h
16 mei 2014

Bespreking Ruimte en verbinding

Donderdagavond besprak de gemeenteraad het coalitieakkoord ‘Ruimte en verbinding’. Een spannend moment voor de coalitie van SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97. Maar ook zeker spannend voor de nieuwe fractievoorzitter van de SP Bas Maes. Het was voor hem zijn zogenaamde ‘maidenspeech’ oftewel de eerste keer dat hij sprak in de raad. Dat hij dit gelijk deed als leider van de grootste coalitiepartij maakte het des te bijzonderder. Onderstaand zijn inbreng.

Lees verder
16 mei 2014

Patrick van Lunteren geïnstalleerd als wethouder

Donderdagavond zijn de nieuwe wethouders van het Bredase college geïnstalleerd, waaronder Patrick van Lunteren namens de SP. “Een historisch moment!” zegt fractievoorzitter Bas Maes. “Voor het eerst in de 20-jarige historie van de Bredase SP, leveren wij een wethouder.” Van Lunteren krijgt onder andere financiën, bouwen en wonen, accommodaties en jeugd in zijn portefeuille. Naast Van Lunteren werden ook Bob Bergkamp (CDA), Miriam Haagh (PvdA), Selçuk Akinci (GroenLinks) en Bernie van den Berg (Breda’97) tot wethouder benoemd.

Lees verder
11 mei 2014

Thema-avond: Voor een ander Europa

Woensdagavond 14 mei organiseert de SP een openbare themabijeenkomst die in het teken staat van de verkiezingen voor het Europese Parlement van 22 mei aanstaande. Anne-Marie Mineur, de nummer 3 op de kandidatenlijst, zal te gast zijn. Zij zal de standpunten van de SP toelichten, er worden filmpjes vertoond en natuurlijk is er alle ruimte voor discussie.

Lees verder
10 mei 2014

Europees lijsttrekker SP De Jong op bezoek in Breda en Zundert

Vandaag ging Europees lijsttrekker voor de SP, Dennis de Jong, op werkbezoek bij aardbeienteler Jan van Meer om te kijken naar de huisvesting van zijn medewerkers die hij wilt uitbreiden en moderniseren. De Jong: ‘In Brabant zijn er veel Oost-Europese seizoensarbeiders aan het werk en deze moeten ook allemaal goed worden gehuisvest. In de afgelopen jaren heeft de SP zich verzet tegen misstanden in verschillende sectoren en we juichen het toe wanneer werkgevers iets aan deze misstanden willen doen.’

Lees verder
3 mei 2014

NEE TEGEN DEZE EU

Zaterdag voerde de SP campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in Alphen en Chaam. De SP is voor Europese samenwerking die zorgt voor vrede, welvaart en het beschermen van democratische en sociale rechten. Maar juist die doelen worden door eurofiele partijen zoals D66 en VVD bedreigt. “Veel mensen die we spraken zeggen “nee” tegen deze EU” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Zij voelen zich niet vertegenwoordigd door Europa en toch gaat er steeds meer macht naar Brussel.”

 

Lees verder
1 mei 2014

Dag van de Arbeid

Op 1 mei vieren we de Dag van de Arbeid. We staan stil bij de strijd en de waardigheid van de arbeidersklasse en bij de hoop op een rechtvaardige samenleving. Je hoeft de krant maar open te slaan om te ontdekken dat die strijd nog lang niet gestreden is. Neem bijvoorbeeld de schoonmakers die al weken staken om er een paar cent op vooruit te gaan en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden af te dwingen zoals doorbetaling bij ziekte. De SP in Breda grijpt deze bijzondere dag altijd aan om onze oudere leden in het zonnetje te zetten. We brachten ze een bezoekje en overhandigden ze een mooie, rode bos met bloemen!

Lees verder
28 april 2014

Bas Maes nieuwe fractievoorzitter SP

Raadslid Bas Maes (34) is maandagavond door de SP-fractie gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Patrick van Lunteren op die wethouder wordt. Maes: "Voor de SP is meeregeren in Breda een nieuwe uitdaging die ik graag en met veel plezier aanga!" Milieukundige René Spiegels (31) komt als nieuw raadslid de fractie verder versterken.

Lees verder
24 april 2014

Ruimte en Verbinding

Een coalitie van 5 partijen, SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda97, heeft elkaar gevonden. Een coalitie die ‘Ruimte en Verbinding’ wil in Breda. Ruimte om initiatieven te nemen en verbinding te maken tussen en met de netwerken die in de stad zijn. Mensen en bedrijven krijgen ruimte om zich te ontplooien. Een andere toon en bestuurstijl, een warmere overheid en een gemeentebestuur dat meedenkt en ondersteunt. Een overheid die ‘ja, mits’ zegt in plaats van 'nee, tenzij', drempels wegneemt en luistert naar wat de mensen in de stad willen. Dat is waar de coalitie in Breda, die zich op 24 april presenteerde, voor staat.

Lees verder
18 april 2014

Leden SP stemmen vóór collegedeelname

Op een speciaal daarvoor belegde ledenvergadering hebben de leden van de Bredase SP unaniem ingestemd met collegedeelname. Zij zagen voldoende terugkomen van de standpunten van de partij en hebben vertrouwen in een coalitie samen met CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97. Beoogd wethouder Patrick van Lunteren: “Het enorme vertrouwen van de leden geeft aan dat we er klaar voor zijn onze verantwoordelijkheid te nemen en onze mooie stad eerlijker en socialer te maken de komende jaren!”

Lees verder
13 april 2014

SP Breda gaat verder met buurtonderzoek in Geeren-Zuid

Op zaterdag 12 april ging SP Breda in Geeren-Zuid deur aan deur om met de mensen in gesprek over de tevredenheid in hun buurt, de woningen en de mensen. De mensen zijn over het algemeen behoorlijk tevreden over de wijk Geeren-Zuid. Ze geven aan weinig overlast en criminaliteit te hebben en de wijk scoort een ruime voldoende. Verder voelen ze zich thuis in deze buurt.

Lees verder

Pagina's