h

20 augustus 2014

Jaag huurders het centrum niet uit

Eigenaren van panden in de binnenstad en hun huurders kregen de schrik van hun leven toen er begin april een brief van de gemeente op de mat viel. Hierin worden zij opgeroepen alles terug in de staat te brengen zoals die in het gemeentelijk archief staat. "In de praktijk komt dit er op neer dat pandeigenaren op hoge kosten worden gejaagd en huurders hun huis uit moeten," zegt SP fractievoorzitter Bas Maes. "En dat de terwijl de situatie vaak al tientallen jaren zo is."

Lees verder
16 augustus 2014

Waarom woont hier niemand?

Op zaterdag trok de SP de Bredase wijk Geeren-Zuid in op zoek naar onnodig leegstaande sociale huurwoningen. Na vragen die de SP eerder hierover stelde aan het College, buitelden de woningcorporaties over elkaar heen om het probleem te ontkennen. “Als er zo stellig ontkend wordt, ben je meestal op het goede spoor,” zegt SP gemeenteraadslid René Spiegels met een knipoog. “We hoefden dan ook niet ver te zoeken naar huizen die leeg staan.” Voor veel mensen op wachtlijsten die dolgraag in zo’n huis willen wonen, is de leegstand niet uit te leggen.

Lees verder
14 augustus 2014

Rood in actie tegen asociaal schuldenstelsel

Het kabinet van VVD en PvdA schaft, met steun van D66 en GroenLinks, de studiefinanciering af. In plaats daarvan moeten studenten zich vanaf het studiejaar 2015-'16 diep in de schulden steken. ROOD, de jongeren van de SP, ging de straat op en vroeg voorbijgangers op de foto te gaan en zich uit te spreken tegen het sociale leenstelsel. "Asociaal schuldenstelsel is trouwens een betere term," zegt Stefan Jaspers, woordvoerder van ROOD. "Van die foto maken wij dan een ansichtkaart en die sturen we op naar de politieke partijen die verantwoordelijk zijn voor dit slechte voorstel." Met name de steun van ‘onderwijspartij’ D66 voelt voor veel jongeren als verraad. ROOD hoopt op deze manier de vier partijen op andere gedachten te kunnen brengen. Jaspers: "Want studeren moet geen eliteproduct worden alleen voor de rijken!"

Lees verder
6 augustus 2014

Pak onnodige leegstand sneller aan

Op dit moment staan er veel huurwoningen lange tijd leeg nadat de oude bewoners vertrokken zijn. “Deze leegstand stoort een groot aantal mensen,” zegt SP-raadslid René Spiegels. “Er is in Breda nog altijd een groot tekort aan betaalbare woningen. Deze mensen zouden de nu leegstaande woonruimtes goed kunnen gebruiken.” Ook omwonenden zijn vaak niet gelukkig met deze leegstand aangezien het de leefbaarheid van een buurt niet bevordert. 

Lees verder
12 juli 2014

Parkeren Galderse Meren per direct stuk goedkoper

Op verzoek van Breda’97 en SP Breda wordt het betaald parkeren bij de Galderse Meren per direct aangepakt. De SP heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze het systeem van betaald parkeren een onzalig plan vindt. “Het bedrag van 7 euro per auto is natuurlijk veel te hoog,” zegt fractievoorzitter Bas Maes. “Ook is het systeem om pas vanaf een bepaalde weersverwachting te gaan controleren volstrekt onbegrijpelijk en kost het de gemeente uiteindelijk alleen maar geld.”

Lees verder
12 juli 2014

Wethouder belooft verbeteringen bezoekerspas

Op verzoek van SP Breda heeft wethouder Akinci (GroenLinks) toegezegd het nieuwe systeem voor bezoekersparkeren tegen het licht te houden. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces vroeg de SP aandacht voor dit onderwerp naar aanleiding van een eerder gehouden enquête in Oud-Boeimeer. “Daaruit bleek dat het systeem door bewoners als erg onpraktisch wordt ervaren,” zegt SP-raadslid Karen Vermariën. “De SP is blij dat de wethouder nu beterschap belooft.”

Lees verder
12 juli 2014

College: ‘vangnet zwemmen’ moet beter

Het college van B&W gaat op verzoek van de SP alles in het werk stellen om alle kinderen in Breda te laten leren zwemmen, ongeacht of de ouders het kunnen betalen of er het belang van inzien. Die toezegging kreeg de partij in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. SP-raadslid Jamal El Kaddouri: "Wij zijn blij dat dit college er werk van maakt want de SP vindt dat in ons waterrijke land ieder kind de kans krijgen te leren zwemmen."

Lees verder
12 juli 2014

Voorjaarsnota 2014: Plannen steeds concreter

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2014. Waar het coalitieakkoord Ruimte en verbinding nog vooral een gedeelde visie was van de coalitiepartijen SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97, worden de plannen in de Voorjaarsnota 2014 steeds concreter. “Ook het geluid van de SP klinkt hier onmiskenbaar in door,” zegt fractievoorzitter Bas Maes. “Het draait niet langer uitsluitend om geld. De menselijke maat is weer terug, de buurt is de basis en er is veel aandacht voor zorg!”

Lees verder
7 juli 2014

Bredase talenten

Zaterdag kwam de kaderklas van SP Zeeland en SP Brabant (ZeBra) voor de laatste keer samen in Hulst. Na een jaar van debattraining, mediascholing, bespreking van ideologie en socialisme en oefening in campagne- en actievoeren presenteerde iedere cursist een zelf gekozen onderwerp aan de klas en andere geïnteresseerden. Het werd een mooie afwisseling van betogen over zwaardere onderwerpen als ontwikkelingshulp, vluchtelingenopvang, orgaandonatie ja of nee en bestaansrecht van waterschappen, maar ook over voetbal, over het WK. De Bredase ZeBra’s, Joep van Meel, Karen Vermariën en Rachied Benabbou ontvingen hun oorkonde na een controversieel betoog over het afschaffen van de provincies (Joep), polygamie in Nederland (Karen) en de euro en de crisis (Rachied). SP Breda is trots op haar kanjers!

Lees verder
4 juli 2014

Megascherm wel degelijk mogelijk

Naar aanleiding van vragen van de SP en het CDA heeft het college aangegeven wel degelijk mee te willen werken aan een megascherm op de Grote Markt. “De wethouder heeft toegezegd mee te helpen aan een spoedprocedure zodra er een plan ligt,” zegt fractievoorzitter Bas Maes. Ook bleek de gemeente bereid een bedrag bij te dragen aan de kosten. Maar, omdat het ook in het eigen belang van de horeca is, wordt er ook van hen een actieve rol verwacht. Maes: “Vandaag gaan de partijen weer met elkaar in gesprek. Het zou een mooie teamprestatie zijn als ze er snel samen uitkomen!”

Lees verder

Pagina's