkomen dat er steeds ophef blijft ontstaan. Het moskeebestuur zou bijvoorbeeld kunnen overwegen het Saudische Al Waqf Al Islami dat voor de helft eigenaar is van het pand, uit te kopen. “Dat zou een flinke eerste stap zijn om aan te tonen dat de moskee daadwerkelijk onafhankelijk is”, zegt Maes. “Ook zou het bestuur wat mij betreft geen omstreden predikers een podium moeten bieden. Dan voorkomen we dat de moskee om de paar jaar slecht in het nieuws komt en dat is beter voor iedereen.” Overigens zijn Zarouali en Benabbou van mening dat er van omstreden predikers geen sprake is.

Lees verder

Pagina's