h
24 augustus 2014

VERPLICHT VERHUIZEN? IK DACHT HET NIET!

Zaterdag was SP Breda op pad voor de landelijke kaartenactie tegen de sluiting van de verzorgingshuizen en de grote bezuinigingen op de zorg. Op winkelcentrum Heksenwiel werden in slechts enkele uren tijd, ruim 250 kaarten ondertekend tegen deze plannen van het VVD en PVDA kabinet. “Veel mensen die bij ons langs kwamen vinden het belachelijk dat er verzorgingshuizen gaan sluiten terwijl ze juist hard nodig zijn,” zegt SP bestuurslid Paul Marijnissen. “Ook zien mensen in hun directe omgeving dat de kwaliteit van de thuiszorg steeds minder wordt!”

Lees verder
22 augustus 2014

SP Breda steunt Hart voor Gaza

SP Breda steunt de demonstratie ‘Hart voor Gaza’ die op zondag 31 augustus om 14 uur op het Kasteelplein in Breda zal plaatsvinden. Een ieder die de nieuwsberichten over de vele in het geweld omgekomen burgerslachtoffers ziet, kan maar tot één conclusie komen: dit moet zo snel mogelijk stoppen. SP Breda steunt deze demonstratie niet alleen omdat het geweld  moet stoppen, maar ook omdat Israël een einde moet maken aan de blokkade van Gaza. Deze blokkade maakt een normaal leven voor de Palestijnen in Gaza volstrekt onmogelijk. Zolang de blokkade niet wordt opgeheven zal een duurzame vrede onmogelijk blijken en ligt de volgende uitbarsting van geweld in het vooruitzicht.

Lees verder
20 augustus 2014

Jaag huurders het centrum niet uit

Eigenaren van panden in de binnenstad en hun huurders kregen de schrik van hun leven toen er begin april een brief van de gemeente op de mat viel. Hierin worden zij opgeroepen alles terug in de staat te brengen zoals die in het gemeentelijk archief staat. "In de praktijk komt dit er op neer dat pandeigenaren op hoge kosten worden gejaagd en huurders hun huis uit moeten," zegt SP fractievoorzitter Bas Maes. "En dat de terwijl de situatie vaak al tientallen jaren zo is."

Lees verder
16 augustus 2014

Waarom woont hier niemand?

Op zaterdag trok de SP de Bredase wijk Geeren-Zuid in op zoek naar onnodig leegstaande sociale huurwoningen. Na vragen die de SP eerder hierover stelde aan het College, buitelden de woningcorporaties over elkaar heen om het probleem te ontkennen. “Als er zo stellig ontkend wordt, ben je meestal op het goede spoor,” zegt SP gemeenteraadslid René Spiegels met een knipoog. “We hoefden dan ook niet ver te zoeken naar huizen die leeg staan.” Voor veel mensen op wachtlijsten die dolgraag in zo’n huis willen wonen, is de leegstand niet uit te leggen.

Lees verder
14 augustus 2014

Rood in actie tegen asociaal schuldenstelsel

Het kabinet van VVD en PvdA schaft, met steun van D66 en GroenLinks, de studiefinanciering af. In plaats daarvan moeten studenten zich vanaf het studiejaar 2015-'16 diep in de schulden steken. ROOD, de jongeren van de SP, ging de straat op en vroeg voorbijgangers op de foto te gaan en zich uit te spreken tegen het sociale leenstelsel. "Asociaal schuldenstelsel is trouwens een betere term," zegt Stefan Jaspers, woordvoerder van ROOD. "Van die foto maken wij dan een ansichtkaart en die sturen we op naar de politieke partijen die verantwoordelijk zijn voor dit slechte voorstel." Met name de steun van ‘onderwijspartij’ D66 voelt voor veel jongeren als verraad. ROOD hoopt op deze manier de vier partijen op andere gedachten te kunnen brengen. Jaspers: "Want studeren moet geen eliteproduct worden alleen voor de rijken!"

Lees verder
6 augustus 2014

Pak onnodige leegstand sneller aan

Op dit moment staan er veel huurwoningen lange tijd leeg nadat de oude bewoners vertrokken zijn. “Deze leegstand stoort een groot aantal mensen,” zegt SP-raadslid René Spiegels. “Er is in Breda nog altijd een groot tekort aan betaalbare woningen. Deze mensen zouden de nu leegstaande woonruimtes goed kunnen gebruiken.” Ook omwonenden zijn vaak niet gelukkig met deze leegstand aangezien het de leefbaarheid van een buurt niet bevordert. 

Lees verder
12 juli 2014

Parkeren Galderse Meren per direct stuk goedkoper

Op verzoek van Breda’97 en SP Breda wordt het betaald parkeren bij de Galderse Meren per direct aangepakt. De SP heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze het systeem van betaald parkeren een onzalig plan vindt. “Het bedrag van 7 euro per auto is natuurlijk veel te hoog,” zegt fractievoorzitter Bas Maes. “Ook is het systeem om pas vanaf een bepaalde weersverwachting te gaan controleren volstrekt onbegrijpelijk en kost het de gemeente uiteindelijk alleen maar geld.”

Lees verder
12 juli 2014

Wethouder belooft verbeteringen bezoekerspas

Op verzoek van SP Breda heeft wethouder Akinci (GroenLinks) toegezegd het nieuwe systeem voor bezoekersparkeren tegen het licht te houden. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces vroeg de SP aandacht voor dit onderwerp naar aanleiding van een eerder gehouden enquête in Oud-Boeimeer. “Daaruit bleek dat het systeem door bewoners als erg onpraktisch wordt ervaren,” zegt SP-raadslid Karen Vermariën. “De SP is blij dat de wethouder nu beterschap belooft.”

Lees verder
12 juli 2014

College: ‘vangnet zwemmen’ moet beter

Het college van B&W gaat op verzoek van de SP alles in het werk stellen om alle kinderen in Breda te laten leren zwemmen, ongeacht of de ouders het kunnen betalen of er het belang van inzien. Die toezegging kreeg de partij in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. SP-raadslid Jamal El Kaddouri: "Wij zijn blij dat dit college er werk van maakt want de SP vindt dat in ons waterrijke land ieder kind de kans krijgen te leren zwemmen."

Lees verder
12 juli 2014

Voorjaarsnota 2014: Plannen steeds concreter

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2014. Waar het coalitieakkoord Ruimte en verbinding nog vooral een gedeelde visie was van de coalitiepartijen SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97, worden de plannen in de Voorjaarsnota 2014 steeds concreter. “Ook het geluid van de SP klinkt hier onmiskenbaar in door,” zegt fractievoorzitter Bas Maes. “Het draait niet langer uitsluitend om geld. De menselijke maat is weer terug, de buurt is de basis en er is veel aandacht voor zorg!”

Lees verder

Pagina's