h
15 augustus 2016

Veel steun Nationaal ZorgFonds op jaarmarkt Teteringen

Foto: SP
Zondag 14 augustus stond SP Breda met een kraam op de jaarmarkt in Teteringen om steunbetuigingen te vragen voor het Nationaal Zorgfonds. Meer dan honderd keer werd enthousiast de pen ter hand genomen om steun te betuigen aan deze campagne die gestart is door de SP maar uit aan groeien is tot een brede maatschappelijk beweging. Al meer dan 95.000 mensen in Nederland hebben hun steun gegeven voor het Nationaal ZorgFonds. In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. De bezoekers in Teteringen en van ver daarbuiten waren het daar helemaal mee eens.

Lees verder
7 augustus 2016

CENTRUMBEWONERS: VEEL OVERLAST VAN STAPPERS

Foto: SP
Schreeuwen, tegen de gevel plassen of overgeven, het stukgooien van bierflesjes, op de ramen slaan, auto's vernielen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat de bewoners van de Nijverheidssingel, Nieuwe Dieststraat en Middellaan ieder weekend meemaken met de stroom stappers van en naar het centrum.  Lang niet in alle gevallen is hiervoor echter het hostel Night Flight als schuldige aan te wijzen. Dat blijkt uit de verhalen die leden van SP Breda zaterdagmiddag hoorden aan de deur. "Toch ervaren met name direct omwonenden van het hostel wel degelijk overlast", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Het zou daarom goed zijn als de gemeente probeert de eigenaar van het hostel en de omwonenden weer om tafel te krijgen zodat er afspraken kunnen worden gemaakt over het terugdringen van overlast."

Lees verder
5 augustus 2016

SP Breda gaat buurten bij Nijverheidssingel

Foto: BN/DeStem
Zaterdag 6 augustus gaat SP Breda weer buurten in de buurt. Plaats van handelen is ditmaal de Nijverheidssingel in het centrum van Breda. De straat kwam de afgelopen weken veel in het nieuws omdat bewoners veel overlast ervaren van het naastgelegen hostel Night Flight. “Zoals iedere maand gaan we graag met inwoners in gesprek over wat er leeft in een bepaalde buurt”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “In dit geval lijkt dat wel duidelijk. Toch horen we na alle media-aandacht graag van de bewoners zelf wat er nu precies aan de hand is. En of we daar samen iets aan kunnen doen natuurlijk!”Lees verder
14 juli 2016

SP Breda steunt buurtbewoners in strijd behoud speeltuin

Foto: SP
Donderdagmiddag 14 juli was het een drukte van jewelste aan de Langdonk in Breda. Zo’n 40 buurtbewoners en kinderen hadden zich verzameld bij het speeltuintje, dat op de nominatie staat om afgebroken te worden. De omwonenden zijn het daar niet mee eens en hebben inmiddels meer dan 60 handtekeningen verzameld voor het behoud. Dirk Uijl, raadslid voor de SP in Breda, steunt de buurtbewoners: “Een speeltuin waar zoveel mensen zich voor inzetten mag niet zomaar verdwijnen. Ik vind dat de gemeente dit signaal serieus moet nemen en samen met de buurtbewoners moet kijken hoe het speeltuintje behouden kan blijven”.

Lees verder
12 juli 2016

SP Breda presenteert zwartboek en verbeterpunten ATEA

Foto: SP
Woensdagavond voorafgaand aan de laatste raadsvergadering van het politieke seizoen, overhandigde SP Breda samen met medewerkers van ATEA een zwartboek met daarin ook vijftien verbeterpunten, aan wethouder Marianne de Bie (werk en inkomen). In het zwartboek staan de klachten die de afgelopen twee maanden binnen zijn gekomen via het meldpunt ATEA-Alarm. SP Breda lanceerde het meldpunt om erachter te komen of de klachten die de partij ontving over de ATEA-groep, slechts incidenten zijn of dat er structureel iets mis gaat. "In de klachten hebben wij wel een patroon kunnen ontdekken", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Juist vanwege het belang dat wij aan ATEA hechten, moet het echt beter qua werkomstandigheden en de bejegening van de vaak kwetsbare werknemers. Ook de begeleiding naar werk laat ruimte voor verbetering zien!"Lees verder
30 juni 2016

SP: Bouw woningen op het CSM-terrein

Foto: SP
Naar mening van SP Breda kan het CSM-terrein bebouwd worden met circa 1000 woningen waarvan minimaal een derde betaalbare huur en een derde betaalbare koop. Dat blijkt uit een bespreeknotitie van SP Breda die later dit jaar aan de orde komt in de gemeenteraad. "Met het bespreken van dit belangrijke onderwerp willen we dat de raad meedenkt over de invulling van dit 25 hectare grote terrein", zegt SP-raadslid René Spiegels. “De grond is wel niet in het bezit van de gemeente, maar de gemeenteraad stelt wel het bestemmingsplan vast. Nadenken over de invulling is dus wel degelijk nuttig en wenselijk!”

Lees verder
28 juni 2016

SP steunt de Brandweer in haar strijd

Foto: SP
Op een zonnige dinsdagmiddag ging de SP Breda op bezoek bij de brandweerkazerne. De mannen en vrouwen van de Brandweer Breda waren net aan het sporten. De SP kwam taart brengen en dat doen ze niet zomaar. De Brandweerlieden strijden al ruim anderhalf jaar tegen een verhoging van hun pensioenleeftijd naar 62 jaar. De SP steunt hun strijd. Tijdens ons bezoek aan de kazerne leerden we dat de brandweerlieden met 14 kilo bepakking een ladder op moeten en dan ook nog mensen redden uit brandende gebouwen. Dat vereist een goede conditie en gezondheid voor een baan die met recht loodzwaar genoemd mag worden. Breda heeft een prachtige kazerne, met fantastisch materieel en gedreven vakmensen met een enorme passie voor hun werk. Dat blijkt in hun actievoeren. Vanaf woensdag 29 juni gaat ook de Bredase Brandweer actie voeren. Deze acties zullen ingericht zijn om de werkgever tot last te zijn, terwijl de mensen in Breda volledig kunnen blijven vertrouwen op de inzet van onze Brandweer. “Ik prijs de Brandweer voor deze manier van actievoeren.” zeg SP-voorzitter Michel Verschuren. “De brandweerlieden kunnen onze steun gebruiken, zij gaan letterlijk door het vuur om onze stad veilig te houden en verdienen daarbij een goed en vervroegd pensioen.”Lees verder
21 juni 2016

Meldpunt ATEA-alarm sluit eind juni

Foto: SP
Eind juni sluit SP Breda het meldpunt ATEA-Alarm. In amper twee maanden tijd zijn er dan naar verwachting ruim 50 klachten binnengekomen over de werkwijze van ATEA. SP Breda gaat die klachten verzamelen in een zwartboek en samen met verbetervoorstellen aanbieden aan wethouder Marianne de Bie (D66). Dit zal op woensdag 13 juli plaatsvinden, voorafgaand aan de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Na de zomer zal SP Breda de uitkomsten agenderen voor bespreking in de commissie bestuur. "De klachten die tot nu toe ontvangen zijn, hebben betrekking op vrijwel alle losse bedrijfsonderdelen van ATEA. Ze geven dus een volledig beeld en maken duidelijk waar er ruimte is voor betering", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Langer wachten leek ons dan ook niet zinvol. We moeten liever vandaag dan morgen starten met het verbeteren van ATEA!"Lees verder
21 juni 2016

Debatavond over Brexit en de rol van Europa

Foto: SP
Vrijdag 24 juni, de dag na het Brits referendum over een eventueel 'Brexit' organiseren ROOD Breda en de Jonge Democraten (de jongerenorganisatie van D66) een debat over de rol van Europa. Hoe gaan we verder na het referendum over een Brexit? Voorstander van Europese samenwerking Jacco van de Griek (Jonge Democraten) en Guide de Been (ROOD) die een meer kritisch geluid zal laten horen, leiden de discussie aan de hand van stellingen in.

Lees verder
20 juni 2016

Pegida haalt ongewild €500 op voor vluchtelingen

Foto: SP
Het protest van Pegida, dat door een gelegenheidscoalitie omgedoopt is tot sponsorloop, heeft inmiddels €500,- opgebracht. Dit geld is gedoneerd door politieke partijen als D66, PvdA, CDA, SP maar ook door betrokken inwoners van Breda. Woordvoerder René Spiegels: “Het is mooi om te zien hoe een haatdragende club als Pegida inwoners en politieke partijen van Breda juist weet te verbinden, deze actie kan met recht het positieve verhaal van Breda genoemd worden!”. Het geld dat opgehaald is, zal de komende weken uitgedeeld worden aan verschillende Bredase initiatieven die zich inzetten voor vluchtelingen en statushouders.Lees verder

Pagina's