h
12 april 2014

Grote stappen vooruit

De afgelopen week zijn de meeste inhoudelijke noten gekraakt. Verder hebben wij overeenstemming bereikt over een degelijk financieel beleid. Vandaag werd besteed aan het verzamelen van visies van een twintigtal  vertegenwoordigers uit de stad, dorpen, wijken en regio. Het  waren inspirerende sessies.

Lees verder
7 april 2014

Het fundament is er

Afgelopen week voerden wij verkennende gesprekken onder leiding van formateur Prof. Dr. E.M.A. Smaling. We verdiepten ons  in verschillende actuele thema’s, met name de zorg en decentralisaties. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: hoe zorgen we ervoor dat niemand buiten de boot valt en houden we onze ambities binnen de financieel beperkte ruimte. Ook  willen wij de stad blijvend betrekken door de kracht die er in Breda is te benutten. Dat doen we door ruimte te bieden aan initiatieven en die kracht ook in te zetten bij het realiseren van onze doelstellingen. Formateur Eric Smaling: Ik complimenteer de partijen voor de gedegen aanpak waarmee zij dit proces vorm geven. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij er met elkaar uit komen.
Onze gedachten toetsen wij komende vrijdag met een aantal partijen uit de stad. Wij verwachten kort na Pasen tot een gedragen coalitieakkoord te komen. 

Lees verder
31 maart 2014

SP Breda onderhandelt verder

De partijen - SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97 - onderhandelen samen verder. De vijf zijn vorige week door het formatievoorstel van de VVD  in de wachtkamer gezet. Daar zijn ze natuurlijk niet achterover blijven leunen. In een aantal goede gesprekken bleken zij elkaar goed op inhoud te vinden. Samen hebben die partijen een meerderheid en er blijkt genoeg vertrouwen te zijn in een goede afloop om een volgende stap te zetten, de formatie.

Lees verder
27 maart 2014

Hallo en tot ziens

Gisterenavond nam SP-raadslid Joyce van der Sanden afscheid van de gemeenteraad. Na 8 jaar gaat zij zich vanaf nu buiten de raadzaal inzetten voor een socialer Breda. Maurice Spapens doet ook een stap terug maar blijft als commissielid wel actief op en rond het stadhuis. Fractievoorzitter Patrick van Lunteren: "Terecht benoemde de burgemeester hun beider gedrevenheid en oprechte verontwaardiging in het debat. Zeker als het om menswaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen ging. Dan kunnen ze er allebei vol vuur invliegen".

Lees verder
21 maart 2014

SP grote winnaar verkiezingen

Met een winst van 6032 stemmen ten opzichte van 2010 is de SP afgetekend de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. De partij verdubbelde procentueel ruim in stemmenaantal en ging van drie naar zes zetels. Naast de SP wist ook D66 te winnen; hun 3149 extra stemmen leverde ook een winst van drie zetels op. Het had weinig gescheeld of de SP had zelfs nog een vierde zetel winst geboekt ten koste van een zetel van D66. Alle andere partijen verloren of bleven (nagenoeg) gelijk.

Lees verder
20 maart 2014

Tijd om te bouwen aan een 100% sociaal Breda

De mensen in Breda hebben de SP beloond met maar liefst zes zetels! Dat is een verdubbeling van de huidige drie. "De kiezers zijn niet vergeten dat het de SP was die samen met hen de strijd aanging tegen het afbraakbeleid van de afgelopen vier jaar." zegt een tevreden lijsttrekker Patrick van Lunteren. "Nu is het tijd om vooruit te kijken en te gaan bouwen aan een 100% sociaal Breda." 
Lees verder
18 maart 2014

Dit is het moment: SP stemmen!

Na een fantastische campagne is het moment daar dat de kiezer het voor het zeggen heeft. Wordt het in Breda socialer of gaan de door met het afbraakbeleid zoals dat de afgelopen vier is gevoerd? De vooruitzichten zijn goed: Emile Roemer en onze eigen top tien debatteren de sterren van de hemel. Ook in de stad op straat voel je enerzijds de teleurstelling van de mensen in de Haagse politiek maar anderzijds de waardering voor de SP die er voor de mensen was de afgelopen vier jaar!

Lees verder
18 maart 2014

SP Breda voor armoedebestrijding

Mensen maken zich zorgen over de groeiende kloof tussen arm en rijk. Terwijl het aantal miljonairs groeit, zijn er aan de andere kant steeds meer mensen die in armoede leven. In Breda leeft 11,2% van de gezinnen in armoede. We zitten daarmee boven het landelijke gemiddelde. In sommige wijken leeft zelfs meer dan één op vier gezinnen in armoede. Met
alle respect voor het goede werk dat de voedselbank doet, zouden we ons als welvarend land kapot moeten schamen dat er steeds mensen van afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud. SP Breda zal dit nooit accepteren en wil armoedebestrijding bovenaan de politieke agenda. De beste oplossing voor armoede is een baan met een echt salaris en goede arbeidsvoorwaarden. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben recht op een fatsoenlijk bestaan. Het krijgen van een bijstandsuitkering voor diegenen die er recht op hebben moet het niet onnodig moeilijk gemaakt worden. Mensen zien met alle regelingen vaak door de bomen het bos niet meer. De gemeente moet hen actief bijstaan om aanspraak te kunnen maken op de juiste voorzieningen. Dak- en thuislozen worden, na goed overleg met de omgeving over de voorwaarden, kleinschalig en in wijk of dorp opgevangen.

Lees verder
16 maart 2014

Laseractie SP Breda


Het Spanjaardsgat in Breda veranderde zaterdagavond in het SPanjaardsgat. Met een laser werden de belangrijkste speerpunten van de SP op het monumentale vestingwerk geprojecteerd. “Met deze actie laten we aan een groot publiek zien waar de SP in Breda voor staat”, zegt campagneleider Paul Marijnissen. “En dat is geld naar de zorg, echte banen naar Breda, voldoende betaalbare woningen, verkleinen van de kloof tussen arm en rijk en natuurlijk verstandig omgaan met ons belastinggeld!”

Lees verder

Pagina's