h

SP-leden positief over collegedeelname

20 augustus 2015

SP-leden positief over collegedeelname

Foto: SP
De leden van SP Breda hebben donderdagavond ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen om te komen tot een nieuw bestuursakkoord. Afgelopen weken voerden VVD, D66, SP en PvdA samen gesprekken nadat GroenLinks het vertrouwen in de vorige coalitie had opgezegd. SP-fractievoorzitter Bas Maes: “Nu ook onze leden vertrouwen hebben in de voorgenomen plannen voor Breda, staat niets collegedeelname van SP Breda nog in de weg!”

Vorige coalitie kort standgehouden

Tijdens de extra ledenbijeenkomst bleek ook dat veel leden het betreurden dat de vorige coalitie – de meest linkse ooit in Breda! – slechts kort heeft standgehouden. “Om als grootste partij in zo’n coalitie te zitten was natuurlijk geweldig”, zegt Maes. “Samen met CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97 hebben we veel goeds voor de stad in gang gezet. De minimale meerderheid qua zetelaantal en de spanning die dat bij sommige partijen opleverde, is echter fataal gebleken.”

Maar nu de blik op vooruit

De nieuwe coalitie kan rekenen op de steun van een ruime meerderheid in de raad. VVD, D66, SP en PvdA hebben samen 25 van de 39 zetels. “Dat de VVD als grootste partij en SP en D66 als grote winnaars nu de stad gaan besturen, doet volgens mij recht aan de verkiezingsuitslag van maart 2014”, zegt Maes. “Ondanks dat deze samenwerking voor velen minder voor de hand ligt, heeft SP Breda er vertrouwen in dat ook met dit akkoord Breda eerlijker en socialer wordt!”

De inhoud van het bestuursakkoord “Focus op vooruitgang” en de namen en taken van de (nieuwe) wethouders worden komende week bekend gemaakt.

Reactie toevoegen

U bent hier