h

Betaal onterechte boetes terug!

18 juni 2015

Betaal onterechte boetes terug!

Foto: www.nrc.nl
SP Breda is van mening dat in het kader van de Fraudewet onterecht geinde boetes moeten worden terugbetaald. Eind 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat boetes die zijn opgelegd soms te zwaar zijn, bijvoorbeeld omdat mensen niets te verwijten valt. Als gevolg van deze uitspraak en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman schrijft minister Asscher aan de Tweede Kamer dat hij de Fraudewet wel gaat aanpassen, maar niet van plan is boetes terug te betalen. "Diverse gemeenten hebben laten weten de boetes toch opnieuw te beoordelen en onterecht toegekende boetes wel terug te betalen," zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. "Wij willen weten of Breda bereid is dit goede voorbeeld te volgen!"

Klik op deze link voor de vragen van SP Breda aan het College van B&W

Reactie toevoegen

U bent hier