h

Kadernota 2024: Wethouder financien gokt en de Bredanaar verliest

31 mei 2024

Kadernota 2024: Wethouder financien gokt en de Bredanaar verliest

Foto: pixabay

De nieuwe kadernota van het gemeentebestuur is slecht nieuws voor veel mensen in onze stad. De komende jaren betaal je meer aan gemeentelasten voor veel minder service. Van minder onderhoud aan de sporthal in de wijk en het minder ophalen van het GFT tot bezuinigingen op de WMO, werk en inkomen en jeugdzorg. “Deze uitzichten zijn slecht, we maken ons zorgen. De wethouder gokte en verloor, begrootte niet realistisch en nu zitten we in 2025 met onnodige tekorten en dat stelt de stad voor harde keuzes.” Verzucht SP-fractievoorzitter Inge Verdaasdonk. Waar een half jaar geleden de begroting voor 2025 nog in de plus stond staat hij nu flink in de min. En dat komt niet door het rijk maar door het niet juist begroten van de inflatie en cao-stijgingen, ondanks waarschuwingen van de Bredase SP vorig jaar. De wethouder hield vol dat ze erop vertrouwde dat 2,9% wel genoeg was om de extra kosten te dekken terwijl het rijk 4,12 % adviseerde. Deze gok kost Breda nu een bezuinigingsronde die de wethouder hard aangerekend mag worden.

 

De andere gok gaat over 2026 en verder, waarbij dezelfde wethouder financiën Kranenborg er op gokte dat de al jaren aangekondigde bezuinigingen vanaf 2026 door het rijk nog wel ingetrokken zouden worden door het rijk, gebeurt dat niet en dat betekent 26 miljoen per jaar aan bezuinigen. “Dat is duur gokken met Bredaas geld” aldus Verdaasdonk.

 

De wethouder zegt zelf dat het college nu naar bezuinigingen moet grijpen. Door te bezuinigingen op personeel en onderhoud, verdwijnt expertise in onze gemeente, wordt het serviceniveau verlaagd en neemt het risico op grote kosten door achterstallig onderhoud enorm toe. Bezuinigen op onze jeugd op de WMO, nog voordat er een plan ligt hoe dan, zorgt dat er straks mensen tussen wal en schip gaan vallen. Het college blijft vooral volhouden hoe gaaf en ondernemend onze stad is en doet er alles aan om het geld te gebruiken voor hun eigen prestigeprojecten zoals het doortrekken van de Mark en andere uiterlijke paradepaardjes, waar Bredanaars weinig aan hebben. In jouw buurt blijf je struikelen over boomwortels, verdwijnt de pinautomaat en de activiteiten en heb je de wijkboa – want de wijkagent is al wegbezuinigd – al in geen tijden meer gezien.

 

Voor de strijdvaardigde Bredase SP is het duidelijk. Goed begroten doe je niet door te gokken maar door realistisch te begroten en tijdig in te spelen op aankomende gebeurtenissen. Dat is niet gedaan, waardoor er nu moet worden bezuinigd. Er is één mooie ontwikkeling: eindelijk verbreekt de VVD een heel dure verkiezingsbelofte. Ze gaan de OZB een klein beetje verhogen. “Dit hadden ze natuurlijk al veel eerder moeten doen, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.” Benadrukt Verdaasdonk nog maar even. De socialisten vinden dit niet in verhouding staan met de bezuinigingen op het sociaal domein. Deze zijn drie maal hoger dan de OZB-verhoging. Volgens de SP wordt het tijd dat er een eerlijk tarief wordt betaald. De SP gaat ook kritisch kijken naar de honderd miljoen aan investeringen per jaar. “Moeten we geld blijven pompen in dure projecten, terwijl het geld bij onze kwetsbare mensen weggehaald en hele buurten opgeknapt moeten worden?” Zegt Verdaasdonk. Op 4 juli zal het grote debat over de kadernota plaatsvinden in de raad, Bredanaars kunnen op 20 juni komen inspreken op de kadernota deze vind je hier Kadernota 2024 | Kadernota 2024 | Breda (hetgeldvanbreda.nl)

U bent hier