h

Brede steun voor woonbeleid

12 juni 2015

Brede steun voor woonbeleid

Foto: SP
Het woonbeleid in Breda dat zich richt op enerzijds het behouden van de bestaande voorraad en anderzijds het toevoegen van nieuwe betaalbare woningen, kan op brede politieke steun rekenen. Dat bleek dinsdag uit de bespreking van de Alliantie 2015-2018 die door SP en PvdA op de agenda van de commissie ruimte was gezet. Hierin staan de gemaakte afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders. "Het besef dat er in Breda een tekort is aan betaalbare huizen is er bij alle fracties", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ook lijken alle partijen het erover eens dat we niet moeten blijven hangen in de verdeling van de schaarste maar dat er meer huizen moeten komen om al die woningzoekenden onderdak te bieden!"

Omdat vanwege landelijk beleid woningcorporaties geen geld meer hebben voor grootschalige nieuwbouwprojecten, gaf wethouder wonen Patrick van Lunteren (SP) eerder aan dat het tijd is voor onorthodoxe methoden. "Die uitdaging gaan wij graag aan!", zegt Maes. "Het ombouwen van de vele leegstaande kantoren tot woonruimte is volgens mij een goed alternatief. Ook het plaatsen van tijdelijke huizen op één van de vele braakliggende terreinen die onze stad telt, is iets waar wij al lang voor pleiten. Maar ook de behoefte aan normale huizen blijft natuurlijk groot. Samen met marktpartijen moeten we kijken hoe ook zij bij kunnen dragen aan het aanpakken van het tekort aan betaalbare woningen."

Klik hier voor de bespreeknotitie van SP en PvdA

Reactie toevoegen

U bent hier