h
10 februari 2018

Veiligheid: "Buurtrechters voor makkelijk toegang tot het recht"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! We hebben ingezet op preventie door mensen en niet door  camera’s. Maar veiligheid is meer! Daarom bleven voorzieningen, zoals buurthuizen open. Zij vormen een laagdrempelige plek om samen te komen en zorgen voor de nodige sociale veiligheid en controle. Maar we boden ook zorg en begeleiding aan personen met verward gedrag. Het aantal buurten met buurtpreventie nam enorm toe. Schooluitval onder jongeren werd stevig aangepakt. Daarnaast is de SP trots op de Buurtvaders en projecten als Grote Broer en Grote Zus. Samen zijn zij de ogen en de oren van de buurt en zijn ze het eerste aanspreekpunt bij problemen in de wijk.

Lees verder
8 februari 2018

Innovatief bestuur: "Ambtenaren, raad en college moeten los durven laten"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Zoveel mogelijk worden mensen betrokken bij bestuurlijke keuzes die gemaakt worden in de stad. De Gemeenteraad en het College zijn daarom anders gaan werken. Met Breda Doet lukt het organisaties om zelf zeventig miljoen euro aan subsidies te verdelen met elkaar. In wijk- en dorpsplatforms bepalen inwoners zelf waar de budgetten voor hun buurt aan uitgegeven worden. En met Breda Begroot dagen we mensen uit mee te denken over bestedingen in hun wijk of dorp. Daardoor gebeurt steeds meer wat mensen zelf belangrijk vinden voor Breda en bedenken ze het niet meer achter het bureau op het Stadskantoor.

Lees verder
6 februari 2018

Breda Asbestvrij

Als geen ander weet hij zaken op de agenda te zetten. Zo vergeet ik nooit die ochtend ver weg in zuid-oost Groningen. Koud en winderig was het en hij klom in een hoogwerker om met zijn sleutel mos en asbestvezels van de koeienstal af te krabben. Zo presenteerde hij ons rapport 'Help asbest het dak af'.

Lees verder
6 februari 2018

Zorg en welzijn: "Mantelzorgers verdienen respect, waardering en ondersteuning"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Ondanks de enorme bezuinigingen uit Den Haag is de zorg in Breda op peil gebleven. We hielden een reserve aan van twintig miljoen euro, één van de grootste in het land. Hierdoor konden de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van zorg en ondersteuning (Wmo) goed worden uitgevoerd. Samen met thuiszorgmedewerkers streden we voor baanbehoud met een eerlijk loon. Graaiende bestuurders in de zorg hebben we aan de schandpaal genageld. Dankzij een netwerk van ondersteuners in de buurt en op school kunnen ouders laagdrempelig advies en hulp vragen bij het opvoeden. Zo blijven zij niet onnodig lang rondlopen met problemen. Want wij willen dat kinderen vooral kind kunnen zijn.

Lees verder
4 februari 2018

Onderwijs en cultuur: “Betaalbaar kunst- en muziekonderwijs voor jong en oud”

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Het pretentieuze MOTI is verdwenen en het nieuwe Stedelijk Museum Breda sluit beter aan bij de behoefte van onze stad en haar bezoekers. Cultuur trekt zich niet langer terug achter de muren van een instelling, maar het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk inwoners in de buurten en op scholen te bereiken. De laagdrempeligheid van evenementen groeit. Soms zelfs letterlijk! De rolstoeltoegankelijkheid van evenementen én de binnenstad is verbeterd, maar behoeft desondanks nog steeds veel aandacht. We bouwen duizend nieuwe studentenwoningen om het aanbod te vergroten en daarmee de gemiddelde huurprijs voor studenten te verlagen.

Lees verder
2 februari 2018

Het grote gelijk van Koos Gouka

Foto: BN/DeStem

Donderdag is oud-directeur van Laurentius, Walter Vermeulen, veroordeeld tot 30 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechter achtte hem schuldig aan oplichting en verduistering. "Eindelijk gerechtigheid", aldus voormalig SP-raadslid Koos Gouka. Gouka streed als vertegenwoordiger van de huurders jarenlang tegen de schimmige praktijken van directie en bestuur. Gouka: "Toen al, jaren terug, stonk het zaakje aan alle kanten. Het duurde even voor mensen naar mij zijn gaan luisteren".

Lees verder
2 februari 2018

Bestaanszekerheid: "Over de rug van mensen met schulden wordt veel geld verdiend!"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! De beste weg uit de armoede blijft een baan met fatsoenlijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden. SP Breda maakte zich hard voor echte banen, ook voor mensen met een mbo-opleiding of lager. We hebben ons verzet tegen misstanden op de werkvloer bij PEGATRON en ATEA. Verder heeft Breda, met maatwerk, de afgelopen jaren gewerkt aan de bestrijding van armoede. Mensen in de bijstand konden voor zichzelf starten en beperkt bijverdienen om aan de armoedeval te ontkomen. Met extra geld voor het woonlastenfonds, armoede onder kinderen en het verlagen van de rentetarieven van de kredietbank, werden huisuitzettingen en uitzichtloze situaties zoveel mogelijk voorkomen. In plaats van drempels op te werpen, werden minima actief gewezen op de regelingen die er voor hen zijn.

Lees verder
31 januari 2018

Duizend vrienden op Facebook

Foto: SP

De SP groeit niet alleen in de peilingen maar ook op social media! Afgelopen weekend maakte SP Breda de duizendste vriend op Facebook: Dzenata Skobalj. De partij is daarmee de op één na grootste en heeft koploper VVD die net iets groter is, ook al in het vizier. Bestuurslid en kandidaat-raadslid Adi Vranac zocht Dzenata op en overhandigde een SP-goodiebag. “Als SP zijn we graag op straat, onder de mensen. Maar ook social media is onwijs belangrijk om met de inwoners van Breda in contact te blijven. We zijn dan ook erg blij dat we er steeds meer volgers bij krijgen. En wat helemaal tof is: Dzenata gaat ook meteen lid worden van onze jongerenorganisatie ROOD!”  

Lees verder
31 januari 2018

Verkeer en vervoer: "P+R-voorzieningen om de binnenstad te ontlasten"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Begin 2014 was er voor ruim 20 miljoen aan achterstallig onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden. Deze en de volgende periode wordt die achterstand ingehaald. Te beginnen daar waar de veiligheid in het gedrang is. Om fietsgebruik te stimuleren kwamen er meer fietsrekken bij en werden de stallingen gratis. Ook kwamen er snelfietspaden, zoals die van en naar het nieuwe treinstation. Voor winkeliers in de inloopstraten werd het eerste kwartier gratis parkeren geïntroduceerd. Samen met bewoners werd er in wijken in en om het centrum gezocht naar oplossingen voor parkeerproblemen. Overbodige verkeersborden en -lichten werden verwijderd voor overzichtelijkere en veiligere kruisingen.

Lees verder
30 januari 2018

Geen samenwerking met discriminerende uitzendbureaus

Foto: ANP

SP Breda wil dat het College van B&W gaat controleren of uitzendbureaus waar de gemeente mee samenwerkt, zich schuldig maken aan discriminatie. Als dat zo is wil de SP dat per direct de samenwerking met deze bedrijven wordt stopgezet. Uit onderzoek van televisieprogramma Radar blijkt dat bijna de helft van 78 willekeurig gebelde uitzendbureaus meewerkt mee aan discriminatie op afkomst. De uitzendbureaus zijn bereid om geen Turken, Marokkanen of Surinamers aan te dragen voor een baan als een opdrachtgever daarom vraagt. “Discriminatie op basis van wie je bent of waar je in gelooft is onacceptabel”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Iedereen verdient een gelijke kans. Dat dat kennelijk niet geldt in de uitzendsector is een grof schandaal waar we als Breda niet aan mee moeten werken.”

Lees verder

Pagina's