h

Presentatie bestuursakkoord “Focus op vooruitgang”

27 augustus 2015

Presentatie bestuursakkoord “Focus op vooruitgang”

Foto: Stadsfotograaf Breda
Donderdagavond presenteerden coalitiepartijen VVD, D66, SP en PvdA het bestuursakkoord Focus op vooruitgang. Hierin staan de afspraken die de partijen samen maakten over het te voeren beleid in Breda voor de komende jaren. Ook de inbreng van andere partijen en organisaties, is in het akkoord verwerkt. “Ik ben blij met de gedeelde waarden zoals een positief mensbeeld, een gemeente die meedenkt en dat de buurt de basis is”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Inhoudelijk is het voor ons van groot belang dat het sociaal beleid zoals dat is ingezet, wordt vervolgd.” 

Foto: Stadsfotograaf Breda

Speerpunten

In het Verkiezingsprogramma 2014-2018 van SP Breda stond een aantal speerpunten: geld voor de zorg gaat naar de zorg, werkgelegenheid naar Breda halen, verkleinen van de tweedeling tussen arm en rijk, meer betaalbare woningen en de stekker uit MOTI. “Al die onderwerpen hadden al hun plek gevonden in het vorige akkoord”, zegt Maes. “In het nieuwe akkoord blijven deze punten minimaal overeind en worden soms zelfs versterkt. Zo houden we het armoedebeleid overeind en gaan we met MOTI zelfs eens stapje verder: per 1 januari 2017 moet er één nieuw stedelijk museum zijn!”

Foto: Stadsfotograaf Breda

Verschillen

Natuurlijk betekent een coalitie met twee nieuwe partijen wel wat. Behalve dat het beleid op veel vlakken gecontinueerd wordt, zijn er ook accentverschillen en nieuwe thema’s. “Opvallende voorbeelden hiervan zijn het parkeerbeleid en een verlaging van de onroerend zaakbelasting (ozb)”, zegt Maes. “Traditionele onderwerpen voor de VVD die vaak niet zo hoog op onze agenda staan. Natuurlijk is ook de SP niet opgericht voor het verhogen van belastingen. Zolang het een eerlijker en socialer Breda dan ook niet in de weg staat, is het voor ons acceptabel.”

Klik hier voor het volledige bestuursakkoord “Focus op vooruitgang”

Reactie toevoegen

U bent hier