h
7 juli 2014

Bredase talenten

Zaterdag kwam de kaderklas van SP Zeeland en SP Brabant (ZeBra) voor de laatste keer samen in Hulst. Na een jaar van debattraining, mediascholing, bespreking van ideologie en socialisme en oefening in campagne- en actievoeren presenteerde iedere cursist een zelf gekozen onderwerp aan de klas en andere geïnteresseerden. Het werd een mooie afwisseling van betogen over zwaardere onderwerpen als ontwikkelingshulp, vluchtelingenopvang, orgaandonatie ja of nee en bestaansrecht van waterschappen, maar ook over voetbal, over het WK. De Bredase ZeBra’s, Joep van Meel, Karen Vermariën en Rachied Benabbou ontvingen hun oorkonde na een controversieel betoog over het afschaffen van de provincies (Joep), polygamie in Nederland (Karen) en de euro en de crisis (Rachied). SP Breda is trots op haar kanjers!

Lees verder
4 juli 2014

Megascherm wel degelijk mogelijk

Naar aanleiding van vragen van de SP en het CDA heeft het college aangegeven wel degelijk mee te willen werken aan een megascherm op de Grote Markt. “De wethouder heeft toegezegd mee te helpen aan een spoedprocedure zodra er een plan ligt,” zegt fractievoorzitter Bas Maes. Ook bleek de gemeente bereid een bedrag bij te dragen aan de kosten. Maar, omdat het ook in het eigen belang van de horeca is, wordt er ook van hen een actieve rol verwacht. Maes: “Vandaag gaan de partijen weer met elkaar in gesprek. Het zou een mooie teamprestatie zijn als ze er snel samen uitkomen!”

Lees verder
29 juni 2014

"Bezoekersparkeren kan nog veel beter!"

Afgelopen zaterdag ging SP Breda de buurt in om de bewoners van de Balfortstraat en omgeving te vragen naar hun mening over het nieuwe parkeersysteem voor bezoekers. Met dit systeem kunnen bezoekers online worden aangemeld zodat zij tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren. “Wij hebben erg veel reacties ontvangen van bewoners. Het onderwerp leeft enorm!” zegt SP-gemeenteraadslid Karen Vermariën. “Vooral mensen die digitaal wat minder vaardig zijn hadden volop ideeën hoe het beter kan.”

Lees verder
23 juni 2014

Onderzoek naar parkeren voor bezoekers

De SP gaat komende week bewoners van de Balfortstraat en omgeving naar hun mening vragen over het nieuwe parkeersysteem. Bij dit systeem kunnen gasten van mensen die in een zone voor betaald parkeren wonen, online worden aangemeld. Voordeel is dan dat deze gasten tegen een gereduceerd tarief mogen parkeren. “Op zich heel fijn voor bewoners en gasten.” Zegt gemeenteraadslid Karen Vermariën. “Toch hebben ons ook klachten bereikt over het uitsluitend digitaal aan kunnen melden van gasten.”

Lees verder
20 juni 2014

SP blij met bouw studentenwoningen

De SP heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor voldoende en betaalbare studentenhuisvesting. In Breda betalen studenten verhoudingsgewijs veel geld voor een vaak krakkemikkig onderkomen. Dat moet anders en daarom is de SP ook verheugd met de komst van 224 studentenwoningen aan de Lunetstraat. Bas Maes, fractievoorzitter van de SP: “We zijn blij dat dit onderwerp hoog op de agenda staat bij het nieuwe stadsbestuur.”

Lees verder
13 juni 2014

Asielzoekers in gevangenis niet ideaal

Asielzoekers horen volgens de SP niet in een gevangenis. Het zijn mensen die huis en haard verlaten hebben op de vlucht voor onderdrukking en geweld. De grote toestroom vanuit met name Syrië en Eritrea die de afgelopen maanden Nederland bereikt, vraagt volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om uitzonderlijke maatregelen. Omdat de normale opvangcentra uitpuilen, is men op zoek naar andere overheidsgebouwen die gebruikt kunnen worden. De zojuist leeggekomen gevangenis De Boschpoort – oftewel De Koepel - kwam toen al snel in beeld bij de verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven.

Lees verder
7 juni 2014

Johan Kwisthout doet een stapje terug

Met het aantreden van het nieuwe afdelingsbestuur afgelopen woensdag, namen we ook afscheid van een aantal inmiddels oud-bestuursleden. Eén daarvan is een hele bijzondere: Johan Kwisthout. Ondanks dat Johan pas 38 jaar is, is hij toch al 25 jaar lid van de SP. In 1992 was hij één van de oprichters van de Bredase afdeling en is sinds die tijd bestuurslid geweest. Hij combineerde dat met een drukke baan als wetenschapper, promoveren aan de universiteit en het raadslidmaatschap. In 1996 komt hij als eerste SP’er in de gemeenteraad van Breda en is op dat moment zelfs het jongste raadslid van Nederland. De afdeling is Johan veel dank verschuldigd en gunt hem van harte wat meer tijd voor zichzelf en natuurlijk zijn jonge gezin. 

Lees verder
4 juni 2014

Cees Venderbos nieuwe voorzitter SP Breda

Woensdagavond hebben de leden van de SP een nieuw afdelingsbestuur gekozen met aan het hoofd daarvan Cees Venderbos (64). Ondanks dat Cees pas vrij kort in Breda woont, is hij als drijvende kracht achter het buurthuis aan de Scheldestraat geen onbekende in de stad. Hij volgt Bas Maes op die vorige maand fractievoorzitter werd. "Ik kijk erg uit om samen met al onze vrijwilligers, de komende jaren actief onder de mensen te blijven om onrecht te bestrijden" zegt Venderbos. "Of wij nu wel of niet in het college zitten doet daar niets aan af!"

Lees verder
26 mei 2014

Definitieve uitslag Europese verkiezingen

De SP is ook in Breda de grootste linkse partij geworden. Dat blijkt uit de uitslag van de Europese verkiezingen die de afgelopen vier dagen werden gehouden in Europa. In Breda scoorde de SP met 11,2% van de stemmen beter dan het landelijke gemiddelde (10%). Dat is een groot compliment aan de Bredase campagnevoerders die de afgelopen weken de dorpen en wijken langs zijn getrokken om mensen op te roepen SP te stemmen. Nog een getal waar SP Breda trots op mag zijn: in 2009 stemde slechts 8% van de Bredanaars voor de Europese verkiezingen op de SP. Afgelopen donderdag was dat 3,2% meer (11,2%).

Lees verder
21 mei 2014

Dit is het moment: stem SP!

Donderdag 22 mei is het moment om ‘nee’ te zeggen tegen deze EU. De SP is voor samenwerken met andere landen maar tegen een Europese superstaat. Wil jij ook dat Nederland zelf zeggenschap houdt over onze zorg, pensioenen en woningmarkt? Ben je de Brusselse bemoeizucht ook beu? Blijf dan niet thuis zitten maar stem SP!

Lees verder

Pagina's