h
16 april 2018

Ook Bredase subsidie verstrekt aan foute Jumbo's?

Foto: SP

Afgelopen weekeinde bereikte ons het zorgwekkende nieuws dat de Jumbo in onder andere Ulvenhout werknemers onder valse voorwendselen, met leugens en dreigementen, medische gegevens en bewijsstukken afhandig maakt. Het bedrijf handelde onwettig door te schrijven dat werknemers verplicht zijn de gegevens te verschaffen. Dat het werknemersbestand aan de hand van deze informatie werd doorgelicht op mogelijkheden om subsidie aan te vragen, daar werden werknemers niet over geïnformeerd. "Dit deden zij naar eigen zeggen ‘met de beste bedoelingen’ om mensen met een beperking aan het werk te helpen", zegt SP-raadslid Boi Boi Huong. "Ik twijfel aan de goede bedoelingen van Jumbo. Deze actie lijkt er vooral op gericht om subsidie binnen te harken op mensen die toch al in dienst waren. Subsidies die daarom niet ten goede komen aan werkgevers die wel van plan zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuw aan te nemen." Na het breken van stakingen op de distributiecentra en het omzeilen van de bonden bij het afsluiten van cao’s, lijkt dit een volgende dubieuze manier van Jumbo om zo min mogelijk uit te geven aan personeel. Huong: "Ik wil van wethouder Marianne de Bie (D66) weten of er op deze wijze ook geld van de Gemeente Breda bij Jumbo terecht is gekomen en wat zij hiertegen gaat ondernemen."

Lees verder
13 april 2018

SP Breda steunt stakende leraren

Foto: SP

Vrijdag staken de leraren in het basisonderwijs opnieuw voor minder werkdruk en een beter salaris. En ook ditmaal konden zij rekenen op de steun van SP Breda die hen een bezoekje bracht en iets lekkers meenam. Op de De Werft in de Haagse Beemden, de Petrus en Paulus in Boeimeer en De Fontein in Brabantpark ging het team van de SP in gesprek met de juffen en meesters over de toenemende werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs. “Een juf vertelde over een klas met maar liefst 38 kleuters en hoe dat moet als er één bijvoorbeeld moet worden verschoond vanwege een ongelukje”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Of de leraren op De Fontein die de staking van vandaag aangrepen om de administratie bij te werken zodat ze dat ditmaal niet in de avonduren of het weekend hoeven te doen.”

Lees verder
13 april 2018

Ego’s en eigenbelang staan stabiele meerheidscoalitie in de weg

Foto: SP

Het voorstel van de informateur om met VVD, D66 en PvdA een coalitie te gaan vormen, voldoet niet aan de opdracht van een stabiele meerderheidscoalitie. Samen hebben de partijen een minimale meerderheid van 21 zetels en hopen op gedoogsteun van nieuwkomer 50PLUS. Gisterenavond werd in de raad het voorstel van informateur Bert Wijbenga Van Nieuwenhuizen besproken. “Dit is geen stabiele meerderheidscoaltie. Dit is een houtje-touwtje-coalitie die én niet stabiel is, én bovendien geen meerderheid heeft. VVD, D66 en PvdA haalden samen nog geen 47% van de stemmen”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. De reden dat Breda door deze partijen wordt opgezadeld met een vechtraad en een instabiel stadsbestuur is volgens SP Breda een platte strijd om het pluche. Maes: “VVD wil hoe dan ook één wethouder meer dan D66. D66 weigert hun tweede wethouder op te geven. Daarmee zijn vijf van de zes poppetjes al ingepikt en dat maakt een stabiele meerderheid van vier partijen onmogelijk. Het gaat om ego’s en eigenbelang, niet om het belang van Breda!”

Lees verder
11 april 2018

Pak overlast schoolplein Heuvel aan

Foto: SP

Bewoners van wooncentrum De Brink in de wijk Heuvel hebben al jarenlang overlast van mensen die buiten schooltijd, rondhangen op het schoolplein van basisschool De Parel.  Het gaat bijvoorbeeld over grote groepen die hun afval en behoeften, als dan niet in een luier, op het schoolplein achterlaten en bijzonder veel lawaai maken. “Ook hebben bewoners al meerdere keren melding gemaakt van drugs dealende jongeren maar er wordt weinig tot niet gehandhaafd”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. “Er is inmiddels een enquête geweest onder bewoners van De Brink. De voorstellen die nu echter worden gedaan om de overlast aan te pakken, zijn niet naar tevredenheid van de omwonenden.” SP Breda trekt aan de bel bij het College van B&W en wil dat de overlast eindelijk echt aangepakt wordt.

Lees verder
10 april 2018

Fatsoenlijk loon en pensioen voor mensen met arbeidsbeperking

Foto: SP

Het vorige kabinet deed, onder leiding van Jetta Klijnsma (PvdA), de sociale werkplaatsen op slot en bezuinigde 1,2 miljard op de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. Het nieuwe kabinet-Rutte, staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) voorop, is van plan om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te betalen én hun pensioen af te pakken. “Hiermee wordt er opnieuw een half miljard bezuinigd op deze groep en zakt het kabinet wat mij betreft door de bodem van onze beschaving”, zegt SP-raadslid Boi Boi Huong. “Breda moet hiertegen optreden. Daarom pleiten wij ervoor dat mensen die door deze kabinetsmaatregel onder het minimumloon gaan verdienen, worden gecompenseerd zodat zij wel een fatsoenlijk salaris krijgen en aan pensioenopbouw doen."

Lees verder
9 april 2018

Buurten in de buurt Heuvel

Foto: SP

SP Breda was zaterdag op een geweldige mooie lentedag op bezoek in de Heuvel. Specifiek tussen de Mastbosstraat en het Thorbeckeplein, een stuk dat in de laatste jaren een grote metamorfose heeft doorgemaakt. Er zijn veel gedateerde woningen afgebroken en nieuwe daarvoor teruggekomen en er zijn een aantal oudere, maar nog goed bewoonbare woningen blijven staan. In de buurt is een mengelmoes van sociale huur, duurdere huur en koop gerealiseerd. In een aantal straten is gerenoveerd (tot en met zonnepanelen op de daken bij sociale huurwoningen) en in andere straten wordt groot onderhoud gepleegd. Kortom iemand, die na 20 jaar terug zou komen in de buurt, zou gedesoriënteerd kunnen raken. "Het is dan ook niet verwonderlijk, dat veel mensen, die we aanspraken en die vaak ook al lang in de buurt wonen, het hier uitstekend naar hun zin hebben", zegt SP'er Pierre van Leent. "Toch komen er tijdens de gesprekken wel wat zaken naar boven..."

Lees verder
7 april 2018

SP (voorlopig) uit onderhandelingen gezet

Foto: SP

Informateur Bert Wijbenga-Van Nieuwenhuizen heeft na diverse gespreksrondes met partijen, vandaag het advies uitgebracht dat VVD, D66 en PvdA verder in gesprek moeten over een nieuw te vormen coalitie. Dat is een voortzetting van de huidige coalitie, behalve de SP. “Onze inzet bij de gesprekken was een liberaal linkse coalitie, waarbij we een voortzetting van de huidige zeker niet uitsloten”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Dat wij nu in eerste instantie buiten de boot vallen, is teleurstellend. Wij hebben de afgelopen vier jaar aangetoond te kunnen besturen en hadden graag opnieuw deel uitgemaakt van de coalitie. Mocht het VVD, D66 en PvdA - samen een minimale meerderheid in de raad! - niet lukken een stabiele coalitie te vormen, dan staan wij in ieder geval klaar om opnieuw onze verantwoordelijkheid te nemen.”

Lees verder
30 maart 2018

Raadsfractie beëdigd

Foto: SP

Donderdagavond is de Bredase Gemeenteraad beëdigd. Onder hen ook SP’ers Bas Maes, Patrick van Lunteren, Boi Boi Huong en Dirk Uijl. Daarnaast legden ook de burgerraadsleden de eed of gelofte af, waaronder Inge Verdaasdonk en Michel Verschuren. Fractievoorzitter Bas Maes stelde trots - en met de nodige humor - zijn team voor de komende vier jaar voor aan de stad. Lees hieronder zijn bijdrage...

Lees verder
28 maart 2018

Afscheid van Ria Wiegeraad, René Spiegels, Maurice Spapens en Rachied Benabbou

Foto: SP

Woensdagavond nam de Gemeenteraad afscheid van SP-raadsleden Ria Wiegeraad, René Spiegels en Maurice Spapens. Van Ria en René was het al bekend dat zij niet op een verkiesbare plaats stonden. Voor Maurice was het nog even spannend. Toen echter vorige week de verkiezingsuitslag bekend werd, was het snel duidelijk dat hij niet als raadslid zou terugkeren. Maurice is wel de eerstvolgende om in te stromen als burgerraadslid indien er een plek vrijkomt. Ook van burgerraadslid Rachied Benabbou werd afscheid genomen. “Ik wil Ria, René, Maurice en Rachied hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren. Niet alleen in belang van de SP, maar in het belang van heel Breda”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Stuk voor stuk zijn het geen politici in traditionele zin van het woord. Maar echte volksvertegenwoordigers die samen met de mensen het verschil maakten. Natuurlijk blijven ze actief binnen onze partij, maar in de raad gaan we ze zeker missen.”

Lees verder
27 maart 2018

Bas Maes opnieuw fractievoorzitter

Foto: SP

Maandagavond heeft de SP-fractie Bas Maes opnieuw verkozen tot voorzitter. Maes was ook de afgelopen vier jaar fractievoorzitter en had daarvoor diverse rollen binnen de SP in Breda waaronder commissielid en afdelingsvoorzitter. De nieuwe fractie bestaat verder uit raadsleden Patrick van Lunteren (tevens demissionair wethouder), Dirk Uijl en Boi Boi Huong en burgerraadsleden Inge Verdaasdonk en Michel Verschuren. Zij zullen allen in de raadsvergadering van aanstaande donderdag beëdigd worden. Pieter Teurlings blijft als fractiemedewerker de drijvende kracht achter de schermen. Maes: “Het is een eer om dit team vol elan, ervaring en politieke slagkracht opnieuw aan te mogen voeren!”

Lees verder

Pagina's

Volg SP Breda