h
20 april 2015

Ook in Fellenoord veel steun 'Huur te duur'

Foto: SP
Zaterdag trok de SP de wijk Fellenoord in om handtekeningen te verzamelen tegen de steeds maar stijgende huren en om met bewoners in gesprek te gaan. Door dit kabinet van VVD en PvdA, wordt jaarlijks 1,7 miljard uit de kas van de woningcorporaties gegraaid. Die berekenen dit vervolgens door, waardoor de huren de afgelopen jaren explosief zijn gestegen. “Ook in Breda zijn huurders fors meer gaan betalen”, zegt René Spiegels, SP-gemeenteraadslid. “De laagste inkomens zagen de afgelopen twee jaar de huur met 8% stijgen, de iets hogere inkomens maar liefst 12%!”Lees verder
17 april 2015

Wijkraad moet geld zinnig inzetten

Foto: SP
SP Breda vind het onacceptabel dat een vooralsnog niet nader te noemen wijkraad, een groot deel van de gemeentelijke subsidie aan zichzelf uitkeert. Een goed functionerende wijk- of dorpsraad vormt een belangrijk aanspreekpunt voor het stadsbestuur om te weten wat er leeft in dat deel van de gemeente. “Ze komen geregeld bij elkaar, raadplegen inwoners, organiseren activiteiten en treden  in contact met de gemeente”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Dat mag wat mij betreft best wat kosten. Het printen van enquêtes of het huren van een zaaltje is immers ook niet gratis.” Lees verder
17 april 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
“Waarom is de zorg in Terp nou zo veel beter dan in de instellingen waar uw kinderen eerst zaten?”, vroeg ik aan de dappere ouders. Hun reactie was duidelijk: “Dat komt doordat er rust heerst. In de wereld van een schizofreen is veel onzekerheid. De stabiliteit die de begeleiders hier brengen, geeft ze vertrouwen."Lees verder
11 april 2015

Actie 'Huur te duur' in Wisselaar

Foto: SP
Zaterdag trok de SP met ruim tien vrijwilligers de wijk Wisselaar in om handtekeningen te verzamelen tegen de steeds maar stijgende huren en om met bewoners in gesprek te gaan. Door dit kabinet van VVD en PvdA, wordt jaarlijks 1,7 miljard uit de kas van de woningcorporaties gegraaid. Die berekenen dit vervolgens door, waardoor de huren de afgelopen jaren explosief zijn gestegen. “Ook in Breda zijn huurders fors meer gaan betalen”, zegt René Spiegels, SP-gemeenteraadslid. “De laagste inkomens zagen de afgelopen twee jaar de huur met 8% stijgen, de iets hogere inkomens maar liefst 12%!”

Lees verder
10 april 2015

Extra bezuinigen op zorg onacceptabel

Foto: Gemeente Breda
Door een fout van het kabinet is er een kans dat er extra bezuinigd moet worden op de WMO en de Jeugdzorg. Mensen blijken minder lang thuis te wonen dan gedacht, en een goede plek in bijvoorbeeld een verzorgingshuis kost meer geld. Om aan dit geld te komen, wil de regering het geld bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg weghalen. “Belachelijk” zegt Dirk Uijl, SP-raadslid in Breda. “Alleen al op de WMO wordt dit jaar door de regering 40% bezuinigd, om daar dit jaar plotseling nog extra geld vanaf te halen is onverantwoord en onacceptabel. Daarom heb ik samen met SP-raadslid Karen Vermariën vragen gesteld aan het Bredase College hierover”.Lees verder
8 april 2015

D66 en VVD moeten stoppen met bangmakerij

Foto: BN/DeStem
SP Breda vindt dat VVD en D66 moeten stoppen met verdachtmakingen en bangmakerij rondom de scheuren in het NAC-stadion. Ondanks dat een in opdracht van deze partijen opgesteld tegenonderzoek wederom uitwees dat het NAC-stadion veilig is, ging men door met het zaaien van paniek. SP Breda gaat donderdag in het vragenuurtje van de commissie bestuur die fracties hierover aan de tand voelen. “Ik wil graag weten wat de werkelijke reden was van deze partijen voor het uit laten uitvoeren van een tegenonderzoek,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Waren dat oprechte zorgen of wil men gewoon makkelijk scoren op een politiek gevoelig onderwerp?”

Lees verder
8 april 2015

Winkelcentra Haagse Beemden; Leren van fouten uit het verleden

Foto: SP
Stijgende leegstand, dalende omzetten en een voorzieningenniveau onder druk. Dat is het niet rooskleurige beeld van de winkelcentra in de Haagse Beemden dat gezamenlijk door omwonenden,  de wijkraad en de ondernemers werd bevestigd in de commissie economie van dinsdag. Overal in het land hebben winkeliers het zwaar maar ook de Bredase politiek moet zichzelf eens achter de oren krabben. "Ondanks alle waarschuwingen moest en zou de Mega Jumbo - met een omzet van meer dan een miljoen per week! - er komen," zegt SP-gemeenteraadslid Dirk Uijl. "Ook die euro's kunnen maar één keer uitgegeven worden. Dat merken de ondernemers op de Berg, de Donk en het Heksenwiel nu als geen ander."Lees verder
3 april 2015

Opinie: VVD verkoopt huid voordat beer geschoten is

Foto: nederland-in-beeld.nl
De coalitie van SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda ’97 wil een bruisend Breda, waarin ruimte is voor initiatief, waar goede voorzieningen zijn en waarin dorpen en buurten zich verbonden weten. De coalitie wil dat bereiken met een solide financieel beleid, met een huishoudboekje dat op orde is. De inkomsten moeten de uitgaven blijven dekken en er moet een goede reserve zijn om tegenvallers op te kunnen vangen.Lees verder
3 april 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
“De wethouder is toch gekomen”. “Hij is er”. Dinsdagavond was er weer zo’n moment dat je blij bent dat je je hart hebt gevolgd. Mijn verstand riep heel hard, genoeg geweest! Lange dag; je kop zit vol, naar huis nu. Maar ja, ik had het haar beloofd. Als ik op tijd klaar zou zijn met de vergadering op het stadskantoor, zou ik nog even langs komen in buurthuis De Vlieren. Ze zou iets  -wat was het ook alweer- iets over wonen en autisme vertellen.

Lees verder
30 maart 2015

BUURTINITIATIEF EN SP SAMEN TEGEN VERLOEDERING

Foto: Google Maps
Al jaren klagen de omwonenden over de al meer dan zeven jaar braakliggende, verloederde terreinen van de gesloopte Maycrete-woningen in het Ginneken. WonenBreburg is vanaf die tijd bezig om een nieuwbouwproject gerealiseerd te krijgen. “Veel buurtbewoners zijn er ondertussen zo aan gewend dat ze niets meer hoorden over het braakliggende terrein, dat ze de moed hebben opgegeven,” zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. Eind vorig jaar is SP Breda opnieuw in gesprek gegaan met de buurtbewoners. De uitkomst was dat veel van hen het terrein tijdelijk ingevuld willen zien met een parkje, speeltuin of een bloementuin. Wiegeraad: “Bovendien gaven zo’n 40 omwonenden aan graag mee te helpen met een tijdelijke invulling.”Lees verder

Pagina's