h
13 maart 2014

Stimuleer ondernemerschap in Breda

Breda kan wel een frisse blik op werkgelegenheid gebruiken. Dat stelt SP-lijstduwer, oud-ondernemer en advocaat, Peter Schouten. Hij runde wereldwijd een mediaconcern en verbaast zich, sinds hij terug is in Breda, over de fantasieloosheid van het stadsbestuur. ‘De economie is aan het veranderen. Kleinschaligheid en zelfredzaamheid zijn opkomende trends waar Breda bij aan moet sluiten.’ Schouten daagt lokale ondernemers uit mee te denken hoe Breda aan het werk te houden.

Lees verder
12 maart 2014

ROOD helpt CDA bij de grote uitverkoop

Het CDA kan wel wat sneller van hun mooie praatjes en loze beloftes af. Onder dat motto hebben de leden van ROOD, jong in de SP, dinsdagavond de opheffingsuitverkoop aangekondigd bij de CDA-winkel aan de Grote Markt. “ Zo’n winkel vraagt om opheffing”, zegt ROOD-lid Joep van Meel: “ Het CDA belooft nu weer van alles, maar hield in Breda wel grote opheffingsuitverkoop door in te stemmen met het sluiten van buurthuizen, bibliotheken en het stoppen van subsidies aan jeugdhonken, popcorner, oefenruimten en speeltuinen. Wie geeft daar zijn dure stem nou nog aan uit?”

Lees verder
11 maart 2014

SP Breda voor zorg en welzijn

Zorg die dicht bij mensen wordt georganiseerd wil de SP al heel lang. Maar dan wel met voldoende geld! Nu de gemeente taken als jeugdzorg en thuiszorg erbij krijgt, moet het met minder geld. Hier moet Breda zich richting Den Haag tegen blijven verzetten. De mens staat centraal bij zorg, besparen doen we alleen op bureaucratie en onnodige managers. In de thuiszorg wordt gestuurd op kwaliteit en zorgbehoefte, niet op geld. De thuiszorg
wordt aanbesteed op kwaliteit en niet op de laagste prijs. Bij indiceren kijken we naar zorgbehoefte in plaats van bezuinigingsdoelstelling. Jeugdzorg blijft een recht. Er worden geen lapmiddelen verzonnen voor een kind dat zorg nodig heeft. Er wordt zo snel en zo kort mogelijk passende zorg aangeboden. Zo nemen we het kind serieus en voorkom je dat problemen groter worden. Mantelzorg verlenen doe je uit je hart zonder dwang of overheidsbemoeienis. De experimenten met buurtzorg breiden we uit over de hele stad. In elke buurt komt een wijkverpleegkundige en mensen krijgen weer gewoon een vaste hulp- en
zorgverlener. Zo ontvangen mensen de zorg waar ze recht op hebben, en ontvangen de zorgverleners het geld en het respect dat ze verdienen.

Lees verder
10 maart 2014

Maak van je stemkaart een RODE kaart

Het is heel goed te begrijpen dat mensen het gehad hebben met de politiek na de verkiezingen in 2012. De coalitie van VVD en PvdA is gigantische klap in het gezicht van de kiezers. Maar als mensen thuisblijven verandert er niets. Dan blijven diezelfde partijen aan de macht. Fluit ze terug, maak van je stemkaart een rode kaart en rekenen af met de zittende bestuurderskliek.

Lees verder
10 maart 2014

Daklozen kok Lamlih terug naar 't IJ

Vanaf maandag 10 maart, 17.00 uur, claimt daklozen-kok Rahal Lamlih, zijn vertrouwde plek bij 't IJ  terug. Lamlih voert nu al maanden goedbedoelde gesprekken met de wethouder en andere instanties. "Die gesprekken leveren niets op", zegt een teleurgestelde Lamlih: "Ik wil gewoon weer aan de slag voor die mensen op straat. En dat ga ik doen ook".

Lees verder
8 maart 2014

Met Nine Kooiman 'voor mensen'

 
De vrijwilligers van SP Breda kregen vandaag steun van Tweede Kamerlid Nine Kooiman. Nine trok mee de buurt in om huis aan huis de mensen te vertellen over onze goede plannen voor de mensen. Ook maakte ze tijd voor een goed gesprek met de wijkagent van Muizenberg Kesteren, Thijs Spanbroek. Kooiman:"De Haagse Beemden is een prachtige wijk om te wonen. Met wat meer aandacht voor speeltuinen, buitenruimte, winkelaanbod en behoud van de buurthuizen wordt het er alleen maar beter op".

Lees verder
6 maart 2014

SP Breda voor natuur en milieu

Breda ligt in een prachtige groene omgeving. Langs rivier en beekdalen komt de natuur de stad binnen. Het is al jaren bekend dat mensen in een groene omgeving veel relaxter en gezonder leven. We stoppen daarom met bezuinigen op groenbeheer. Het is veel beter om er met zijn allen werk van te maken. Hoe groener de stad hoe liever mensen er willen wonen en hoe sneller een bedrijf zal besluiten zich hier te vestigen. Het is logisch dat hoe minder lawaaioverlast en luchtverontreiniging zoals fijnstof er is, hoe prettiger het wonen is. Breda is de positie van koploper in Nederland kwijtgeraakt als het gaat om haar milieuambities en -beleid. Er is zelfs geen algemene visie meer op milieu en natuur. De SP wil de ambities voor natuur en milieu weer aanscherpen. Daarbij kijken we ook naar energiebesparing en duurzame energieopwekking. Door energie te besparen drukken we de rekening en komen klimaatdoelen dichterbij. Dat doen we in de publieke gebouwen en ook bij de mensen thuis via de woningcorporaties en stimuleringsmaatregelen voor huiseigenaren. We pakken asbest aan en verbeteren het binnenklimaat en voorkomen we schimmelwoningen. Door betere contracten met afvalverwerkers wordt ons afval duurzamer en
goedkoper verwerkt.

Lees verder
4 maart 2014

Bredanaar Van Nispen in Tweede Kamer

 
Vanaf 1 april volgt Bredanaar Michiel van Nispen nestor Jan de Wit op als SP Tweede Kamerlid. Michiel werkt al jaren als fractiemedewerker veiligheid en justitie en is in Breda en omstreken ook bekend als hardloper. "Mooi dat talent uiteindelijk altijd beloond wordt", zegt afdelingsvoorzitter Bas Maes. "Het is dik verdiend voor Van Nispen en leuk voor de afdeling dat een van ons ook in Den Haag het woord mag voeren".

Lees verder
4 maart 2014

SP Breda voor democratie

De liberale partijen die het sinds begin jaren negentig in Den Haag voor het zeggen hebben, maken de publieke zaak kapot. Dat wat van ons allemaal is, gaat steeds weer in de uitverkoop en de kwaliteit en de zeggenschap holt achteruit. Privatiseringen van openbaar vervoer, post en de energiebedrijven zijn trieste voorbeelden daarvan. Voorbeelden hiervan in Breda zijn de bibliotheken, de ijsbaan, zwembaden, schoolbesturen
en de woningcorporaties. De gemeente mag wel betalen maar het beleid ‘daar gaan we niet meer over’. Waar mogelijk nemen we die regie weer terug. Democratie is wat ons betreft ook meer dan eens per vier jaar stemmen. Mensen en hun vertegenwoordigers in dorps- en wijkraden moeten de kans krijgen mee te praten en beslissen. Dorps- en wijkraden met aantoonbaar draagvlak krijgen de status aparte terug. Voor belangrijke besluiten wordt een referendum georganiseerd waar alle burgers van de stad of betreffende wijk naar hun mening gevraagd wordt. Loketten in dorpen blijven open en de gemeentelijke dienstverlening blijft naast digitaal ook goed bereikbaar voor mensen zonder computer(-vaardigheden).

Lees verder

Pagina's