h
23 januari 2015

Bewoners willen aan de slag met braakliggend terrein

Foto: SP
Omwonenden van het braakliggend terrein aan de Burgemeester Middelaerlaan en eigenaar van de grond WonenBreburg, gaan samen nadenken over tijdelijke invulling van dit terrein. Dat is het voorlopige resultaat naar aanleiding van een enquête die SP Breda eind vorig jaar hield en het gesprek dat daarop volgde met WonenBreburg. “Veel bewoners bleken zich te storen aan het met schots en scheve hekken afgesloten braakliggende terrein,” zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. “Bovendien gaven zo’n 40 omwonenden aan graag mee te helpen met een tijdelijke invulling zoals een speelterrein, ontmoetingsplek of moestuintjes.”Lees verder
21 januari 2015

Weblog Patrick van Lunteren

Ik heb het velen beloofd. Dan moet ik ook een keer los ook. Ik ga een blog bijhouden op de site van de Gemeente. Zodat heel Breda weet wat mij bezig houdt, wie ik zoal ontmoet en waar ik al die uren zo druk mee ben. Ik, als eerste door de SP afgevaardigde wethouder in Breda ooit. Een stad die de afgelopen decennia toch vooral gedomineerd is door meer rechts liberale ideeën en droombeelden.Lees verder
19 januari 2015

SP voert actie met medewerkers Thebe

Foto: SP
Maandag voerde SP Breda samen met andere afdelingen uit de regio en ongeveer honderd voormalig thuiszorgmedewerkers van Thebe, actie in het centrum van Tilburg. Die medewerkers zijn sinds half december hun baan niet meer zeker, omdat Thebe toen failliet is verklaard door de rechter. Vandaag stonden ze niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk op straat. Dit om duidelijkheid, goede arbeidsvoorwaarden en een fatsoenlijk salaris te eisen.Lees verder
15 januari 2015

Stefan Jaspers nieuw commissielid SP Breda

Foto: SP
Stefan Jaspers (26) is donderdagavond door de Gemeenteraad beëdigd als commissielid voor SP Breda. Hij zal zich in gaan zetten op de taakvelden algemene zaken, bestuurszaken en regionale samenwerking. Stefan heeft zich binnen de SP eerder ingezet voor de SP-jongeren van ROOD en als bestuurslid met in zijn portefeuille onder andere webbeheer en het afdelingsblad SK12. Jaspers: “Ik kijk uit naar een periode waarbij ik mij nog verder in kan zetten voor een mooier en socialer Breda!”

Lees verder
14 januari 2015

SP Breda blij met nieuwe burgemeester

Foto: ANP
Woensdagavond heeft de gemeenteraad besloten Paul Depla (PvdA) voor te dragen als de nieuwe burgemeester van Breda. De huidige burgemeester van Heerlen is ook volgens SP Breda de beste kandidaat. “Breda heeft in het functieprofiel gevraagd om iemand met ambitie en lef die de stad en de regio vooruit kan brengen,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Dat profiel past deze man als een maatpak.” 

Lees verder
12 januari 2015

Nieuwjaarsreceptie drukbezocht

Foto: SP
Zondag was er de traditionele nieuwjaarsreceptie van de SP in café Dok19. Ook dit jaar leek het weer drukker dan ooit en waren er weer veel SP-leden afgekomen op de gezelligheid. Maar ook vrijwel alle andere partijen waren vertegenwoordigd. "Andere partijen met wie we ook in 2015, zowel binnen als buiten de coalitie graag de samenwerking aangaan," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Zolang dat het doel - een eerlijker en socialer Breda - maar dichterbij brengt!"Lees verder
8 januari 2015

Breda stopt met bouwen voor de leegstand

Foto: SP
Tot grote tevredenheid van SP Breda gaat het college de plannen voor de bouw van nog meer kantoren in het stationsgebied drastisch naar beneden bijstellen.Tienduizenden vierkante meters kantooroppervlak waarvan SP Breda altijd gezegd heeft dat er geen behoefte aan is, worden nu alsnog geschrapt. "In de regio Breda staat al meer dan 200.000 vierkante meter kantoor leeg," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Dit zou dan ook bouwen voor de leegstand zijn geweest. Heel verstandig dat dit college dat ook in ziet!"Lees verder
7 januari 2015

Opinie: Breda moet kunnen vertrouwen op Thebe

Foto: SP
Een opmerkelijke samenwerking tussen de VVD en SP in Breda in de strijd tegen de gang van zaken bij Thebe. Gemeenteraadsleden Thierry Aartsen (VVD) en Dirk Uijl (SP) zetten hun vraagtekens bij het failliet laten gaan van Thebe Huishoudelijke Verzorging door moederbedrijf Thebe Holding. Wat zegt dit over de betrouwbaarheid van deze zorgaanbieder?Lees verder
3 januari 2015

Jaaroverzicht 2014

Foto: SP
Het afgelopen jaar is voor SP Breda een historisch jaar geworden. Voor het eerst sinds de oprichting van de afdeling besturen we mee. En dan ook nog meteen als grootste partij van de coalitie die naast de SP bestaat uit CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97. Alhoewel collegedeelname nooit een doel op zich is, is de stellige overtuiging dat met deze coalitie een eerlijker en socialer Breda zeker dichterbij komt. Amper een half jaar onderweg zijn de eerste resultaten in ieder geval veelbelovend. Aan de begroting, het armoedebeleid, de wijkontwikkeling en de invulling van de nieuwe taken op het gebied van zorg en werkgelegenheid, is duidelijk te zien dat de SP aan de knoppen zit!

Lees verder
30 december 2014

ACTIE HOOFDKANTOOR THEBE

Foto: SP
Dinsdagmiddag gingen medewerkers van Thebe Huishoudelijke Hulp samen met de SP en AbvaKabo FNV actievoeren bij het hoofdkantoor van Thebe aan de Liesboslaan in Breda voor behoud van hun baan. De SP zet grote vraagtekens bij de gang van zaken rondom het faillissement van Thebe en vindt dat de bestuurders van Thebe verantwoording moeten afleggen.Lees verder

Pagina's