h
15 februari 2014

Kanniewaarzijn

De Gemeente Breda verspilt miljoenen aan gemeenschapsgeld. Dat bleek vrijdagavond in het satirische VARA-programma ‘Kanniewaarzijn’. Zij toonden slechts een kleine selectie van het weggegooide geld: De brandweerkazerne, de Chasseparking en het mislukte betaald parkeren bij de Galderse Meren. Lijsttrekker van SP Breda Patrick van Lunteren: "Er kan altijd wat tegen zitten maar Breda maakt het wel bont. Astrid Joosten had gewoon zendtijd te kort. Er was voer genoeg voor zeker 15 tot 20 miljoen Euro aan verspilling. Alleen al met de biomassacentrale, de trambrug en de website, haal je dat." 

Lees verder
14 februari 2014

Hebben we een date?

Hebben we een date op 19 maart? Met het uitdelen van snoephartjes trapt SP Breda vandaag de campagne af. De 19de is een stem op de SP verstandig. Dan stemt u namelijk voor sociaal Breda. Een Breda met een hart waar de menselijke maat weer de norm is. "Maak van uw stemkaart een rode kaart", zegt lijsttrekker Patrick van Lunteren: “Dan maken we een einde aan de tweedeling en de hardvochtige afbraak van de zorg en de sociale zekerheid".

Lees verder
13 februari 2014

SP Breda voor sport en recreatie

Sport en recreatie verrijken ieders leven. Sporten moet daarom bereikbaar en betaalbaar zijn en geen melkkoe van de gemeente. Indien sportverenigingen zelf voor het onderhoud zorgen, kunnen ze kosteloos gebruik maken van de velden of sporthal. Sport verbroedert en is bij uitstek een middel om discriminatie tegen te gaan. Zeker van verenigingen die een bijdrage van de gemeente ontvangen wordt verwacht dat ze hier actief aan bijdragen. Laagdrempelige recreatie zoals buurthuizen en verenigingen versterken de samenhang in buurten en dorpen en worden ondersteund. De Galderse Meren zijn een geliefd gratis recreatiegebied voor Bredanaars. Wat de SP betreft blijft dit zo en komt er geen hek omheen. Ook het mislukte invoeren van betaald parkeren wordt terug gedraaid. De gemeente wordt weer verantwoordelijk voor zwembaden en ijsbaan. Dan is er de garantie dat openingstijden en kwaliteit controleerbaar en op niveau blijven. Basisscholen worden weer verplicht schoolzwemmen aan te bieden zodat alle kinderen leren zwemmen in ons waterrijke land. Tenminste 3% van de buitenruimte wordt gereserveerd voor speelruimte die bovendien toegankelijk is voor gehandicapte kinderen. Speeltoestellen zijn duurzaam en goed onderhouden.

Lees verder
13 februari 2014

Niet mauwen maar bouwen

WonenBreburg heeft de handschoen opgepakt. Onder het zelf opgelegde motto ‘niet mauwen maar bouwen’ zijn ze er in geslaagd een strak renovatieplan neer te zetten voor de Vestingstraat. Dat constateert fractievoorzitter van SP Breda, Patrick van Lunteren op de eerste kijkdag in een modelwoning. “ En het is nog eens helder uitgelegd ook”. Van Lunteren: “ Met de 50.000 euro per woning wordt een flinke verbetering aan de woning aangebracht. En de opties zien er zeer reëel uit”.

Lees verder
11 februari 2014

SP Breda voor ondernemen

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke kracht in de Bredase economie. Vaak zijn het deze bedrijven die sfeer en energie geven aan het centrum, dorp, wijk of buurt. Ze zorgen allen bij elkaar ook voor circa 70% van de werkgelegenheid. Daar mag best wat meer tegenover staan. Startende ondernemers moeten eenvoudiger aan huis kunnen werken. Met een tegemoetkoming in gemeentelijke lasten moet werk- en winkelruimte gehuurd kunnen worden. De vele leegstaande kantoren en andere panden spelen hierbij een belangrijke rol waarbij de gemeente met behulp van een leegstandsregister de regierol neemt. Bij alle
ontwikkelingen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de gevolgen voor de kleine ondernemers. Belangenbehartigers zoals het Retail Platform moeten kunnen aantonen dat ze ook daadwerkelijk nam ens alle ondernemers optreden. De zondagsopenstelling van winkels wordt geëvalueerd en daarbij wordt aan alle ondernemers en belanghebbenden naar hun mening gevraagd.

Lees verder
7 februari 2014

Maak Schoolzwemmen weer gratis

In het nieuwe schooljaar, na de zomer, is schoolzwemmen weer gratis voor alle kinderen in groep 2 en 3. Dat wordt wat SP Breda betreft weer de norm. Door de bezuiniging op het schoolzwemmen in 2011 leren te veel kinderen niet zwemmen. SP-bestuurslid en oud-zwemleraar Karel Jorissen: "Met zoveel water om ons heen moet iedereen in Nederland kunnen zwemmen. Voor de veiligheid van onze kinderen is die 138.000 euro een schijntje".

Lees verder
6 februari 2014

SP Breda voor economie en de gemeentekas


De gemeente geeft jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro uit. Dat is allemaal belastinggeld waar u terecht wat voor terug wilt zien. In de afgelopen jaren zijn nogal wat financiële problemen aan het licht gekomen. De gemeente heeft tenminste 150 miljoen euro verloren aan mislukte vastgoedprojecten en grondaankopen. Door een boekhoudkundige truc van het huidige stadsbestuur is 50 miljoen euro van die schuld naar komende jaren doorgeschoven. Daarnaast is er op onderhoud van wegen en voet- en fietspaden voor 22 miljoen aan achterstallig onderhoud. Dit zijn alleen nog maar de bekende cijfers. Het is nog maar de vraag wat voor lijken er nog meer uit de kast komen vallen. Veel van ons belastinggeld verdwijnt dus in de gaten die dat beleid in de begroting heeft geslagen. Daarbij komt ook nog eens het afbraakbeleid uit Den Haag. De regering gooit veel extra werk bij de gemeente over de schutting met veel te weinig geld om het goed uit te kunnen voeren. Tegen dat Haagse onrecht moeten we ons als stad veel meer verzetten bijvoorbeeld via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Anders gaat het ten koste van jeugdzorg, buurthuizen, scholen, de zorg, bibliotheken en al die andere taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Lees verder
4 februari 2014

SP Breda voor samenwerken

Breda is strategisch gelegen tussen de twee wereldhavens Antwerpen en Rotterdam. Breda is daarmee een interessante plaats om te wonen en te werken. Met alle snelwegen langs de deur en met een aftakking van de Hoge Snelheids Lijn (HSL) kan Breda een graantje meepikken van de economische kracht van die havens. Toch lukt dat niet omdat ze op het verkeerde paard wedden. Zoals is gebleken blijven de gehoopte logistieke bedrijven en kantoren weg uit Breda. Het wordt tijd dat we de koers aanpassen en weer echt werk naar Breda halen. Daarvoor is het nodig in de regio slimme afspraken te maken. Dat is beter dan dat gemeenten elkaar naar de bodem concurreren. Als we elkaar wat gunnen door het werk, de winkels en het wonen slim te verdelen, profiteren we daar allemaal van. Zo vangen we de krimp in de dorpen op en liften we mee met de economische kansen die er volop liggen. Als grootste stad in de regio moet Breda zich verantwoordelijk opstellen en het goede voorbeeld geven. De samenwerkingsverbanden die er op steeds meer gebieden met andere gemeenten komen, moeten democratisch controleerbaar blijven. Er mogen geen bestuurlijke tussenlagen komen die als koninkrijkjes opereren.

Lees verder

Pagina's