h
15 december 2016

Ren mee met Roemer voor Serious Request

Foto: SP
In de week voor kerst vragen 3FM en het Rode Kruis aandacht voor het tegengaan van kindersterfte door longontsteking. Hier wil de SP graag een steentje aan bijdragen, en daarom organiseren we een sponsorloop van het Binnenhof in Den Haag naar Breda. Verschillende (kandidaat) Kamerleden lopen mee, zoals bijvoorbeeld Michiel van Nispen, Lilian Marijnissen, Ron Meyer en Sandra Beckerman. Het laatste stuk van de in totaal 88 kilometer durende loop wordt afgelegd door de Bredase wethouder Patrick van Lunteren en lijsttrekker Emile Roemer. De start is op de Speelhuislaan en we eindigen op de Grote Markt!Lees verder
14 december 2016

Weblog: De wereld is mooi Tineke

Foto: SP
De ontelbare kleine daden van onbekende mensen zijn belangrijk, zij leggen de basis voor belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis. Afgelopen weekend hoorde ik dit citaat van een wijs man, Howard Zinn. We waren in Steenwijk met een aantal SP-afdelingen bij elkaar. Een jaarlijks terugkerend fenomeen om elkaar weer eens te zien en te inspireren tot nog meer grote en kleine daden van solidariteit, actie en strijd.

Lees verder
8 december 2016

SP Breda: effectievere maatregelen, geen hardere straffen

Foto: SP
In de commissie economie van de Bredase gemeenteraad stonden woensdagavond de maatregelen die worden getroffen wanneer iemand met een uitkering zich niet aan afspraken houdt, op de agenda. Het college kiest er voor om hier zoveel mogelijk maatwerk in te zetten, zodat mensen hun gedrag kunnen veranderen. SP-raadslid Dirk Uijl hierover: “Uit de cijfers blijkt dat deze inzet werkt. Je leert iemand niet door die persoon alleen maar nog harder aan te pakken”. Ook is er in de commissie stevig debat gevoerd over welke maatregelen nodig zijn wanneer iemand zich misdraagt of bedreigingen uit. “De SP staat pal voor de veiligheid van onze ambtenaren. Als hun veiligheid in het gedrang komt, moet de politie ingeschakeld worden en is er het strafrecht om te bepalen wat er gedaan moet worden. Daar hoeven we als Breda niet allerlei zware sancties bij te gaan verzinnen” aldus Uijl. Donderdag 22 december zal over deze onderwerpen gestemd worden in de gemeenteraad.

Lees verder
8 december 2016

Geen bezuinigingen op zorg vanwege tekort participatie

Foto: SP
Breda gaat niet bezuinigen op zorg om uitkeringen te kunnen betalen. Dat was één van de toezeggingen die wethouder Marianne de Bie (werk en inkomen, D66) deed tijdens het debat over de tekorten op het geld voor participatie. SP Breda vroeg hier nadrukkelijk om, omdat er nu onder andere geld dat over is gebleven van jeugdzorg en de Wmo gebruikt wordt om het tekort van bijna €5 miljoen op te vangen. Dirk Uijl, raadslid voor de SP in Breda hierover: “In Breda beschouwen we de drie decentralisaties – jeugd, Wmo en participatie – als communicerende vaten. We moeten alleen vaststellen dat het vat van participatie hartstikke lek is. Daar kun je niet structureel geld voor zorg bij blijven doen, dan zul je het lek moeten dichten of ook elders in de begroting geld vinden.”

Lees verder
8 december 2016

SP: Houd thuiszorg en cliënt samen

Foto: SP
SP Breda heeft er in de commissie maatschappij van de Bredase gemeenteraad voor gepleit om thuiszorgmedewerkers en cliënten die nu nog gebruik maken van de Alfacheque, samen onder te brengen bij de reguliere thuiszorgaanbieders. Vorige week heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd dat Breda per 1 januari 2018 stopt met de Alfacheque. Dat is wat de SP betreft goed nieuws. "Maar medewerker en cliënt moeten nu wel op een goede manier ondergebracht worden bij de gebruikelijke aanbieders van thuiszorg", zegt SP-raadslid Dirk Uijl. "Dat wil zeggen voor de client het vertrouwde gezicht over de vloer en voor de medewerker fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden!" 

Lees verder
6 december 2016

Opvang statushouders in Koetshuis

Foto: SP
Om de ergste druk van de woningmarkt te halen, kan SP Breda instemmen met de aanschaf van Het Koetshuis voor de huisvesting van 46 statushouders. Alhoewel deze voormalige opvang zich historisch gezien heeft bewezen, werkt de locatie aan de rand van de stad integratie niet bepaald in de hand. "Vandaar dat wat de SP betreft wel aan een drietal randvoorwaarden moet worden voldaan", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Allereerst moeten de statushouders wat ons betreft zo snel mogelijk doorstromen naar normale huisvesting, dienen ook de tijdelijke voorzieningen van voldoende kwaliteit te zijn en tot slot moet de integratie en begeleiding die al gestart is in het AZC, volop door gaan!"Lees verder
1 december 2016

Breda stopt met Alfacheques

Foto: SP
SP Breda is blij dat per 1 januari 2018 de alfacheque in Breda wordt afgeschaft. De partij heeft er altijd voor gepleit hier zo snel mogelijk een eind aan te maken omdat de alfacheque ervoor zorgt dat thuiszorgmedewerkers voor slechtere arbeidsvoorwaarden aan de slag moeten dan wanneer zij in loondienst zouden zijn. “Werk in de zorg is belangrijk en zwaar dus daar moet een fatsoenlijk salaris en volwaardige arbeidsvoorwaarden tegenover staan”, zegt Dirk Uijl, raadslid voor de SP in Breda. “Het is nu zaak dat we ervoor zorgen dat zowel cliënten als medewerkers ondergebracht worden bij de reguliere thuiszorgaanbieders zodat mensen hun vertrouwde hulp over de vloer blijven krijgen.”Lees verder
30 november 2016

Pak discriminatie in de horeca aan

Foto: SP
Afgelopen zondag bleek uit het tv-programma Undercover in Nederland dat in Breda nog altijd gediscrimineerd wordt aan de deur bij cafés. Het programma stuurde drie groepen jongemannen op pad en kwam er met de verborgen camera achter dat de groep blanke mannen overal moeiteloos binnenkwam. Dit terwijl de groep met donkere mannen en de groep met mannen van Marokkaanse afkomst vaak werden geweigerd. "In juni al stelden we vragen aan het College van B&W over discriminatie aan de deur. Toen werd gesteld dat dit onderwerp van gesprek was tussen de Gemeente Breda en de horeca", zegt SP-commissielid Rachied Benabbou. "Als het programma iets duidelijk maakt, is het wel dat de tijd van praten voorbij is. Er moet nu echt worden ingegrepen om discriminatie keihard aan te pakken!" 

Lees verder
25 november 2016

Opinie: Het verhaal van Bredanaars?

Foto: SP
Woensdag werd Het verhaal van Breda gepresenteerd door het College van B&W. Na een zorgvuldig doorlopen proces met onder andere inwoners, viel daar toch ineens de wat bestuurlijke term "internationale schakelstad". Alhoewel er benadrukt werd dat dit niet de nieuwe slogan van Breda wordt, is het wel hetgeen wat sindsdien steeds in de media opduikt.

Lees verder
23 november 2016

Volle bus vanuit Breda naar landelijke aftrap Nationaal ZorgFonds

Foto: SP
Ook vanuit Breda trekt er zaterdagmorgen 26 november een bus vol richting Den Haag voor de landelijke aftrap van het Nationaal ZorgFonds. Deze brede beweging die mede wordt gesteund door SP, 50Plus, Partij voor de Dieren, FNV Zorg & Welzijn, KBO Brabant en tal van zorginstellingen, pleit voor het afschaffen van het eigen risico en wil een eind maken aan de macht van de zorgverzekeraars. "Alhoewel zich de afgelopen maanden al ruim 215.000 mensen aansloten, is dit eigenlijk pas het begin!", zegt Michel Verschuren, één van de drijvende krachten in Breda. "In een recordtijd sloten ook in Breda al meer dan 2.000 mensen zich aan bij het Nationaal ZorgFonds. Met een deel van deze actievoerders van het eerste uur, gaan we zaterdag naar Den Haag om samen met meer dan 1.500 andere enthousiastelingen uit het land, de campagne officieel af te trappen!"Lees verder

Pagina's